Göteborgs politikblogg

Göteborg – miljonstad eller miljöstad – del 2

Jag fortsätter granska ambitionerna att göra Göteborg till en miljonstad.

Tittar man internationellt kan man konstatera att storstäder  har en sämre livsmiljö än medelstora städer. Storstäder skapar komplexa resbehov som driver upp biltrafiken och skapar trängsel och föroreningar. De som kör mest bil i Sverige är inte glesbygdsbor i Norrland utan stockholmarna!

De som pratar om miljonstaden Göteborg är också väldigt försiktiga med att tala om varifrån alla nyinflyttade skall komma. Är det Värmland, Dalarna eller övriga Västsverige som skall släppa ifrån sig sina ungdomar?

Jag ärockså bekymrad över den attityd som finns bland urbaniseringsivrarna. Inte bara i synen på människor, där man helst bara  vill se att unga och välutbildade flyttar in, utan också i övertron på att allt handlar om ”kreativitet” och ”tjänster”. Så är det inte. Produktion behövs också. Oftast är det produktionen som skapar tjänsteföretagen. Utan Sveriges producerande exportindustri blir det tufft för tekniska konsulter, reklambyråer och forskningsbolag att hitta kunder.

Var skall produktionen ske när vi stängt Sverige utanför storstad och det bara skall finnas kontor och bostäder i Göteborg, Stockholm och Malmö?

Det finns ingen vits med att storstäderna växer på övriga Sveriges bekostnad. Och det är faktiskt inget problem om städer som Uddevalla, Borås och Falkenberg växer. Tvärtom är det till fördel för Göteborg om befolkningstillväxten sprids ut över regionen. Då kanske Göteborg också får en hyfsad chans att bygga ikapp bostadsbristen.