Göteborgs politikblogg

Dag: 13 mars, 2016

Centerpartiet i Göteborg vill inte ändra Västlänken!

Edit: Centerpartiet följde aldrig det beslut deras medlemmar tog på stämman för tre år sedan. I stället har man positionerat sig som det småparti som tillsammans med L och MP vill vara allra mest positiva till den miljöförstörande Västlänken. Centerpartiet i Göteborg fattade i dag, ett mycket viktigt beslut om Västlänken som kan få stora följder för partiets positionering i Göteborg. Det Göteborgscentern ställde sig bakom på stämman var att