Göteborgs politikblogg

Aktuell trängselstatistik

Här uppdaterar jag statistiken över trafikutvecklingen i Göteborg. jag använder då transportstyrelsens siffror över trängselpassager. Statistiken mäter alltså inte all den trafik som endast sker utanför trängselzonen. Där är trafikökningen betydligt större.

Så här är utfallet kvartal för kvartal:

Trängselskatt i Göteborg