Kategoriarkiv: Centern i Göteborg

Centerpartiet i Göteborg vill ändra Västlänken!

Centerpartiet i Göteborg fattade i dag, ett mycket viktigt beslut om Västlänken som kan få stora följder för partiets positionering i Göteborg. Det Göteborgscentern ställde sig bakom på stämman var att Västlänken skall byggas, ”men att ett politiskt omtag kring förslagets sträckning ska göras”. Alltså JA till någon form av Västlänk, men inte med nuvarande sträckning.

Västlänken projekteras för fullt, Trafikverket stressar projektet och det är nu viktigt att centern i Göteborg fullföljer sin stämmas beslut och med kraft agerar för att projektet pausas snarast möjligt. Därefter kan ett politiskt omtag ske.

För mig som mångårig centermedlem är det en lättnad att se att partiet (i Göteborg) tagit till sig och lyssnat på den starka och pålästa opinionen mot Västlänken. Förhoppningsvis är detta första steget i en politisk process där man förutsättningslöst tittar på hur man skall lösa kollektivtrafiken i Göteborg och Västsverige.

Om centerpartiet i Göteborg, orkar stå upp mot den massiva kritik som nu kommer att komma från politiska motståndare så kan dagens beslut bli ett rejält avstamp inför centerpartiets valrörelse 2018.