Göteborgs politikblogg

Dag: 25 juli, 2016

Trängselskatten miljömässigt fiasko för Göteborg

Läser statistik på Transportstyrelsens hemsida: ”Trängselskatten syftar till att minska trängseln, förbättra miljön och bidra till att finansiera infrastruktursatsningar”. Så bra då att Transportstyrelsen redovisar statistik över trängselskatten så vi kan se vad som hänt. Blev det mindre trafik och mindre utsläpp? Och försvann trängseln? Jag har följt utvecklingen noga och tyvärr visar det sig att trängselskatten snarare har stimulerat till ökat bilåkande. Och det är inte helt ologiskt. Genom övertro