Kategoriarkiv: Västlänken

Kostnadsutvecklingen för Västlänken – från 12 till 30 Mdr

Så här i valrörelsens elfte timme vill jag påminna om kostnadsutvecklingen för Västlänken. De första utredningarna bedömde kostnaden till 11,6 Mdr. Redan den kostnadsnivån borde diskvalificerat projektet i jämförelse med andra viktigare projekt.

Kostnadsutv Västlänken

Men för varje ny utredning steg kostnaden. När västsvenska paketet skrevs under var den officiella siffran 16 Mdr, men redan då visste man att det inte skulle räcka. Mycket riktigt tog man ett nytt avtal (ni vet det där avtalet som inte kan ändras) och la på 4 mdr till.

Och den slutliga budgeten på 20 Mdr är alltså i 2009 års penningvärde. När vi nu skriver 2018 har bygg- och anläggningskostnaderna ökat med några procent varje år och dessa 20 motsvarar ungefär 28 Mdr. Denna siffra är uppskattad då jag inte har tillgång till exakta byggindex. Någonstans mellan 26-30 Mdr torde kostnaden vara nu. Och med 10 års byggtid så står det klart att den faktiska summan sannolikt blir över 30 Mdr.

Den som vill ha detaljerad information kan hitta den i ett tidigare blogginlägg.

Trafikökningen utan kontroll!

Minns ni löftet att trängselskatten skulle minska trafiken och trängseln? Och hur blev det? Men det finns en bra sak med trängselskatten. Och det är att Transportstyrelsen varje månad redovisar antalet passager genom stationerna. På det sättet kan man månad för månad få en bra indikation på hur trafiksituationen i Göteborg utvecklas med helt objektiva, ofiltrerade siffror. Och nu ringer alarmklockan igen. Trots mängder med avspärrningar, omledningar, strypta parkeringsmöjligheter etc så ökar trafiken genom betalstationerna. Och vi vet av erfarenhet att om trafiken ökar vid stationerna så ökar den ännu mer på infartslederna. Och denna utveckling är helt logisk. Göteborg fortsätter bygga centrala kontor samtidigt som de smarta och välmående kranskommunerna envisas med att bygga bostäder som familjer vill bo i.

Resultat: Utflyttning från Göteborg, färre skattebetalare, ökad pendling och enorma trafikproblem. Allt applåderat av den politiska pakten runt Västlänken (M-C-L-KD-S-MP-V).

Trängselsskatt H1 2013-2018

Trodde Alliansen i Göteborg att Västlänken skulle ersätta hela Centralstationen?

Ja, mycket talar för det. Alliansföreträdare har vid ett flertal tillfällen uttryckt sig i de banorna och i denna gamla debattartikel från GP (2006) så skriver man:

”Därför måste Göteborgs omoderna ”säckstation” bytas mot en central med genomgående trafik. Västlänken med en tågtunnel möjliggör fler stationer/hållplatser under Göteborg”

Man formulerar sig alltså som om säckstationen skulle ersättas av Västlänken. Kan det vara så att politikerna år 2006 på fullt allvar trodde att Västlänken skulle ersätta Centralstationen?

I samma artikel sågar man också trängselskatten jäms med fotknölarna:

Alliansen är enig och tydlig. Vi vill inte ha trängselavgifter i Göteborg. Trängselavgifterna är tillväxtfientliga och bygger barriärer mellan stadsdelar och förortskommuner….Trängselskatten går hårdast ut över dem som behöver bilen mest; kvinnor med låg inkomst och med barn som måste ha bilen för att komma till sina arbeten. ”

Den ”tydlighet” som Alliansen visade ändrades ganska snabbt till ett ohämmat stöd för trängselskatt. Inte ens folkomröstningsresultatet, där Göteborgarna sade tydligt Nej till trängselskatt fick Alliansen att återgå till sin ursprungliga ståndpunkt.

Detta kan vara bra för väljarna att minnas när de röstar 9:e september.

 

Västlänken är ingen svår fråga!

Inom politiken finns det onekligen många svåra frågor. Frågor som inte har enkla svar, och där det finns en stor komplexitet. Hur organiserar vi sjukvården så effektivt som möjligt? Hur får vi bättre skolresultat? Hur löser vi klimatfrågan? Visst finns det politiker som yttrar sig tvärsäkert om dessa frågor, men de flesta förstår att svaren inte är enkla.

Men Västlänken är faktiskt ingen svår fråga.

Jo, det är krångligt att bedöma kapaciteten i Västsveriges järnvägsnät, eller hur många tåg som får plats på Centralstationen. Och, ja, det är inte lätt att räkna på passagerarflöden på olika hållplatser eller att veta hur mycket koldioxid betongproduktion ger upphov till. Det finns enormt mycket fakta i Västlänksdebatten som det tar enormt mycket tid att sätta sig in i.

Men behövs all denna fakta för att ta ställning? I stället för att läsa 15000 utredningssidor kan man, både som politiker och medborgare, börja med en rimlighetsanalys.

Exempel på rimlighetskontroller kan vara:

 1. Kapaciteten i Västsveriges järnvägsnät behöver ökas? Rimlighetskontrollen är då om Västlänken ökar kapaciteten mellan t ex Alingsås och Göteborg, eller på Kungsbackapendeln.
 2. Kapaciteten på Centralstation behöver ökas? Rimlighetskontrollen är då om Västlänken ökar kapaciteten, eller om kapaciteten kan ökas på andra sätt.
 3. Ger Västlänken snabbare resor? En enkel rimlighetskontroll visar att det blir längre restider för de som måste åka via Korsvägen och Haga innan de når Centralstationen, men troligen snabbare resor om man skall från t ex Lerum till Haga.
 4. Den allra enklaste formen av rimlighetskontroll är att fundera på vad Västlänken betyder för mina egna resor, mina kollegors resor, min familjs och mina vänners resor. Kommer vi att åka mer tåg med Västlänken?
 5. Om Västlänken ger vissa positiva effekter är den värd kostnaden och riskerna?

Västlänkens antagna kostnad på 20 miljarder i 2009 års priser är kanske det mest abstrakta att göra rimlighetskontroll på. Den fråga man kan ställa sig (som lekman och politiker) är vad 20 mdr kan räcka till. Ser man på övriga projekt i Västsvenska paketet så motsvarar Västlänkens kostnad ungefär:

 • 10 st Hisingsbroar, eller
 • 6 Marieholmstunnlar, eller
 • 15 linbanor, eller
 • mer än samtliga spårvägssatsningar som någonsin diskuterats (Allélänk, Operalänk, spårväg till Backa, Eriksberg, Åbro, tunnel till Lindholmen, osv).

Så låt dig inte skrämmas av alla siffror och fakta runt Västlänken. Gör din egen rimlighetsanalys. Den rimlighetsanalys som det politiska systemet borde gjort för länge sen.

Trängselskatten miljömässigt fiasko för Göteborg


Läser statistik på Transportstyrelsens hemsida:

Trängselskatten syftar till att minska trängseln, förbättra miljön och bidra till att finansiera infrastruktursatsningar”.

Så bra då att Transportstyrelsen redovisar statistik över trängselskatten så vi kan se vad som hänt. Blev det mindre trafik och mindre utsläpp? Och försvann trängseln?

Trängselskatt i Göteborg tom maj 2016

Jag har följt utvecklingen noga och tyvärr visar det sig att trängselskatten snarare har stimulerat till ökat bilåkande. Och det är inte helt ologiskt. Genom övertro på trängselskatt och en manisk fixering vid prestigeprojektet Västlänken har Göteborg lagt en död hand över utvecklingen av kollektivtrafiken.

Resultat: Ökad biltrafik, ökad trängsel och mer utsläpp.

De politiker som fortfarande tror att folkomröstningen om trängselskatt kommer att vara glömd till valet 2018  gör klokt i att läsa min statistik. Fast egentligen behövs inte det. Det räcker att åka spårvagn genom city på morgonen eller ta bilen från Hisingen  på eftermiddagen. Och sen fundera på om Göteborg blivit bättre med trängselskatt.

—————————————————————————

Vill du ha ett mail när nya blogginlägg publiceras så klicka här.

Kommentar till diagrammet: Eftersom trafiken varierar väldigt mycket mellan olika månader har jag använt ett sk rullande medelvärde. Varje månad i diagrammet visar antalet passager det senaste året. Punkten för t ex mars 2016 visar antalet trängselpassager april 2015 – mars 2016.

Även centerpartiet i Mölndal vill ändra Västlänken!

Jag tillhör de som anser att ett betydligt närmare samarbete bör finnas mellan Göteborg och dess kranskommuner. För en Möndalsbo är Göteborg lika mycket deras stad som det är för t ex en Torslandabo. Jag ser därför det som mycket rimligt, och bra, om Mölndals politiker har synpunkter på det som sker i Göteborg. Och tvärtom, kan naturligtvis Göteborgarna ha synpunkter på det som sker i Mölndal.

Det stora felet uppstår när Göteborg agerar diktator, som i fallet med nya Hisingsbron, där Göteborg gjort sig ovän med kommunerna längs Göta Älv och runt Vänern.

På sitt kretsårsmöte beslöt Mölndalscentern, i ett klokt formulerat uttalande att:

”Vi hoppas därför att Göteborgs kommun gör ett omtag och genomlyser projekt Västlänken på nytt för att studera alternativ och visar hänsyn mot den majoritet av Göteborgs invånare som genom folkomröstning visat sitt missnöje med projektet”.

Det rör sig nu ordentligt i centerpartiet om Västlänken. Det är väldigt bra att Möndalscentern kopplar in demokratifrågan också. Göteborgarna röstade ju faktiskt nej till trängselskatt, vilket i praktiken var ett nej till västsvenska paketet i dess nuvarande form.

Centerpartiet i Göteborg vill inte ändra Västlänken!

Edit:

Centerpartiet följde aldrig det beslut deras medlemmar tog på stämman för tre år sedan. I stället har man positionerat sig som det småparti som tillsammans med L och MP vill vara allra mest positiva till den miljöförstörande Västlänken.

Centerpartiet i Göteborg fattade i dag, ett mycket viktigt beslut om Västlänken som kan få stora följder för partiets positionering i Göteborg. Det Göteborgscentern ställde sig bakom på stämman var att Västlänken skall byggas, ”men att ett politiskt omtag kring förslagets sträckning ska göras”. Alltså JA till någon form av Västlänk, men inte med nuvarande sträckning.

Västlänken projekteras för fullt, Trafikverket stressar projektet och det är nu viktigt att centern i Göteborg fullföljer sin stämmas beslut och med kraft agerar för att projektet pausas snarast möjligt. Därefter kan ett politiskt omtag ske.

För mig som mångårig centermedlem är det en lättnad att se att partiet (i Göteborg) tagit till sig och lyssnat på den starka och pålästa opinionen mot Västlänken. Förhoppningsvis är detta första steget i en politisk process där man förutsättningslöst tittar på hur man skall lösa kollektivtrafiken i Göteborg och Västsverige.

Om centerpartiet i Göteborg, orkar stå upp mot den massiva kritik som nu kommer att komma från politiska motståndare så kan dagens beslut bli ett rejält avstamp inför centerpartiets valrörelse 2018.

 

Regeringen tar trängselpengarna från Västsverige!

Den här bloggen har i snart två år offentliggjort Transportstyrelsens siffror över trängselskatten i Göteborg. Jag har konstaterat och dokumenterat fiaskot, månad efter månad. Trängselskatten har inte haft någon effekt alls på trängseln och miljö. Den har endast uppfyllt målet om att finansiera Västlänken.

Men inte ens detta gäller längre. Nu drar regeringen in pengarna från trängselskatten för att fylla upp hålen i statsbudgeten.

Och nu kan vi dra ett antal slutsatser:

 1. Trängselskatten uppfyller inte längre något av målen.
 2. Avtalet om Västsvenska paketet har brutits av regeringen.
 3. Västlänken saknar finansiering.
 4. Men Trafikverket fortsätter att ösa in pengar i Västlänksprojektet. Pengar som nu alltså måste lånas i  förhoppning om att statsbudgeten någon gång i framtiden skall mäkta med Västlänkens kostnader.

Att staten lägger beslag på trängselpengarna är inte jätteförvånande. Så brukar det bli med specialdestinerade skatter till slut. Men att det skulle ske bara några år efter det heliga avtalet om västsvenska paketet tecknades var mer än jag kunde drömma om.

Men det är bra att regeringen nu bekräftat att avtalet om Västsvenska paketet inte är hugget i sten. Allt går att ändra med ett penndrag från finansdepartementet. Man behöver inte ens prata med avtalsparterna.

 

 

 

Efter tre års trängselfiasko börjar Västlänkspolitikerna bli nervösa.

När det Västsvenska paketet i all hast skapades 2009 beslutades om trängselskatt för att finansiera större delen av paketet. Detta trots att alla fyra Allianspartier tidigare varit högljudda motståndare till trängselskatt, och trots att socialdemokraterna lovat att en folkomröstning skulle avgöra om det blev aktuellt med trängselskatt.  Finansiering var huvudskälet till skatten, men den motiverades också med att den skulle minska trafiken och därmed avgaserna.

Och det började ju bra. De första januaridagarna 2013 var det ganska tomt på Göteborgs vägar. Men ganska snabbt började trafiken återgå till det normala. Dessutom fick vi mycket kraftiga trafikökningar på vägar som inte var belagda med trängselskatt, t ex sträckan mellan Partille och Landvetter.

Men trots att trafiken uppenbart inte minskade speciellt mycket så drev Göteborgs kommun en propagandistisk beskrivning av utvecklingen där man hela tiden sjöng trängselskattens lov. Inför folkomröstningen så började den här bloggen att granska de officiella siffror som fanns och dessa visade tydligt att den glättiga beskrivningen av trängselskatten saknade stöd i fakta. Därefter har jag fortsatt att publicera Transportstyrelsens siffror.

Som diagrammet nedan visar så är trafiken olika hög i Göteborg beroende på månad. Men jämför vi månad för månad så har trafiken ökat i stort sett varje månad 2014-2015. En liten dipp i början av året efter skattehöjningen, men den minskningen återgick ganska snabbt till det normala.

Trängselpassager Gbg 2013-2015

Efter tre år av förnekelse börjar nu Göteborgspolitikerna erkänna att trängselskatten inte fungerar trafikminskande. ”Det var inte vad vi tänkte”, säger Johan Nyhus, S. Nyhus fortsätter: ”För att vända den trenden krävs bättre kollektivtrafik”. Tre år har det alltså tagit för Göteborgspolitikerna att förstå att det krävs bättre kollektivtrafik om trängseln skall minskas. Tre år. Samtidigt driver  (de flesta) Göteborgspolitikerna att Västlänken skall byggas, ett projekt som förhindrar förbättringar av kollektivtrafiken i kanske 20 år (se tidigare blogginlägg här). Kan vi hoppas att det inte krävs tre år till innan politikerna erkänner bristerna i Västsvenska paketet och stoppar Västlänken?

—————————————————————————

Vill du ha ett mail när nya inlägg publiceras så klicka här.

 

Stoppa Västlänken – för klimatets skull!

Passager sep-nov 2013-2015Ni som följer bloggen vet att jag publicerar siffror månad för månad över trafikutvecklingen i Göteborg. Siffror som kommunledningen och Trafikverket helst inte vill låtsas om eftersom de visar att trängselskatten inte haft någon som helst effekt på miljön och trängseln.

Så vad hände i höst? Ja trafiken fortsätter att öka, månad efter månad, med runt 1,5%.  Det innebär att om Västlänken står klar runt 2028 så har trafiken innan dess hunnit öka med 20%. I antalet bilar motsvarar det ungefär 120.000 passager, vilket motsvarar hela Tingstadstunneln plus ett par filer på Älvsborgsbron. Västlänken kommer att få en marginell påverkan på biltrafiken, kanske någon procent. men då har alltså trafiken dessförinnan hunnit öka med 20%!

Alltså: Samma år som det äntligen tecknats ett något så när bindande klimatavtal så driver Västsverige en politik som kommer att öka biltrafiken, och koldioxidutsläppen, kraftigt. Till detta kommer en jättelik koldioxidpåverkan av betongtillverkningen för Västlänksbygget.

Vad som i stället behövs är ett omedelbart stopp för Västlänksprojektet och en kraftsamling för åtgärder som SNABBT kan minska trafiken. Det handlar då om buss och spårvagn. Saker vi kan göra NU.  I närtid. Spektakulära projekt och framtidsvisioner får vänta några år. För klimatet väntar inte.

Fotnot: De siffror jag redovisar är passagerna genom trängselstationerna. Genom annan statistik vet vi att trafiken ökat ÄNNU mer utanför betalstationerna.

Vill du ha ett mail när nya inlägg publiceras så klicka här.

Varför åker inte Lerumsborna pendeltåg?

SOM-institutet (SOM står för Samhälle Opinion och Medier) har gjort en undersökning om västsvenskarnas trafikvanor (SOM-institutet 1534899_trafikvanor-och-attityder-2014). Undersökningen fick uppmärksamhet när den visade att en majoritet av invånarna i Göteborgsregionen är emot Västlänken.

Men undersökningen innehåller mycket annat intressant. Bland annat har man frågat människor hur de tar sig till jobbet/skolan. Om man räknar bort de som inte arbetar eller går i skolan så är det ca 4% som uppger att de åker tåg till jobbet/skolan. Tittar man bara på de kommuner som ligger längs en järnväg så är det lite fler som åker tåg. Runt 5% av boende längs Västra Stambanan (Gbg-Alingsås) och ca 7% på Västkustbanan (Gbg-Kungsbacka). I de kommuner där vi bedrivit pendeltågstrafik i många, många år med bekväma, moderna fordon når vi alltså inte ens en andel på 10% för pendeltågen.

Trots att trafiken är förstklassig väljer man bil (och i viss mån buss) i stället för tåg och i viss mån buss. Så varför åker inte Lerums (och Kungsbackaborna) mer pendeltåg? Svaret är inte direkt ”rocket science”. Antingen har man långt till närmaste station, eller så är det långt mellan målstationen och jobbet/arbetsplatsen. Krångligare är det inte. Jobbar man på Hisingen och bor i Lerum så åker man inte mer tåg om Västlänken byggs. De som bor i Kungsbacka och jobbar i city kommer antagligen att fortsätta åka tåg även om Västlänken gör resan långsammare. Men om man bor i Onsala och jobbar i Sisjön så åker man inte via Västlänken.

Innan man började plöja ner miljon, efter miljon i utredningar kring Västlänken så borde man ställt den grundläggande frågan till Lerums- och Kungsbackaborna:

Varför åker ni inte pendeltåg?

Fortsatt biltrafikökning i augusti medan ansvariga politiker lugnt tittar på!

Jag hade faktiskt förväntat mig en minskning av trafiken under augusti, då det verkar som semesterperioderna gradvis flyttas längre och längre in i augusti. Men Transportstyrelsens statistik för augusti visar att trafiken genom betalstationerna fortsätter att öka.

Därmed kan vi konstatera att trafiksituationen snart är helt utom kontroll för Göteborgs handlingsförlamade politiker. Genom prestigeprojektet Västlänken så läggs en död hand över de satsningar som hade varit nödvändiga för att få en minskning av biltrafiken, bättre miljö och mindre trängsel.

Dels hindrar  Västlänksbygget rent fysiskt viktiga åtgärder, dels slukar ju projektet alla de pengar som hade behövts för alla de vettiga projekt som konkret hade kunnat förbättra för resenärerna. Ansvariga politiker har satt Göteborg i en rävsax.

Hela idén med trängselskatt som finansiering för ett olönsamt och miljövidrigt prestigeprojekt har totalt havererat. Inte bara i debatten och i folkomröstningen, utan också i den faktiska verkligheten. Biltrafiken fortsätter öka.

Vad krävs mer för att ansvariga politiker från vänster till höger skall släppa prestigen och backa från Västlänken?

———————————————————————————

Vill du ha ett mail när nya inlägg publiceras så klicka här.

Helt okontrollerad trafikökning!

Siffrorna över trängselpassagerna i maj 2015 (källa: Transportstyrelsen) visar att biltrafiken i Göteborg fortsätter att öka.

Det innebär att två av tre mål med trängselskatten misslyckats, nämligen att minska trängseln och förbättra miljön. Ändå fortsätter Göteborgs kommun och Trafikverket att pumpa ut reklam som påstår motsatsen. med listiga formuleringar skall vi få oss att tro att situationen är under kontroll. Det är den inte.

Trafikutveckling är helt logisk. Genom satsningen på Västlänken har utvecklingen av kollektivtrafiken stannat av och vi har nu sannolikt 20 års stadiga biltrafikökningar att se fram emot. Trafikökningar som drivs av befolkningstillväxten och avsaknad av tillräckligt bra alternativ till bilen. Den tillfälliga nedgången då trängselskatten infördes har försvunnit när människor med lite mer komplexa resbehov (de som har råd) prioriterar tid framför att åka kollektivt. Politikerna i sjupartipakten är helt tysta. Kanske tror de fortfarande att biltrafiken minskar med trängselskatt? Eller så väntar de på ett mirakel?  Kanske tänker man höja trängselskatten ännu mer? Jag vet inte.

Det är hög tid för politikerna i sjupartipakten och kliva fram och förklara hur man skall hantera trafikökningen. Men det blir ju samtidigt ett erkännande av att Västsvenska paketet till stora delar havererat. Och med Västlänken som hämsko så finns inga lösningar för de närmaste 20 åren. Därför tror jag det dröjer lång tid innan Västlänkspolitikerna vågar prata om trafikökningen.

Tack och lov är Transportstyrelsens siffror officiella. Jag fortsätter publicera dem löpande på sidan Statistik.

Trafik Gbg jan-maj

 

———————————————————————————

Vill du ha ett mail när nya inlägg publiceras så klicka här.

 

 

 

 

 

 

 

Åsiktsförbud för motståndare till Västlänken?

Carin Hjulström är journalist och flitigt anlitad moderator inom näringslivet. Hon skriver idag en debattartikel riktad mot Västlänksmotståndare, som av någon anledning placerats som ett kåseri på GP:s ”Världens gång”.

Hjulströms artikel är kanske det konstigaste jag läst om Västlänken. Argumenten för Västlänken handlar om allt från hur ungdomar använder SMS till USA:s sjukvårdspolitik under Ronald Reagan. Men artikeln är ändå intressant då hennes resonemang är väldigt representativt för maktetablissemanget i Västsverige.

Grundtesen för maktetablissemanget är att ”Västlänken är beslutad”, nu skall vi (ni) prata om annat.” Och jag förstår att ledande Västlänkspolitiker skulle vilja ha lugn och ro. Precis som Hjulström skriver kan det lätt bli en spänd stämning runt fikabordet och middagsbjudningen om inte alla tycker likadant. Politik bör inte diskuteras av gemene man. På middagsbjudningen kan vi prata om vädret, schlagerfestivalen och möjligen fotboll.

Vad som också är typiskt för många ledande Västlänksahängare är att, precis som Hjulström gör, nedvärdera pga av ålder och kön (medelålders män, och äldre i allmänhet, göre sig icke besvär) och att hävda att att Västlänksmotståndarna borde ägna sig åt viktigare saker. Hjulström formulerar detta på pricken i sin artikel:

”Vi har alltså en stor grupp handlingskraftiga mogna män som är beredda att offra tid och energi, och till och med sin heder, för samhällets bästa.

Låt oss bara försöka styra in detta stadens nya gäng på en annan väg. En väg där målet är att göra nytta i stället för att undergräva demokratiska principer, slita sönder partier och förstöra fikapauser och middagsbjudningar.

Låt oss ge dessa halvgoa gubbar en vänskaplig knuff i en gemensam riktning så att de kan göra GOTT för staden i stället för att strö grus och sten på en taskigt underhållen tågräls.”

Så nu vet vi. Västlänksmotståndare är emot demokrati. Men – om det skall skapas manifestationer mot segregation, gängkrig, skjutningar, nyfattigdom och hemlöshet så är det ändå vi Västlänksmotståndare som förväntas ta tag i detta!

Det skulle verkligen behövas fler ”griniga gubbar” på många områden inom Göteborg. Och ingenting hindrar att Hjulström, Hulthén, Ransgård, Trouvé, Odenjung och övriga delar av pakten runt Västlänken själva organiserar manifestationer mot segregation, gängkrig, skjutningar, nyfattigdom och hemlöshet. Detta är ju dessutom politiskt ofarliga frågor, där knappast någon lär säga emot.

Men att försöka tysta debatten om Västlänken genom att hävda att andra frågor är viktigare är inget annat än illa dold härskarteknik.

———————————————————————————

Vill du ha ett mail när nya inlägg publiceras så klicka här.

Behandla Göteborgarna som vuxna!

Motståndet mot Västlänken växer sig starkare och starkare i takt med att fler och fler svagheter avslöjas kring projektet. Inte minst Nätverket Stoppa Västlänken Nu gör en enorm insats med att gräva fram fakta kring projektet.

Det sorgliga är att våra myndigheter inte bemöter invändningarna sakligt utan står fast vid att Västlänken löser alla problem. Alla.

Och i ivern att övertyga Göteborgarna så pumpas miljon efter miljon in i reklamkampanjer. Pengar som sannerligen gjort bättre nytta inom andra områden i Göteborg. Och dessutom är tonen i reklamkampanjerna så barnslig att det verkar som man betraktar Göteborgarna som, ja, ganska dumma.

Det senaste är utställningen på Korsvägen.  Jag tar tre citat från reklampelarna som exempel..

Korsvägen kan förvandlas från trafikrondell till en mötesplats där besökare från när och fjärran har lust att vara.

Det är precis det man beslutat INTE skall ske med Korsvägen. Biltrafiken blir kvar. För det finns inget annat sätt att lösa det på i detta trånga område.  Ändå skriver man denna text på en reklamaffisch? Vem försöker man lura?

Och nästa citat:

Tänk när Mässans tusentals besökare kan hoppa på tåget och åka direkt till Landvetter.

Ja, nu skall ju Västlänken faktiskt inte gå till Landvetter. När, eller jag kanske skulle skriva OM, vi får järnväg till Landvetter flygplats så finns det ju faktiskt redan en station för Svenska Mässan, nämligen Lisebergsstationen! Men varför använda något som redan finns när man kan riva, gräva och bygga nytt?

Och på nästa reklamaffisch spär man på med:

”I området finns 3800 studenter”

Så bra! Men var bor de studenterna? Vid en pendeltågsstation? Åker de dagligen till Korsvägen?  Siffran 3800 saknar all relevans men finns för att försåtligt antyda ett stort behov av Västlänken.

Jag kan dock se en fördel med den barnsliga propagandan från Västlänksprojektet. Den är så uppenbart falsk att den blir kontraproduktiv. Och det kan hjälpa oss att stoppa Västlänken.

———————————————————————————

Vill du ha ett mail när nya inlägg publiceras så klicka här.

KOrsvägen 3

Trafikverkets ”fakta” sänker trovärdigheten för hela myndigheten!

Det börjar gå lite för långt nu. På sin hemsida skriver Trafikverket om ”Faktafel och myter kring Västlänken”.  Trafikverket räknar upp ett antal ”påståenden” om Västlänken (varav några över huvud taget aldrig använts i debatten) och försöker sen ”bemöta” dem. Men när Trafikverket bemöter rimliga påståenden med egna faktafel, eller svarar på helt andra frågor så blir det trovärdighetsproblem. Läs mer

Räddningstjänsten tar strid mot sin egen ordförande (s) och sågar Västlänkens säkerhetslösning!

Räddningstjänsten i Storgöteborg lämnade idag sitt remissvar ang Västlänken. Svaret är en svidande kritik av säkerhetslösningen för Västlänken, den säkerhetslösning som Trafikverket valt för att undvika ytterligare fördyringar av Västlänken. Samtidigt går socialdemokraternas Johan Nyhus och Ingrid Andreae  ut och försöker förleda oss att tro Räddningstjänsten stöder Trafikverket! (edit: sidan borttagen använd länk nedan)

Läs mer så får ni reda på hur man gör Västlänkspolitik av det som borde vara viktigast i Västlänksprojektet – människors säkerhet! Läs mer

Det börjar bli dags att tala allvar, även inom partierna!

Vi har haft en folkomröstning om trängselskatt, där en mycket tydlig majoritet sagt nej till denna typ av finansiering. På valsedeln framgick också tydligt att konsekvensen av Nej till trängselskatt är att Västsvenska paketet saknar finansiering och därför i praktiken måste göras om.

Att strunta i ett så tydligt utslag vore en demokratisk katastrof. Läs mer

Här är beviset för att Västlänken inte är ordentligt utredd:

Mikael Bigert skriver i en debattartikel i GP 18/1-2015 att Västlänken måste kompletteras med reservat för framtida snabbspårväg. Detta är ju fullständigt självklart så det måste väl rimligen vara gjort? Västlänksprojektet har ju flera gånger gett lugnande besked på den punkten och hävdat att Västlänken inte försvårar någonting. Läs mer