Göteborgs politikblogg

Riskabel chansning med linbana!

LilaLinbaneforslag.jpg940x885pxNi kanske har läst och hört att 70%  av Göteborgarna vill ha linbana , t ex i SVT och Göteborgs-Posten. Och nu planeras det för fullt en linbana mellan Järntorget och Wiselgrensplatsen för en kostnad på runt en miljard.

Men låt oss granska siffran 70%. Uppgiften kommer från undersökningen Next Stop 2035, där människor frivilligt fått lämnna synpunkter på trafiken i staden. Uppgifterna har lämnats via web, eller på plats vid kollektivtrafikhållplatser. Alltså: Undersökningen baseras inte på slumpmässigt urval som är fallet vid vanliga opinionsundersökningar. Analysföretaget är mycket noga med att poängtera detta i sin sammanställning (160129 Slutrapport Webb linbanor). Man betonar också att det är en övervikt av yngre deltagare (åldersgrupp 13-24 utgör 32% av svaren), och av män.

Redan här borde varningsklockorna ringa. Undersökningen är helt enkelt inte statistiskt säker.

Men varningsklockorna är fler. Om man analyserar svaren så är det korrekt att 69% är positiva till att åka linbana. Men samtidigt är linbana det i särklass minst populära trafikslaget! Snabbspårväg, snabbuss och högbana är ungefär lika populärt medan tveksamheten är stor till linbanor.

Så här fördelar sig svaren:

Positiv till trafikslag

 

”endast 59% av kvinnorna är positiva till linbanor”

Bryter man ner dessa siffror på kön så är endast 59% av kvinnorna positiva till linbanor.  4 av 10 kvinnor är alltså negativa till att åka linbana. Tittar man sen på de som är negativa sticker även här linbana ut som det trafikslag som flest vill undvika, medan ytterst få är negativa till snabbspårväg.

Negativ till trafikslag

Slutsatsen om Göteborgarnas inställning till linbanor är alltså gravt missvisande. Göteborgarna är betydligt mer positiva till både snabbuss och snabbspårväg. System som delvis redan finns i Göteborg och som enkelt kan byggas ut till jämförelsevis låga kostnader.

Men linbana kanske kan komplettera kollektivtrafiken. En linbana kan ta sig fram där geografin är krånglig, t ex över berg. Jag är dock mycket tveksam till linbana över älven, där både höjden (50 meter ovan vattnet) och den upplevda utsattheten som passagerare (i en gondol med främmande människor) riskerar att skrämma bort stora delar av passagerarunderlaget. Just sträckan över älven är ju dessutom enkel att klara med utbyggd färjetrafik

Beslut om linbana måste baseras på en trovärdig rese- och kostnadsanalys och en seriös jämförelse med andra alternativ. En linbana som 40% inte vill åka med riskerar att blir en väldigt dyr turistattraktion inför 400-årsjubiléet.

—————————————————————————

Vill du ha ett mail när nya inlägg publiceras så klicka här.