Göteborgs politikblogg

Sammanfattning av regeringskrisen (ev ironi)

Socialdemokraterna skall styra landet eftersom det är pandemi. Socialdemokraterna skall styra landet eftersom de tar ansvar. Socialdemokraterna skall styra landet för att genomföra liberala reformer. (Liberala reformer är slopad arbetsrätt och marknadshyror). Ytterkantspartier är V och SD. S och M är breda mitten. Den smala mitten är något oklar. ”V krokar arm med SD”. Men finns fotobevis? Och innebär det att SD blir rödsmetade? Valresultat är inte ett resultat utan

Blir klimatfrågan räddningen för ”januariregeringen”?

Trots de senaste årens många konkreta exempel på att en snabb uppvärmning av jorden pågår, och att den orsakas av koldioxidutsläpp från fossila bränslen, så pågår en febril aktivitet bland de som brukar kallas ”klimatförnekare” eller ”klimatskeptiker”. Det finns inte ett enda värmerekord som inte kan ifrågasättas och om temperaturen stiger så beror det inte på koldioxid. Detta pumpas ut på sociala medier och i debattartiklar. Förmodligen är det få

Kostnadsutvecklingen för Västlänken – från 12 till 30 Mdr

Så här i valrörelsens elfte timme vill jag påminna om kostnadsutvecklingen för Västlänken. De första utredningarna bedömde kostnaden till 11,6 Mdr. Redan den kostnadsnivån borde diskvalificerat projektet i jämförelse med andra viktigare projekt. Men för varje ny utredning steg kostnaden. När västsvenska paketet skrevs under var den officiella siffran 16 Mdr, men redan då visste man att det inte skulle räcka. Mycket riktigt tog man ett nytt avtal (ni vet

Trafikökningen utan kontroll!

Minns ni löftet att trängselskatten skulle minska trafiken och trängseln? Och hur blev det? Men det finns en bra sak med trängselskatten. Och det är att Transportstyrelsen varje månad redovisar antalet passager genom stationerna. På det sättet kan man månad för månad få en bra indikation på hur trafiksituationen i Göteborg utvecklas med helt objektiva, ofiltrerade siffror. Och nu ringer alarmklockan igen. Trots mängder med avspärrningar, omledningar, strypta parkeringsmöjligheter etc så

Trodde Alliansen i Göteborg att Västlänken skulle ersätta hela Centralstationen?

Ja, mycket talar för det. Alliansföreträdare har vid ett flertal tillfällen uttryckt sig i de banorna och i denna gamla debattartikel från GP (2006) så skriver man: ”Därför måste Göteborgs omoderna ”säckstation” bytas mot en central med genomgående trafik. Västlänken med en tågtunnel möjliggör fler stationer/hållplatser under Göteborg” Man formulerar sig alltså som om säckstationen skulle ersättas av Västlänken. Kan det vara så att politikerna år 2006 på fullt allvar trodde

Gör hemläxan om Boråsbanan!

Debatten om Boråsbanan belyser tydligt Västsveriges politiska problem. Man pratar om denna bana som om det vore en självklarhet, men glömmer alla nackdelar. Ett antal orter blir av med tågtrafik, vilket självklart innebär minskat tågresande. Man vet fortfarande inte sträckningen, varken i Borås eller från Göteborg. Och man nonchalerar att projektet är extremt olönsamt. Till och med mer olönsamt än Västlänken. Se pdf:en nedan, det räcker att läsa andra sidan. Grundorsaken till

Västlänken är ingen svår fråga!

Inom politiken finns det onekligen många svåra frågor. Frågor som inte har enkla svar, och där det finns en stor komplexitet. Hur organiserar vi sjukvården så effektivt som möjligt? Hur får vi bättre skolresultat? Hur löser vi klimatfrågan? Visst finns det politiker som yttrar sig tvärsäkert om dessa frågor, men de flesta förstår att svaren inte är enkla. Men Västlänken är faktiskt ingen svår fråga. Jo, det är krångligt att

Fortsatt trafikökning – trots trängselskatten

I slutet av förra året såg det ut som om trafikökningen i Göteborg skulle stanna av och stabilisera sig på en mycket hög nivå. En inte helt oväntad utveckling då det finns en fysisk gräns för vad vägsystemet i Göteborg klarar av. Men de senaste siffrorna från Transportstyrelsen visar att trafikökningen tog fart igen första kvartalet. Målsättningarna och löftena i Västsvenska paketet att minska trängseln och förbättra miljön är långt

Lämna in partipiskorna på närmaste återvinningscentral!

Så har då moderaterna lyckats rensa ut ytterligare en ”olydig” riksdagsman. Finn Bengtsson, en av de alliansriksdagsmän som vägrade låta sig behandlas som röstboskap av sin partiledning orkar nu inte längre och kandiderar inte för omval. Tråkigt för svensk politik och för Östergötlands väljare. I Göteborg tvingades den populäre Martin Wannholt bort efter att genom en smart samverkan med partiet Vägvalet ha gett M ett extra (!) mandat i kommunstyrelsen.

Hur länge skall Västlänkspolitikerna tiga om trängselfiaskot?

Jag har blivit hårt kritiserad, inte minst under valrörelsen 2014 för att jag publicerat fakta som visar att trängselskatten totalt misslyckats i Göteborg.  Men jag slutar inte. Jag (och de flesta miljövänner och Göteborgare) kan inte acceptera hur en allians av M-FP-KD-MP-S-V-Fi i Göteborg passivt tittar på när trafiken ökar och trängseln slår rekord månad för månad i Göteborg. Se bara på detta diagram som visar trafikutvecklingen i betalstationerna. Köerna växer i

Trängselskatten miljömässigt fiasko för Göteborg

Läser statistik på Transportstyrelsens hemsida: ”Trängselskatten syftar till att minska trängseln, förbättra miljön och bidra till att finansiera infrastruktursatsningar”. Så bra då att Transportstyrelsen redovisar statistik över trängselskatten så vi kan se vad som hänt. Blev det mindre trafik och mindre utsläpp? Och försvann trängseln? Jag har följt utvecklingen noga och tyvärr visar det sig att trängselskatten snarare har stimulerat till ökat bilåkande. Och det är inte helt ologiskt. Genom övertro

Riskabel chansning med linbana!

Ni kanske har läst och hört att 70%  av Göteborgarna vill ha linbana , t ex i SVT och Göteborgs-Posten. Och nu planeras det för fullt en linbana mellan Järntorget och Wiselgrensplatsen för en kostnad på runt en miljard. Men låt oss granska siffran 70%. Uppgiften kommer från undersökningen Next Stop 2035, där människor frivilligt fått lämnna synpunkter på trafiken i staden. Uppgifterna har lämnats via web, eller på plats vid kollektivtrafikhållplatser. Alltså:

Kilometer efter kilometer i Göteborgs centrala ödemark.

Lämnar jobbet på Lindholmen vid 18-tiden. Lamporna i kontorshusen börjar släckas och på gatorna är det ödsligt. Cyklar ut mot Lindholmsallén, utan att passera en enda lägenhet. Här finns bara kontor. Kör vidare förbi TV-huset. Fortfarande inga bostäder i närheten. Så kommer Frihamnen, numera en gigantisk ödetomt med en ensam kontorsbyggnad. Inga bostäder. Och inga människor. Vidare över Göta Älvbron. Cykelbanan svänger av vid Nordstan (inga bostäder) och jag rullare

Regeringen tar trängselpengarna från Västsverige!

Den här bloggen har i snart två år offentliggjort Transportstyrelsens siffror över trängselskatten i Göteborg. Jag har konstaterat och dokumenterat fiaskot, månad efter månad. Trängselskatten har inte haft någon effekt alls på trängseln och miljö. Den har endast uppfyllt målet om att finansiera Västlänken. Men inte ens detta gäller längre. Nu drar regeringen in pengarna från trängselskatten för att fylla upp hålen i statsbudgeten. Och nu kan vi dra ett

Efter tre års trängselfiasko börjar Västlänkspolitikerna bli nervösa.

När det Västsvenska paketet i all hast skapades 2009 beslutades om trängselskatt för att finansiera större delen av paketet. Detta trots att alla fyra Allianspartier tidigare varit högljudda motståndare till trängselskatt, och trots att socialdemokraterna lovat att en folkomröstning skulle avgöra om det blev aktuellt med trängselskatt.  Finansiering var huvudskälet till skatten, men den motiverades också med att den skulle minska trafiken och därmed avgaserna. Och det började ju bra.

Varning för regionförstoring!

De flesta som följer den politiska debatten i Västsverige har säkert hört ordet ”regionförstoring” upprepas och upprepas. Men vad ÄR egentligen regionförstoring och vad innebär det för invånarna i vår region? Med region menar man i detta sammanhang arbetsmarknadsregioner, vilket för Västsveriges del framför allt då handlar om Göteborg med kranskommuner. Man kan säga att en arbetsmarknadsregion har en flytande gräns baserad på (de flesta) invånares vilja (och möjlighet) att pendla. Begreppet regionförstoring

Stoppa Västlänken – för klimatets skull!

Ni som följer bloggen vet att jag publicerar siffror månad för månad över trafikutvecklingen i Göteborg. Siffror som kommunledningen och Trafikverket helst inte vill låtsas om eftersom de visar att trängselskatten inte haft någon som helst effekt på miljön och trängseln. Så vad hände i höst? Ja trafiken fortsätter att öka, månad efter månad, med runt 1,5%.  Det innebär att om Västlänken står klar runt 2028 så har trafiken innan dess

Varför åker inte Lerumsborna pendeltåg?

SOM-institutet (SOM står för Samhälle Opinion och Medier) har gjort en undersökning om västsvenskarnas trafikvanor (SOM-institutet 1534899_trafikvanor-och-attityder-2014). Undersökningen fick uppmärksamhet när den visade att en majoritet av invånarna i Göteborgsregionen är emot Västlänken. Men undersökningen innehåller mycket annat intressant. Bland annat har man frågat människor hur de tar sig till jobbet/skolan. Om man räknar bort de som inte arbetar eller går i skolan så är det ca 4% som uppger att de

Därför blev det fel med Stenpiren och Älvsnabbare

Detta inlägg vänder sig till er som är intresserade av Stenpiren/Rosenlundsfrågan och till er som är intresserade av att förstå varför politiska beslut inte ändras vad som än händer i omvärlden. För drygt 10 år sedan startades Älvsnabbare, en skyttel mellan Rosenlund och Stenpiren, som från 2011 varit avgiftsfri. Genom avgiftsfriheten accentuerades färjans roll som en bro mellan Lindholmen och Järntorget. Milt uttryckt har färjelinjen varit en succé och fungerat som en