Kategoriarkiv: Västsverige

Även centerpartiet i Mölndal vill ändra Västlänken!

Jag tillhör de som anser att ett betydligt närmare samarbete bör finnas mellan Göteborg och dess kranskommuner. För en Möndalsbo är Göteborg lika mycket deras stad som det är för t ex en Torslandabo. Jag ser därför det som mycket rimligt, och bra, om Mölndals politiker har synpunkter på det som sker i Göteborg. Och tvärtom, kan naturligtvis Göteborgarna ha synpunkter på det som sker i Mölndal.

Det stora felet uppstår när Göteborg agerar diktator, som i fallet med nya Hisingsbron, där Göteborg gjort sig ovän med kommunerna längs Göta Älv och runt Vänern.

På sitt kretsårsmöte beslöt Mölndalscentern, i ett klokt formulerat uttalande att:

”Vi hoppas därför att Göteborgs kommun gör ett omtag och genomlyser projekt Västlänken på nytt för att studera alternativ och visar hänsyn mot den majoritet av Göteborgs invånare som genom folkomröstning visat sitt missnöje med projektet”.

Det rör sig nu ordentligt i centerpartiet om Västlänken. Det är väldigt bra att Möndalscentern kopplar in demokratifrågan också. Göteborgarna röstade ju faktiskt nej till trängselskatt, vilket i praktiken var ett nej till västsvenska paketet i dess nuvarande form.

Varning för regionförstoring!

De flesta som följer den politiska debatten i Västsverige har säkert hört ordet ”regionförstoring” upprepas och upprepas. Men vad ÄR egentligen regionförstoring och vad innebär det för invånarna i vår region?

Med region menar man i detta sammanhang arbetsmarknadsregioner, vilket för Västsveriges del framför allt då handlar om Göteborg med kranskommuner. Man kan säga att en arbetsmarknadsregion har en flytande gräns baserad på (de flesta) invånares vilja (och möjlighet) att pendla. Begreppet regionförstoring innebär att människor skall pendla längre och längre sträckor, så att fler invånare kan räknas in i arbetsmarknadsregionen. På det sättet skall det bli lättare för företagen att rekrytera personal.

Men borde inte perspektivet vara att i stället MINSKA pendlingen? Skall fokus vara att människor måste tillbringa mer och mer tid i bilen, på pendeltåg och bussar? Varför inte i stället bygga ett samhälle som ger fler möjlighet att jobba och studera nära bostaden, kanske till och med på gång- och cykelavstånd?

För mig är svaret enkelt. Vi bör sträva efter ett samhälle som har sådan mångfald att de flesta har nära till handel, samhällsservice och sitt arbete. Alla kan förstås inte ha nära till allt, men vi bör definitivt undvika ett samhälle som bygger på långpendling , både av mänskliga skäl och av miljöskäl.

Regionförstoring förs fram som ett viktigt skäl för Västlänken. Detta är fel, av minst två skäl. För det första underlättar inte Västlänken långpendling. Västlänken ger marginell nytta för de flesta pendlare.

Det andra viktiga skälet är synen på människan som en sorts mobil produktionsenhet. Målet är inte att snabba kommunikationer skall förbättra människors livskvalitet utan syftet med regionsförstoring är att snabba kommunikationer skall möjliggöra allt längre och längre avstånd mellan bostad och arbetsplats.

Kort sagt: det Västlänkförespråkarna vill är inte att vi skall få kortare restid till jobbet, utan att fler människor skall långpendla. Därför varnar jag för regionförstoring.

—————————————————————————

Vill du ha ett mail när nya inlägg publiceras så klicka här.