Kategoriarkiv: Trängselskatt

Trafikökningen utan kontroll!

Minns ni löftet att trängselskatten skulle minska trafiken och trängseln? Och hur blev det? Men det finns en bra sak med trängselskatten. Och det är att Transportstyrelsen varje månad redovisar antalet passager genom stationerna. På det sättet kan man månad för månad få en bra indikation på hur trafiksituationen i Göteborg utvecklas med helt objektiva, ofiltrerade siffror. Och nu ringer alarmklockan igen. Trots mängder med avspärrningar, omledningar, strypta parkeringsmöjligheter etc så ökar trafiken genom betalstationerna. Och vi vet av erfarenhet att om trafiken ökar vid stationerna så ökar den ännu mer på infartslederna. Och denna utveckling är helt logisk. Göteborg fortsätter bygga centrala kontor samtidigt som de smarta och välmående kranskommunerna envisas med att bygga bostäder som familjer vill bo i.

Resultat: Utflyttning från Göteborg, färre skattebetalare, ökad pendling och enorma trafikproblem. Allt applåderat av den politiska pakten runt Västlänken (M-C-L-KD-S-MP-V).

Trängselsskatt H1 2013-2018

Trodde Alliansen i Göteborg att Västlänken skulle ersätta hela Centralstationen?

Ja, mycket talar för det. Alliansföreträdare har vid ett flertal tillfällen uttryckt sig i de banorna och i denna gamla debattartikel från GP (2006) så skriver man:

”Därför måste Göteborgs omoderna ”säckstation” bytas mot en central med genomgående trafik. Västlänken med en tågtunnel möjliggör fler stationer/hållplatser under Göteborg”

Man formulerar sig alltså som om säckstationen skulle ersättas av Västlänken. Kan det vara så att politikerna år 2006 på fullt allvar trodde att Västlänken skulle ersätta Centralstationen?

I samma artikel sågar man också trängselskatten jäms med fotknölarna:

Alliansen är enig och tydlig. Vi vill inte ha trängselavgifter i Göteborg. Trängselavgifterna är tillväxtfientliga och bygger barriärer mellan stadsdelar och förortskommuner….Trängselskatten går hårdast ut över dem som behöver bilen mest; kvinnor med låg inkomst och med barn som måste ha bilen för att komma till sina arbeten. ”

Den ”tydlighet” som Alliansen visade ändrades ganska snabbt till ett ohämmat stöd för trängselskatt. Inte ens folkomröstningsresultatet, där Göteborgarna sade tydligt Nej till trängselskatt fick Alliansen att återgå till sin ursprungliga ståndpunkt.

Detta kan vara bra för väljarna att minnas när de röstar 9:e september.

 

Fortsatt trafikökning – trots trängselskatten

I slutet av förra året såg det ut som om trafikökningen i Göteborg skulle stanna av och stabilisera sig på en mycket hög nivå. En inte helt oväntad utveckling då det finns en fysisk gräns för vad vägsystemet i Göteborg klarar av. Men de senaste siffrorna från Transportstyrelsen visar att trafikökningen tog fart igen första kvartalet. Målsättningarna och löftena i Västsvenska paketet att minska trängseln och förbättra miljön är långt borta.

Ännu värre är att detta bara är siffror från trängselstationerna. Den stora trafikökningen sker vid kommungränsen. Göteborgs välmående kranskommuner fortsätter växa genom att bygga bostäder som familjer vill bo i. Göteborg fokuserar på centrala kontorsfastigheter i stället för bostäder.

Skattekraften hamnar utanför Göteborg. Trafiken och trängseln i Göteborg.

Trängselskatt i Göteborg

 

 

 

Hur länge skall Västlänkspolitikerna tiga om trängselfiaskot?

Jag har blivit hårt kritiserad, inte minst under valrörelsen 2014 för att jag publicerat fakta som visar att trängselskatten totalt misslyckats i Göteborg.  Men jag slutar inte. Jag (och de flesta miljövänner och Göteborgare) kan inte acceptera hur en allians av M-FP-KD-MP-S-V-Fi i Göteborg passivt tittar på när trafiken ökar och trängseln slår rekord månad för månad i Göteborg. Se bara på detta diagram som visar trafikutvecklingen i betalstationerna.

Trängselskatt rull12 juni-2016

Köerna växer i Göteborg månad för månad. Trängselskatten, som skulle rädda trafiksituationen i Göteborg har helt enkelt inte haft någon effekt. Rättare sagt, den har haft effekt för individer men inte totalt. De allra svagaste grupperna har förstås inte klarat trängselskattens extra belastning. Extra hårt har den slagit mot lågbetalda arbetare i industriområden med dålig kollektivtrafik. Trots detta ökar alltså trafiken, dvs de som har råd kör ännu mer bil än tidigare. Och befolkningstillväxten ökar obönhörligen biltrafiken.

Man kommer hela tiden tillbaka till att utan en bra kollektivtrafik så går det inte att minska bilismen med straffskatter. Människor värderar sin tid oerhört högt. Kombinationen av trängselskatt och ensidig fokusering på en meningslös järnvägstunnel genom Göteborgsleran kväver Göteborg i köer och avgaser. Västlänken stoppar effektivt alla möjligheter att förbättra spårvägen som för överskådlig tid kommer att vara stommen i Göteborgs kollektivtrafik. Det är därför Västlänkspolitikerna är tysta. Med Västlänken som ryggsäck är Göteborgs trafiksituation omöjlig att lösa.

Trängselskatten miljömässigt fiasko för Göteborg


Läser statistik på Transportstyrelsens hemsida:

Trängselskatten syftar till att minska trängseln, förbättra miljön och bidra till att finansiera infrastruktursatsningar”.

Så bra då att Transportstyrelsen redovisar statistik över trängselskatten så vi kan se vad som hänt. Blev det mindre trafik och mindre utsläpp? Och försvann trängseln?

Trängselskatt i Göteborg tom maj 2016

Jag har följt utvecklingen noga och tyvärr visar det sig att trängselskatten snarare har stimulerat till ökat bilåkande. Och det är inte helt ologiskt. Genom övertro på trängselskatt och en manisk fixering vid prestigeprojektet Västlänken har Göteborg lagt en död hand över utvecklingen av kollektivtrafiken.

Resultat: Ökad biltrafik, ökad trängsel och mer utsläpp.

De politiker som fortfarande tror att folkomröstningen om trängselskatt kommer att vara glömd till valet 2018  gör klokt i att läsa min statistik. Fast egentligen behövs inte det. Det räcker att åka spårvagn genom city på morgonen eller ta bilen från Hisingen  på eftermiddagen. Och sen fundera på om Göteborg blivit bättre med trängselskatt.

—————————————————————————

Vill du ha ett mail när nya blogginlägg publiceras så klicka här.

Kommentar till diagrammet: Eftersom trafiken varierar väldigt mycket mellan olika månader har jag använt ett sk rullande medelvärde. Varje månad i diagrammet visar antalet passager det senaste året. Punkten för t ex mars 2016 visar antalet trängselpassager april 2015 – mars 2016.

Regeringen tar trängselpengarna från Västsverige!

Den här bloggen har i snart två år offentliggjort Transportstyrelsens siffror över trängselskatten i Göteborg. Jag har konstaterat och dokumenterat fiaskot, månad efter månad. Trängselskatten har inte haft någon effekt alls på trängseln och miljö. Den har endast uppfyllt målet om att finansiera Västlänken.

Men inte ens detta gäller längre. Nu drar regeringen in pengarna från trängselskatten för att fylla upp hålen i statsbudgeten.

Och nu kan vi dra ett antal slutsatser:

  1. Trängselskatten uppfyller inte längre något av målen.
  2. Avtalet om Västsvenska paketet har brutits av regeringen.
  3. Västlänken saknar finansiering.
  4. Men Trafikverket fortsätter att ösa in pengar i Västlänksprojektet. Pengar som nu alltså måste lånas i  förhoppning om att statsbudgeten någon gång i framtiden skall mäkta med Västlänkens kostnader.

Att staten lägger beslag på trängselpengarna är inte jätteförvånande. Så brukar det bli med specialdestinerade skatter till slut. Men att det skulle ske bara några år efter det heliga avtalet om västsvenska paketet tecknades var mer än jag kunde drömma om.

Men det är bra att regeringen nu bekräftat att avtalet om Västsvenska paketet inte är hugget i sten. Allt går att ändra med ett penndrag från finansdepartementet. Man behöver inte ens prata med avtalsparterna.

 

 

 

Efter tre års trängselfiasko börjar Västlänkspolitikerna bli nervösa.

När det Västsvenska paketet i all hast skapades 2009 beslutades om trängselskatt för att finansiera större delen av paketet. Detta trots att alla fyra Allianspartier tidigare varit högljudda motståndare till trängselskatt, och trots att socialdemokraterna lovat att en folkomröstning skulle avgöra om det blev aktuellt med trängselskatt.  Finansiering var huvudskälet till skatten, men den motiverades också med att den skulle minska trafiken och därmed avgaserna.

Och det började ju bra. De första januaridagarna 2013 var det ganska tomt på Göteborgs vägar. Men ganska snabbt började trafiken återgå till det normala. Dessutom fick vi mycket kraftiga trafikökningar på vägar som inte var belagda med trängselskatt, t ex sträckan mellan Partille och Landvetter.

Men trots att trafiken uppenbart inte minskade speciellt mycket så drev Göteborgs kommun en propagandistisk beskrivning av utvecklingen där man hela tiden sjöng trängselskattens lov. Inför folkomröstningen så började den här bloggen att granska de officiella siffror som fanns och dessa visade tydligt att den glättiga beskrivningen av trängselskatten saknade stöd i fakta. Därefter har jag fortsatt att publicera Transportstyrelsens siffror.

Som diagrammet nedan visar så är trafiken olika hög i Göteborg beroende på månad. Men jämför vi månad för månad så har trafiken ökat i stort sett varje månad 2014-2015. En liten dipp i början av året efter skattehöjningen, men den minskningen återgick ganska snabbt till det normala.

Trängselpassager Gbg 2013-2015

Efter tre år av förnekelse börjar nu Göteborgspolitikerna erkänna att trängselskatten inte fungerar trafikminskande. ”Det var inte vad vi tänkte”, säger Johan Nyhus, S. Nyhus fortsätter: ”För att vända den trenden krävs bättre kollektivtrafik”. Tre år har det alltså tagit för Göteborgspolitikerna att förstå att det krävs bättre kollektivtrafik om trängseln skall minskas. Tre år. Samtidigt driver  (de flesta) Göteborgspolitikerna att Västlänken skall byggas, ett projekt som förhindrar förbättringar av kollektivtrafiken i kanske 20 år (se tidigare blogginlägg här). Kan vi hoppas att det inte krävs tre år till innan politikerna erkänner bristerna i Västsvenska paketet och stoppar Västlänken?

—————————————————————————

Vill du ha ett mail när nya inlägg publiceras så klicka här.

 

Stoppa Västlänken – för klimatets skull!

Passager sep-nov 2013-2015Ni som följer bloggen vet att jag publicerar siffror månad för månad över trafikutvecklingen i Göteborg. Siffror som kommunledningen och Trafikverket helst inte vill låtsas om eftersom de visar att trängselskatten inte haft någon som helst effekt på miljön och trängseln.

Så vad hände i höst? Ja trafiken fortsätter att öka, månad efter månad, med runt 1,5%.  Det innebär att om Västlänken står klar runt 2028 så har trafiken innan dess hunnit öka med 20%. I antalet bilar motsvarar det ungefär 120.000 passager, vilket motsvarar hela Tingstadstunneln plus ett par filer på Älvsborgsbron. Västlänken kommer att få en marginell påverkan på biltrafiken, kanske någon procent. men då har alltså trafiken dessförinnan hunnit öka med 20%!

Alltså: Samma år som det äntligen tecknats ett något så när bindande klimatavtal så driver Västsverige en politik som kommer att öka biltrafiken, och koldioxidutsläppen, kraftigt. Till detta kommer en jättelik koldioxidpåverkan av betongtillverkningen för Västlänksbygget.

Vad som i stället behövs är ett omedelbart stopp för Västlänksprojektet och en kraftsamling för åtgärder som SNABBT kan minska trafiken. Det handlar då om buss och spårvagn. Saker vi kan göra NU.  I närtid. Spektakulära projekt och framtidsvisioner får vänta några år. För klimatet väntar inte.

Fotnot: De siffror jag redovisar är passagerna genom trängselstationerna. Genom annan statistik vet vi att trafiken ökat ÄNNU mer utanför betalstationerna.

Vill du ha ett mail när nya inlägg publiceras så klicka här.

Fortsatt biltrafikökning i augusti medan ansvariga politiker lugnt tittar på!

Jag hade faktiskt förväntat mig en minskning av trafiken under augusti, då det verkar som semesterperioderna gradvis flyttas längre och längre in i augusti. Men Transportstyrelsens statistik för augusti visar att trafiken genom betalstationerna fortsätter att öka.

Därmed kan vi konstatera att trafiksituationen snart är helt utom kontroll för Göteborgs handlingsförlamade politiker. Genom prestigeprojektet Västlänken så läggs en död hand över de satsningar som hade varit nödvändiga för att få en minskning av biltrafiken, bättre miljö och mindre trängsel.

Dels hindrar  Västlänksbygget rent fysiskt viktiga åtgärder, dels slukar ju projektet alla de pengar som hade behövts för alla de vettiga projekt som konkret hade kunnat förbättra för resenärerna. Ansvariga politiker har satt Göteborg i en rävsax.

Hela idén med trängselskatt som finansiering för ett olönsamt och miljövidrigt prestigeprojekt har totalt havererat. Inte bara i debatten och i folkomröstningen, utan också i den faktiska verkligheten. Biltrafiken fortsätter öka.

Vad krävs mer för att ansvariga politiker från vänster till höger skall släppa prestigen och backa från Västlänken?

———————————————————————————

Vill du ha ett mail när nya inlägg publiceras så klicka här.

Farlig politisk mytbildning om trängselskatten!

Ni som följer bloggen vet att jag löpande sammanställer statistik från Transportstyrelsen över antalet passager genom betalstationerna. Denna statistik ger en tydlig indikation på hur biltrafiken utvecklas i Göteborg. Min sammanställning är helt objektiv. Den visar fakta.

Och fakta är att trafiken genom betalstationerna ökar månad för månad. Men när man läser t ex Rödgrönas förslag till budget för Göteborg eller M-Fp-KD:s yrkande ang  varför folkomröstningsresultatet skulle nonchaleras så skriver man att trängselskatten minskat trafiken. Sanningen är ju dessvärre rakt motsatt. Trafikökningen fortsätter 2015!

Trängselskatt i Göteborg kv 2-2015

 

Trafiken ökar i Göteborg och den tillfälliga minskningen då trängselskatten infördes är borta. Tjänstemännen i Göteborg kämpar med att försöka få trängselskatten att framstå så positivt som möjligt, men i rapporten Trafik- och resandeutveckling i Göteborg 2014 tvingas man nu medge att trafiken i de tunga stråken in mot Göteborg ökar. Man påpekar dessutom att siffrorna underskattar verkligheten då man inte har med passagerna över Jordfallsbron när man redovisar Göta Älv-snittets trafikutveckling. Men väljer ändå att skriva att trafiken över Göta Älv ökat med 1,2% när den korrekta siffran är 1,9%, vilket enkelt kan räknas fram i materialet.

Det är mycket allvarligt att prestigen kring trängselskatten gör att man låtsas att man har kontroll på trafikutvecklingen och målen med trängselskatten uppnåtts. Men sanningen om trafiken är obekväm. För vi vet ju att Västlänken inte kommer att ha någon märkbar effekt på biltrafiken. Och eftersom Västlänken slukar alla resurser som hade behövts för effektiva kollektivtrafiksatsningar så måste man fortsätta upprepa mantrat att ”Västlänken behövs” och ”trängselskatten minskar trafiken”.

Så länge man övertalar sig själv att biltrafiken minskar så lär vi inte se några vettiga kollektivtrafiksatsningar utan det är ”all-in” på Västlänken som gäller. Med katastrofala följder för Göteborgsmiljön som resultat.

———————————————————————————

Vill du ha ett mail när nya inlägg publiceras så klicka här.

Helt okontrollerad trafikökning!

Siffrorna över trängselpassagerna i maj 2015 (källa: Transportstyrelsen) visar att biltrafiken i Göteborg fortsätter att öka.

Det innebär att två av tre mål med trängselskatten misslyckats, nämligen att minska trängseln och förbättra miljön. Ändå fortsätter Göteborgs kommun och Trafikverket att pumpa ut reklam som påstår motsatsen. med listiga formuleringar skall vi få oss att tro att situationen är under kontroll. Det är den inte.

Trafikutveckling är helt logisk. Genom satsningen på Västlänken har utvecklingen av kollektivtrafiken stannat av och vi har nu sannolikt 20 års stadiga biltrafikökningar att se fram emot. Trafikökningar som drivs av befolkningstillväxten och avsaknad av tillräckligt bra alternativ till bilen. Den tillfälliga nedgången då trängselskatten infördes har försvunnit när människor med lite mer komplexa resbehov (de som har råd) prioriterar tid framför att åka kollektivt. Politikerna i sjupartipakten är helt tysta. Kanske tror de fortfarande att biltrafiken minskar med trängselskatt? Eller så väntar de på ett mirakel?  Kanske tänker man höja trängselskatten ännu mer? Jag vet inte.

Det är hög tid för politikerna i sjupartipakten och kliva fram och förklara hur man skall hantera trafikökningen. Men det blir ju samtidigt ett erkännande av att Västsvenska paketet till stora delar havererat. Och med Västlänken som hämsko så finns inga lösningar för de närmaste 20 åren. Därför tror jag det dröjer lång tid innan Västlänkspolitikerna vågar prata om trafikökningen.

Tack och lov är Transportstyrelsens siffror officiella. Jag fortsätter publicera dem löpande på sidan Statistik.

Trafik Gbg jan-maj

 

———————————————————————————

Vill du ha ett mail när nya inlägg publiceras så klicka här.

 

 

 

 

 

 

 

Färska siffror visar trängselskattens totala fiasko!

Jag fortsätter envist att publicera de siffror som Göteborgs kommun och den politiska pakten runt JA-sidan i folkomröstningen helst av allt inte vill tala om. Men tack och lov är siffrorna från Transportstyrelsen offentliga och jag kan idag redovisa att biltrafiken i Göteborg återigen ökar efter den lilla dämpning som skedde direkt efte skattehöjningen i januari. I april ökade trafiken genom trängselpassagerna med drygt 2 %. Läs mer

Vad hände när trängselskatten höjdes?

Första januari i år höjdes trängselskatten kraftigt i Göteborg, alltså precis tvärt emot vad folket valt i folkomröstningen i september. Höjningen var en tydlig markering från pakten kring västsvenska paketet att några avvikande åsikter inte accepteras. Västlänken skall byggas till varje pris.

Men kan det komma något positivt ur höjningen trots allt? Syftet med trängselskatten skulle ju vara tre:

Minska trängseln, förbättra miljön och finansiera Västsvenska paketet.

Hittills har ju trafiken i Göteborg ökat, trots trängselskatten. På två av tre punkter har trängselskatten varit fiasko. Men fiaskot kanske berodde på för låg trängselskatt? Om vi klämmer åt bilisterna lite hårdare så kanske de slutar att arbeta på ställen med dålig kollektivtrafik och börjar pendla till city i stället, dit Västlänken skall gå?

Så vad hände?

Trängselpassager Gbg Jan- Mar 2013-2015

Jo, trafiken har faktiskt minskat. Med lite drygt en (1) procent (genom betalstationerna) sedan höjningen. Dvs trängselfiaskot fortsätter (men det strömmar in mycket skatt till Västlänken).

”Människor behöver bilen”

Grundproblemet är att många människor saknar alternativ till bilen. Hade det varit lätt att byta från bil till annat transportsätt så hade förstås trängselskatten haft en annan effekt. Men så ser inte Göteborg och så är inte Göteborg planerat. Därför kan vi inte straffa människor som gör på precis det sätt politikerna planerat i decennier.

”Bättre kollektivtrafik behövs NU!”

Vad som nu måste ske är en rejäl satsning på förbättrad kollektivtrafik, men den kan inte finansieras av de som inta kan utnyttja kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken måste, precis som tidigare, finansieras med biljettavgifter och skatt. Vi som kan cykla, eller åka hyfsat snabbt med spårvagn/buss till jobbet kan inte begära att pendlarna till alla våra industriområden utanför kollektivtrafikstråken skall betala våra resor via trängselskatt!

Arbetet för bättre miljö och ett bättre Göteborg måste finansieras solidariskt och inte baserat på hur människor råkar bo och jobba just idag.

 

Det börjar bli dags att tala allvar, även inom partierna!

Vi har haft en folkomröstning om trängselskatt, där en mycket tydlig majoritet sagt nej till denna typ av finansiering. På valsedeln framgick också tydligt att konsekvensen av Nej till trängselskatt är att Västsvenska paketet saknar finansiering och därför i praktiken måste göras om.

Att strunta i ett så tydligt utslag vore en demokratisk katastrof. Läs mer

Nya siffror bekräftar – trängselskatten ger inte effekt på trafiken.

(Nu finns möjlighet att prenumerera på bloggen via menyn eller här)

Transportstyrelsens statistik över passager vid betalstationerna bekräftar återigen att den effekt som trängselskatten hade på trafiken de första månaderna under 2013 nu är helt borta.

Det innebär i praktiken att ett slopande av trängselskatten inte kommer att öka trafiken.

Trafikökning procent jan-sep 2014

Trafiken växlar en hel del mellan olika månader vilket framgår av diagrammet nedan. Trafikökningen var störst i början av året, eftersom trafiken minskade drastiskt de första månaderna med trängselskatt, innan folk hade vant sig.

Trafikutveckling i Göteborg 2013-sep 2014

Siffrorna är alarmerande. Men det positiva nu är att det tydliga NEJ-et till trängselskatt måste leda till att Västlänken ifrågasätts. Därmed skapas möjligheter för betydligt bättre och snabbare insatser för att förbättra kollektivtrafiken  Göteborg. Som framgått av debatten kring Västlänken så hade den endast gett liten effekt på biltrafiken.