Kategoriarkiv: Västsvenska paketet

Västlänken är ingen svår fråga!

Inom politiken finns det onekligen många svåra frågor. Frågor som inte har enkla svar, och där det finns en stor komplexitet. Hur organiserar vi sjukvården så effektivt som möjligt? Hur får vi bättre skolresultat? Hur löser vi klimatfrågan? Visst finns det politiker som yttrar sig tvärsäkert om dessa frågor, men de flesta förstår att svaren inte är enkla.

Men Västlänken är faktiskt ingen svår fråga.

Jo, det är krångligt att bedöma kapaciteten i Västsveriges järnvägsnät, eller hur många tåg som får plats på Centralstationen. Och, ja, det är inte lätt att räkna på passagerarflöden på olika hållplatser eller att veta hur mycket koldioxid betongproduktion ger upphov till. Det finns enormt mycket fakta i Västlänksdebatten som det tar enormt mycket tid att sätta sig in i.

Men behövs all denna fakta för att ta ställning? I stället för att läsa 15000 utredningssidor kan man, både som politiker och medborgare, börja med en rimlighetsanalys.

Exempel på rimlighetskontroller kan vara:

 1. Kapaciteten i Västsveriges järnvägsnät behöver ökas? Rimlighetskontrollen är då om Västlänken ökar kapaciteten mellan t ex Alingsås och Göteborg, eller på Kungsbackapendeln.
 2. Kapaciteten på Centralstation behöver ökas? Rimlighetskontrollen är då om Västlänken ökar kapaciteten, eller om kapaciteten kan ökas på andra sätt.
 3. Ger Västlänken snabbare resor? En enkel rimlighetskontroll visar att det blir längre restider för de som måste åka via Korsvägen och Haga innan de når Centralstationen, men troligen snabbare resor om man skall från t ex Lerum till Haga.
 4. Den allra enklaste formen av rimlighetskontroll är att fundera på vad Västlänken betyder för mina egna resor, mina kollegors resor, min familjs och mina vänners resor. Kommer vi att åka mer tåg med Västlänken?
 5. Om Västlänken ger vissa positiva effekter är den värd kostnaden och riskerna?

Västlänkens antagna kostnad på 20 miljarder i 2009 års priser är kanske det mest abstrakta att göra rimlighetskontroll på. Den fråga man kan ställa sig (som lekman och politiker) är vad 20 mdr kan räcka till. Ser man på övriga projekt i Västsvenska paketet så motsvarar Västlänkens kostnad ungefär:

 • 10 st Hisingsbroar, eller
 • 6 Marieholmstunnlar, eller
 • 15 linbanor, eller
 • mer än samtliga spårvägssatsningar som någonsin diskuterats (Allélänk, Operalänk, spårväg till Backa, Eriksberg, Åbro, tunnel till Lindholmen, osv).

Så låt dig inte skrämmas av alla siffror och fakta runt Västlänken. Gör din egen rimlighetsanalys. Den rimlighetsanalys som det politiska systemet borde gjort för länge sen.

Fortsatt trafikökning – trots trängselskatten

I slutet av förra året såg det ut som om trafikökningen i Göteborg skulle stanna av och stabilisera sig på en mycket hög nivå. En inte helt oväntad utveckling då det finns en fysisk gräns för vad vägsystemet i Göteborg klarar av. Men de senaste siffrorna från Transportstyrelsen visar att trafikökningen tog fart igen första kvartalet. Målsättningarna och löftena i Västsvenska paketet att minska trängseln och förbättra miljön är långt borta.

Ännu värre är att detta bara är siffror från trängselstationerna. Den stora trafikökningen sker vid kommungränsen. Göteborgs välmående kranskommuner fortsätter växa genom att bygga bostäder som familjer vill bo i. Göteborg fokuserar på centrala kontorsfastigheter i stället för bostäder.

Skattekraften hamnar utanför Göteborg. Trafiken och trängseln i Göteborg.

Trängselskatt i Göteborg

 

 

 

Hur länge skall Västlänkspolitikerna tiga om trängselfiaskot?

Jag har blivit hårt kritiserad, inte minst under valrörelsen 2014 för att jag publicerat fakta som visar att trängselskatten totalt misslyckats i Göteborg.  Men jag slutar inte. Jag (och de flesta miljövänner och Göteborgare) kan inte acceptera hur en allians av M-FP-KD-MP-S-V-Fi i Göteborg passivt tittar på när trafiken ökar och trängseln slår rekord månad för månad i Göteborg. Se bara på detta diagram som visar trafikutvecklingen i betalstationerna.

Trängselskatt rull12 juni-2016

Köerna växer i Göteborg månad för månad. Trängselskatten, som skulle rädda trafiksituationen i Göteborg har helt enkelt inte haft någon effekt. Rättare sagt, den har haft effekt för individer men inte totalt. De allra svagaste grupperna har förstås inte klarat trängselskattens extra belastning. Extra hårt har den slagit mot lågbetalda arbetare i industriområden med dålig kollektivtrafik. Trots detta ökar alltså trafiken, dvs de som har råd kör ännu mer bil än tidigare. Och befolkningstillväxten ökar obönhörligen biltrafiken.

Man kommer hela tiden tillbaka till att utan en bra kollektivtrafik så går det inte att minska bilismen med straffskatter. Människor värderar sin tid oerhört högt. Kombinationen av trängselskatt och ensidig fokusering på en meningslös järnvägstunnel genom Göteborgsleran kväver Göteborg i köer och avgaser. Västlänken stoppar effektivt alla möjligheter att förbättra spårvägen som för överskådlig tid kommer att vara stommen i Göteborgs kollektivtrafik. Det är därför Västlänkspolitikerna är tysta. Med Västlänken som ryggsäck är Göteborgs trafiksituation omöjlig att lösa.

Även centerpartiet i Mölndal vill ändra Västlänken!

Jag tillhör de som anser att ett betydligt närmare samarbete bör finnas mellan Göteborg och dess kranskommuner. För en Möndalsbo är Göteborg lika mycket deras stad som det är för t ex en Torslandabo. Jag ser därför det som mycket rimligt, och bra, om Mölndals politiker har synpunkter på det som sker i Göteborg. Och tvärtom, kan naturligtvis Göteborgarna ha synpunkter på det som sker i Mölndal.

Det stora felet uppstår när Göteborg agerar diktator, som i fallet med nya Hisingsbron, där Göteborg gjort sig ovän med kommunerna längs Göta Älv och runt Vänern.

På sitt kretsårsmöte beslöt Mölndalscentern, i ett klokt formulerat uttalande att:

”Vi hoppas därför att Göteborgs kommun gör ett omtag och genomlyser projekt Västlänken på nytt för att studera alternativ och visar hänsyn mot den majoritet av Göteborgs invånare som genom folkomröstning visat sitt missnöje med projektet”.

Det rör sig nu ordentligt i centerpartiet om Västlänken. Det är väldigt bra att Möndalscentern kopplar in demokratifrågan också. Göteborgarna röstade ju faktiskt nej till trängselskatt, vilket i praktiken var ett nej till västsvenska paketet i dess nuvarande form.

Regeringen tar trängselpengarna från Västsverige!

Den här bloggen har i snart två år offentliggjort Transportstyrelsens siffror över trängselskatten i Göteborg. Jag har konstaterat och dokumenterat fiaskot, månad efter månad. Trängselskatten har inte haft någon effekt alls på trängseln och miljö. Den har endast uppfyllt målet om att finansiera Västlänken.

Men inte ens detta gäller längre. Nu drar regeringen in pengarna från trängselskatten för att fylla upp hålen i statsbudgeten.

Och nu kan vi dra ett antal slutsatser:

 1. Trängselskatten uppfyller inte längre något av målen.
 2. Avtalet om Västsvenska paketet har brutits av regeringen.
 3. Västlänken saknar finansiering.
 4. Men Trafikverket fortsätter att ösa in pengar i Västlänksprojektet. Pengar som nu alltså måste lånas i  förhoppning om att statsbudgeten någon gång i framtiden skall mäkta med Västlänkens kostnader.

Att staten lägger beslag på trängselpengarna är inte jätteförvånande. Så brukar det bli med specialdestinerade skatter till slut. Men att det skulle ske bara några år efter det heliga avtalet om västsvenska paketet tecknades var mer än jag kunde drömma om.

Men det är bra att regeringen nu bekräftat att avtalet om Västsvenska paketet inte är hugget i sten. Allt går att ändra med ett penndrag från finansdepartementet. Man behöver inte ens prata med avtalsparterna.

 

 

 

Efter tre års trängselfiasko börjar Västlänkspolitikerna bli nervösa.

När det Västsvenska paketet i all hast skapades 2009 beslutades om trängselskatt för att finansiera större delen av paketet. Detta trots att alla fyra Allianspartier tidigare varit högljudda motståndare till trängselskatt, och trots att socialdemokraterna lovat att en folkomröstning skulle avgöra om det blev aktuellt med trängselskatt.  Finansiering var huvudskälet till skatten, men den motiverades också med att den skulle minska trafiken och därmed avgaserna.

Och det började ju bra. De första januaridagarna 2013 var det ganska tomt på Göteborgs vägar. Men ganska snabbt började trafiken återgå till det normala. Dessutom fick vi mycket kraftiga trafikökningar på vägar som inte var belagda med trängselskatt, t ex sträckan mellan Partille och Landvetter.

Men trots att trafiken uppenbart inte minskade speciellt mycket så drev Göteborgs kommun en propagandistisk beskrivning av utvecklingen där man hela tiden sjöng trängselskattens lov. Inför folkomröstningen så började den här bloggen att granska de officiella siffror som fanns och dessa visade tydligt att den glättiga beskrivningen av trängselskatten saknade stöd i fakta. Därefter har jag fortsatt att publicera Transportstyrelsens siffror.

Som diagrammet nedan visar så är trafiken olika hög i Göteborg beroende på månad. Men jämför vi månad för månad så har trafiken ökat i stort sett varje månad 2014-2015. En liten dipp i början av året efter skattehöjningen, men den minskningen återgick ganska snabbt till det normala.

Trängselpassager Gbg 2013-2015

Efter tre år av förnekelse börjar nu Göteborgspolitikerna erkänna att trängselskatten inte fungerar trafikminskande. ”Det var inte vad vi tänkte”, säger Johan Nyhus, S. Nyhus fortsätter: ”För att vända den trenden krävs bättre kollektivtrafik”. Tre år har det alltså tagit för Göteborgspolitikerna att förstå att det krävs bättre kollektivtrafik om trängseln skall minskas. Tre år. Samtidigt driver  (de flesta) Göteborgspolitikerna att Västlänken skall byggas, ett projekt som förhindrar förbättringar av kollektivtrafiken i kanske 20 år (se tidigare blogginlägg här). Kan vi hoppas att det inte krävs tre år till innan politikerna erkänner bristerna i Västsvenska paketet och stoppar Västlänken?

—————————————————————————

Vill du ha ett mail när nya inlägg publiceras så klicka här.

 

Stoppa Västlänken – för klimatets skull!

Passager sep-nov 2013-2015Ni som följer bloggen vet att jag publicerar siffror månad för månad över trafikutvecklingen i Göteborg. Siffror som kommunledningen och Trafikverket helst inte vill låtsas om eftersom de visar att trängselskatten inte haft någon som helst effekt på miljön och trängseln.

Så vad hände i höst? Ja trafiken fortsätter att öka, månad efter månad, med runt 1,5%.  Det innebär att om Västlänken står klar runt 2028 så har trafiken innan dess hunnit öka med 20%. I antalet bilar motsvarar det ungefär 120.000 passager, vilket motsvarar hela Tingstadstunneln plus ett par filer på Älvsborgsbron. Västlänken kommer att få en marginell påverkan på biltrafiken, kanske någon procent. men då har alltså trafiken dessförinnan hunnit öka med 20%!

Alltså: Samma år som det äntligen tecknats ett något så när bindande klimatavtal så driver Västsverige en politik som kommer att öka biltrafiken, och koldioxidutsläppen, kraftigt. Till detta kommer en jättelik koldioxidpåverkan av betongtillverkningen för Västlänksbygget.

Vad som i stället behövs är ett omedelbart stopp för Västlänksprojektet och en kraftsamling för åtgärder som SNABBT kan minska trafiken. Det handlar då om buss och spårvagn. Saker vi kan göra NU.  I närtid. Spektakulära projekt och framtidsvisioner får vänta några år. För klimatet väntar inte.

Fotnot: De siffror jag redovisar är passagerna genom trängselstationerna. Genom annan statistik vet vi att trafiken ökat ÄNNU mer utanför betalstationerna.

Vill du ha ett mail när nya inlägg publiceras så klicka här.

Vad hände när trängselskatten höjdes?

Första januari i år höjdes trängselskatten kraftigt i Göteborg, alltså precis tvärt emot vad folket valt i folkomröstningen i september. Höjningen var en tydlig markering från pakten kring västsvenska paketet att några avvikande åsikter inte accepteras. Västlänken skall byggas till varje pris.

Men kan det komma något positivt ur höjningen trots allt? Syftet med trängselskatten skulle ju vara tre:

Minska trängseln, förbättra miljön och finansiera Västsvenska paketet.

Hittills har ju trafiken i Göteborg ökat, trots trängselskatten. På två av tre punkter har trängselskatten varit fiasko. Men fiaskot kanske berodde på för låg trängselskatt? Om vi klämmer åt bilisterna lite hårdare så kanske de slutar att arbeta på ställen med dålig kollektivtrafik och börjar pendla till city i stället, dit Västlänken skall gå?

Så vad hände?

Trängselpassager Gbg Jan- Mar 2013-2015

Jo, trafiken har faktiskt minskat. Med lite drygt en (1) procent (genom betalstationerna) sedan höjningen. Dvs trängselfiaskot fortsätter (men det strömmar in mycket skatt till Västlänken).

”Människor behöver bilen”

Grundproblemet är att många människor saknar alternativ till bilen. Hade det varit lätt att byta från bil till annat transportsätt så hade förstås trängselskatten haft en annan effekt. Men så ser inte Göteborg och så är inte Göteborg planerat. Därför kan vi inte straffa människor som gör på precis det sätt politikerna planerat i decennier.

”Bättre kollektivtrafik behövs NU!”

Vad som nu måste ske är en rejäl satsning på förbättrad kollektivtrafik, men den kan inte finansieras av de som inta kan utnyttja kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken måste, precis som tidigare, finansieras med biljettavgifter och skatt. Vi som kan cykla, eller åka hyfsat snabbt med spårvagn/buss till jobbet kan inte begära att pendlarna till alla våra industriområden utanför kollektivtrafikstråken skall betala våra resor via trängselskatt!

Arbetet för bättre miljö och ett bättre Göteborg måste finansieras solidariskt och inte baserat på hur människor råkar bo och jobba just idag.

 

Farlig taktik från förepråkarna av Västlänken!

Vi ser nu en klar tendens att MAKTEN i Göteborg vill sätta ner foten och markera att det är ”sluttjafsat” om Västsvenska paketet och att Göteborgarna måste ge upp motståndet.

Men det allt hårdare tonfallet från JA-sidan är inte i första hand riktat mot allmänheten utan riktat internt mot de kritiska medlemmar som finns i alla partier. Läs mer