Kategoriarkiv: Göteborg

Trafikökningen utan kontroll!

Minns ni löftet att trängselskatten skulle minska trafiken och trängseln? Och hur blev det? Men det finns en bra sak med trängselskatten. Och det är att Transportstyrelsen varje månad redovisar antalet passager genom stationerna. På det sättet kan man månad för månad få en bra indikation på hur trafiksituationen i Göteborg utvecklas med helt objektiva, ofiltrerade siffror. Och nu ringer alarmklockan igen. Trots mängder med avspärrningar, omledningar, strypta parkeringsmöjligheter etc så ökar trafiken genom betalstationerna. Och vi vet av erfarenhet att om trafiken ökar vid stationerna så ökar den ännu mer på infartslederna. Och denna utveckling är helt logisk. Göteborg fortsätter bygga centrala kontor samtidigt som de smarta och välmående kranskommunerna envisas med att bygga bostäder som familjer vill bo i.

Resultat: Utflyttning från Göteborg, färre skattebetalare, ökad pendling och enorma trafikproblem. Allt applåderat av den politiska pakten runt Västlänken (M-C-L-KD-S-MP-V).

Trängselsskatt H1 2013-2018

Trodde Alliansen i Göteborg att Västlänken skulle ersätta hela Centralstationen?

Ja, mycket talar för det. Alliansföreträdare har vid ett flertal tillfällen uttryckt sig i de banorna och i denna gamla debattartikel från GP (2006) så skriver man:

”Därför måste Göteborgs omoderna ”säckstation” bytas mot en central med genomgående trafik. Västlänken med en tågtunnel möjliggör fler stationer/hållplatser under Göteborg”

Man formulerar sig alltså som om säckstationen skulle ersättas av Västlänken. Kan det vara så att politikerna år 2006 på fullt allvar trodde att Västlänken skulle ersätta Centralstationen?

I samma artikel sågar man också trängselskatten jäms med fotknölarna:

Alliansen är enig och tydlig. Vi vill inte ha trängselavgifter i Göteborg. Trängselavgifterna är tillväxtfientliga och bygger barriärer mellan stadsdelar och förortskommuner….Trängselskatten går hårdast ut över dem som behöver bilen mest; kvinnor med låg inkomst och med barn som måste ha bilen för att komma till sina arbeten. ”

Den ”tydlighet” som Alliansen visade ändrades ganska snabbt till ett ohämmat stöd för trängselskatt. Inte ens folkomröstningsresultatet, där Göteborgarna sade tydligt Nej till trängselskatt fick Alliansen att återgå till sin ursprungliga ståndpunkt.

Detta kan vara bra för väljarna att minnas när de röstar 9:e september.

 

Västlänken är ingen svår fråga!

Inom politiken finns det onekligen många svåra frågor. Frågor som inte har enkla svar, och där det finns en stor komplexitet. Hur organiserar vi sjukvården så effektivt som möjligt? Hur får vi bättre skolresultat? Hur löser vi klimatfrågan? Visst finns det politiker som yttrar sig tvärsäkert om dessa frågor, men de flesta förstår att svaren inte är enkla.

Men Västlänken är faktiskt ingen svår fråga.

Jo, det är krångligt att bedöma kapaciteten i Västsveriges järnvägsnät, eller hur många tåg som får plats på Centralstationen. Och, ja, det är inte lätt att räkna på passagerarflöden på olika hållplatser eller att veta hur mycket koldioxid betongproduktion ger upphov till. Det finns enormt mycket fakta i Västlänksdebatten som det tar enormt mycket tid att sätta sig in i.

Men behövs all denna fakta för att ta ställning? I stället för att läsa 15000 utredningssidor kan man, både som politiker och medborgare, börja med en rimlighetsanalys.

Exempel på rimlighetskontroller kan vara:

  1. Kapaciteten i Västsveriges järnvägsnät behöver ökas? Rimlighetskontrollen är då om Västlänken ökar kapaciteten mellan t ex Alingsås och Göteborg, eller på Kungsbackapendeln.
  2. Kapaciteten på Centralstation behöver ökas? Rimlighetskontrollen är då om Västlänken ökar kapaciteten, eller om kapaciteten kan ökas på andra sätt.
  3. Ger Västlänken snabbare resor? En enkel rimlighetskontroll visar att det blir längre restider för de som måste åka via Korsvägen och Haga innan de når Centralstationen, men troligen snabbare resor om man skall från t ex Lerum till Haga.
  4. Den allra enklaste formen av rimlighetskontroll är att fundera på vad Västlänken betyder för mina egna resor, mina kollegors resor, min familjs och mina vänners resor. Kommer vi att åka mer tåg med Västlänken?
  5. Om Västlänken ger vissa positiva effekter är den värd kostnaden och riskerna?

Västlänkens antagna kostnad på 20 miljarder i 2009 års priser är kanske det mest abstrakta att göra rimlighetskontroll på. Den fråga man kan ställa sig (som lekman och politiker) är vad 20 mdr kan räcka till. Ser man på övriga projekt i Västsvenska paketet så motsvarar Västlänkens kostnad ungefär:

  • 10 st Hisingsbroar, eller
  • 6 Marieholmstunnlar, eller
  • 15 linbanor, eller
  • mer än samtliga spårvägssatsningar som någonsin diskuterats (Allélänk, Operalänk, spårväg till Backa, Eriksberg, Åbro, tunnel till Lindholmen, osv).

Så låt dig inte skrämmas av alla siffror och fakta runt Västlänken. Gör din egen rimlighetsanalys. Den rimlighetsanalys som det politiska systemet borde gjort för länge sen.

Fortsatt trafikökning – trots trängselskatten

I slutet av förra året såg det ut som om trafikökningen i Göteborg skulle stanna av och stabilisera sig på en mycket hög nivå. En inte helt oväntad utveckling då det finns en fysisk gräns för vad vägsystemet i Göteborg klarar av. Men de senaste siffrorna från Transportstyrelsen visar att trafikökningen tog fart igen första kvartalet. Målsättningarna och löftena i Västsvenska paketet att minska trängseln och förbättra miljön är långt borta.

Ännu värre är att detta bara är siffror från trängselstationerna. Den stora trafikökningen sker vid kommungränsen. Göteborgs välmående kranskommuner fortsätter växa genom att bygga bostäder som familjer vill bo i. Göteborg fokuserar på centrala kontorsfastigheter i stället för bostäder.

Skattekraften hamnar utanför Göteborg. Trafiken och trängseln i Göteborg.

Trängselskatt i Göteborg

 

 

 

Riskabel chansning med linbana!

LilaLinbaneforslag.jpg940x885pxNi kanske har läst och hört att 70%  av Göteborgarna vill ha linbana , t ex i SVT och Göteborgs-Posten. Och nu planeras det för fullt en linbana mellan Järntorget och Wiselgrensplatsen för en kostnad på runt en miljard.

Men låt oss granska siffran 70%. Uppgiften kommer från undersökningen Next Stop 2035, där människor frivilligt fått lämnna synpunkter på trafiken i staden. Uppgifterna har lämnats via web, eller på plats vid kollektivtrafikhållplatser. Alltså: Undersökningen baseras inte på slumpmässigt urval som är fallet vid vanliga opinionsundersökningar. Analysföretaget är mycket noga med att poängtera detta i sin sammanställning (160129 Slutrapport Webb linbanor). Man betonar också att det är en övervikt av yngre deltagare (åldersgrupp 13-24 utgör 32% av svaren), och av män.

Redan här borde varningsklockorna ringa. Undersökningen är helt enkelt inte statistiskt säker.

Men varningsklockorna är fler. Om man analyserar svaren så är det korrekt att 69% är positiva till att åka linbana. Men samtidigt är linbana det i särklass minst populära trafikslaget! Snabbspårväg, snabbuss och högbana är ungefär lika populärt medan tveksamheten är stor till linbanor.

Så här fördelar sig svaren:

Positiv till trafikslag

 

”endast 59% av kvinnorna är positiva till linbanor”

Bryter man ner dessa siffror på kön så är endast 59% av kvinnorna positiva till linbanor.  4 av 10 kvinnor är alltså negativa till att åka linbana. Tittar man sen på de som är negativa sticker även här linbana ut som det trafikslag som flest vill undvika, medan ytterst få är negativa till snabbspårväg.

Negativ till trafikslag

Slutsatsen om Göteborgarnas inställning till linbanor är alltså gravt missvisande. Göteborgarna är betydligt mer positiva till både snabbuss och snabbspårväg. System som delvis redan finns i Göteborg och som enkelt kan byggas ut till jämförelsevis låga kostnader.

Men linbana kanske kan komplettera kollektivtrafiken. En linbana kan ta sig fram där geografin är krånglig, t ex över berg. Jag är dock mycket tveksam till linbana över älven, där både höjden (50 meter ovan vattnet) och den upplevda utsattheten som passagerare (i en gondol med främmande människor) riskerar att skrämma bort stora delar av passagerarunderlaget. Just sträckan över älven är ju dessutom enkel att klara med utbyggd färjetrafik

Beslut om linbana måste baseras på en trovärdig rese- och kostnadsanalys och en seriös jämförelse med andra alternativ. En linbana som 40% inte vill åka med riskerar att blir en väldigt dyr turistattraktion inför 400-årsjubiléet.

—————————————————————————

Vill du ha ett mail när nya inlägg publiceras så klicka här.

 

Kilometer efter kilometer i Göteborgs centrala ödemark.

DSC_0399

Lämnar jobbet på Lindholmen vid 18-tiden. Lamporna i kontorshusen börjar släckas och på gatorna är det ödsligt. Cyklar ut mot Lindholmsallén, utan att passera en enda lägenhet. Här finns bara kontor. Kör vidare förbi TV-huset. Fortfarande inga bostäder i närheten. Så kommer Frihamnen, numera en gigantisk ödetomt med en ensam kontorsbyggnad. Inga bostäder. Och inga människor. Vidare över Göta Älvbron. Cykelbanan svänger av vid Nordstan (inga bostäder) och jag rullare vidare bakom Centralstationen. Några bostäder har jag fortfarande inte passerat. Kommer fram mot Svingeln och fortsätter över E6:an. Till höger skymtar jag faktiskt bostadskvarter. Men först vid Kobbarnas Väg och Olskroken passerar jag de första bostadshusen.

Jag har alltså cyklat en halvmil genom Göteborgs centrala delar utan att passera en enda bostad. Samtidigt har jag passerat enorma byggbara ytor, med potential för kanske flera 10.000 lägenheter.

Och samtidigt ligger stadens fokus på att bygga Västlänk, linbanor och tillfälliga bostadsmoduler.

Ett totalt omtag behövs för Göteborg.

—————————————————————————

Vill du ha ett mail när nya inlägg publiceras så klicka här.

Varning för regionförstoring!

De flesta som följer den politiska debatten i Västsverige har säkert hört ordet ”regionförstoring” upprepas och upprepas. Men vad ÄR egentligen regionförstoring och vad innebär det för invånarna i vår region?

Med region menar man i detta sammanhang arbetsmarknadsregioner, vilket för Västsveriges del framför allt då handlar om Göteborg med kranskommuner. Man kan säga att en arbetsmarknadsregion har en flytande gräns baserad på (de flesta) invånares vilja (och möjlighet) att pendla. Begreppet regionförstoring innebär att människor skall pendla längre och längre sträckor, så att fler invånare kan räknas in i arbetsmarknadsregionen. På det sättet skall det bli lättare för företagen att rekrytera personal.

Men borde inte perspektivet vara att i stället MINSKA pendlingen? Skall fokus vara att människor måste tillbringa mer och mer tid i bilen, på pendeltåg och bussar? Varför inte i stället bygga ett samhälle som ger fler möjlighet att jobba och studera nära bostaden, kanske till och med på gång- och cykelavstånd?

För mig är svaret enkelt. Vi bör sträva efter ett samhälle som har sådan mångfald att de flesta har nära till handel, samhällsservice och sitt arbete. Alla kan förstås inte ha nära till allt, men vi bör definitivt undvika ett samhälle som bygger på långpendling , både av mänskliga skäl och av miljöskäl.

Regionförstoring förs fram som ett viktigt skäl för Västlänken. Detta är fel, av minst två skäl. För det första underlättar inte Västlänken långpendling. Västlänken ger marginell nytta för de flesta pendlare.

Det andra viktiga skälet är synen på människan som en sorts mobil produktionsenhet. Målet är inte att snabba kommunikationer skall förbättra människors livskvalitet utan syftet med regionsförstoring är att snabba kommunikationer skall möjliggöra allt längre och längre avstånd mellan bostad och arbetsplats.

Kort sagt: det Västlänkförespråkarna vill är inte att vi skall få kortare restid till jobbet, utan att fler människor skall långpendla. Därför varnar jag för regionförstoring.

—————————————————————————

Vill du ha ett mail när nya inlägg publiceras så klicka här.

Farlig politisk mytbildning om trängselskatten!

Ni som följer bloggen vet att jag löpande sammanställer statistik från Transportstyrelsen över antalet passager genom betalstationerna. Denna statistik ger en tydlig indikation på hur biltrafiken utvecklas i Göteborg. Min sammanställning är helt objektiv. Den visar fakta.

Och fakta är att trafiken genom betalstationerna ökar månad för månad. Men när man läser t ex Rödgrönas förslag till budget för Göteborg eller M-Fp-KD:s yrkande ang  varför folkomröstningsresultatet skulle nonchaleras så skriver man att trängselskatten minskat trafiken. Sanningen är ju dessvärre rakt motsatt. Trafikökningen fortsätter 2015!

Trängselskatt i Göteborg kv 2-2015

 

Trafiken ökar i Göteborg och den tillfälliga minskningen då trängselskatten infördes är borta. Tjänstemännen i Göteborg kämpar med att försöka få trängselskatten att framstå så positivt som möjligt, men i rapporten Trafik- och resandeutveckling i Göteborg 2014 tvingas man nu medge att trafiken i de tunga stråken in mot Göteborg ökar. Man påpekar dessutom att siffrorna underskattar verkligheten då man inte har med passagerna över Jordfallsbron när man redovisar Göta Älv-snittets trafikutveckling. Men väljer ändå att skriva att trafiken över Göta Älv ökat med 1,2% när den korrekta siffran är 1,9%, vilket enkelt kan räknas fram i materialet.

Det är mycket allvarligt att prestigen kring trängselskatten gör att man låtsas att man har kontroll på trafikutvecklingen och målen med trängselskatten uppnåtts. Men sanningen om trafiken är obekväm. För vi vet ju att Västlänken inte kommer att ha någon märkbar effekt på biltrafiken. Och eftersom Västlänken slukar alla resurser som hade behövts för effektiva kollektivtrafiksatsningar så måste man fortsätta upprepa mantrat att ”Västlänken behövs” och ”trängselskatten minskar trafiken”.

Så länge man övertalar sig själv att biltrafiken minskar så lär vi inte se några vettiga kollektivtrafiksatsningar utan det är ”all-in” på Västlänken som gäller. Med katastrofala följder för Göteborgsmiljön som resultat.

———————————————————————————

Vill du ha ett mail när nya inlägg publiceras så klicka här.

Färska siffror visar trängselskattens totala fiasko!

Jag fortsätter envist att publicera de siffror som Göteborgs kommun och den politiska pakten runt JA-sidan i folkomröstningen helst av allt inte vill tala om. Men tack och lov är siffrorna från Transportstyrelsen offentliga och jag kan idag redovisa att biltrafiken i Göteborg återigen ökar efter den lilla dämpning som skedde direkt efte skattehöjningen i januari. I april ökade trafiken genom trängselpassagerna med drygt 2 %. Läs mer

Farlig taktik från förepråkarna av Västlänken!

Vi ser nu en klar tendens att MAKTEN i Göteborg vill sätta ner foten och markera att det är ”sluttjafsat” om Västsvenska paketet och att Göteborgarna måste ge upp motståndet.

Men det allt hårdare tonfallet från JA-sidan är inte i första hand riktat mot allmänheten utan riktat internt mot de kritiska medlemmar som finns i alla partier. Läs mer

Valnatt 2014 – Joakim Rosdahl

02:42 Nu finns inte en chans för JA-sidan att komma ikapp. SNart sluträknat och jordskredsseger för NEJ till trängselskatt och Västlänk!

Glömmer av landstingsvalet! Upptäcker att centern vunnit ett mandat från Göteborg! Kul!

01:20 Sluträknat. Centern ökar 0,4% i Östra Göteborg där jag kämpat mest. Räcker inte till mandat. Mot 2018!

01:13 Hur skall Alliansen hantera Vägvalet?

01:11 Kan det verkligen bli NEJ,  siffrorna tickar fram och NEJ leder klart med 25% räknat. Och samtidigt tappar S 7% i Göteborg.

01:02 När jag går ner och tittar på vilka distrikt som är räknade ser det ut som om en sensation är på gång!!! Stoppar vi västlänken?

00.59 JA leder i centrum, men NEJ i övriga Göteborg. Sensationellt hittills. Men mycket kvar att räkna. Allt över 45% för NEJ är extremt bra. Håll tummarna!

00:55 Äntligen börja det komma resultat från folkomröstningen! Mitt tips har varit ganska stabil JA-seger av två skäl:

1. Trängselskaten är redan införd, stationerna är byggda ochhar snart funnits i två år. Forskning visar att i folkomröstningar vinner status quo.

2. Det massiva maktövertaget för JA-sidan med både Alliansen och Rödgröna.

00:17 Just nu saknas 51 röster för att centern skall ta mandat i centrum (från KD)!!!

00:10 Moderaterna och S tappar varsitt riksdagsmandat från Göteborg. Centern behåller sitt mandat.

00:09 Löfven säger indirekt att V inte duger i en regering.

00:06 Börja räkna folkomröstningen någon gång!

00:05 Kan socialdemokraternas haveri i Göteborg delvis bero på attityden kring trängselskatten?

00:04 Ja, Löfven, då blir allt dåligt med Sverige bra igen då? Börjar du med att ta bort alla jobbskatteavdrag?

00:03 Katastrofval för S i Göteborg. Ser ut att tappa 7% och ligger nu på 23% med mer än hälften räknat.

23:59 Trots ökning i kommunvalet har centern ca 1,2% lägre siffror i kommunvalet än i riksdagsvalet i Göteborg. Med samma siffror som i riksdagsvalet hade C troligen haft 4 mandat i Göteborg. Irriterande.

23:50 Alliansen ser ut att tappa Stockholm.

23:49 Härligt att se att centern går bäst i områden där jag jobbat som hårdast. Men som sagt, det räcker inte för mandat som det ser ut nu.

23:10 Nu börjar fler kommunsiffror ticka in. Inte alls så stora tapp för M och Alliansen. Centern ser ut att öka svagt, men troligen fortfarande inte tillräckligt för mandat.

23:04 Centern ökar svagt i samtliga grannkommuner till Göteborg.

22:59 Centerns lilla tapp tycks vara helt orsakat av Stockholm. Kanske drev man ”hipster”-profileringen för långt.

22:40 Första kommunvalresultaten börjar ticka in. Ser ut som centern inte kommer in i Göteborg. Tyvärr. Men FI kommer in med 4 mandat i min grova prognos.

22:34 Fridolin använder ordet ”hen”. Men verkar besviken.

22:26 Hoppas alla vänstermänniskor som hjälpt fram SD med våld och sabotage mot möten är nöjda nu.

22:22 Centern ligger just nu exakt på 2010 års siffror i Göteborg!

22:21 Just nu SD, V, MP sida vid sida med ca 9,5%. Vilket blir tredje största parti efter M och S?

22:16 Skall man nu låta SD sitta och bedriva oppositionspolitik i fyra år till och växa till 15%, 18%. Förmodligen. Eller skall man börja realdebattera med dem?

22:14 KD spekulerar i fortsatt Alliansregering med stöd av MP…

22:04 Alliansen + SD har 52%. Dvs så fort SD väljer att rösta med Alliansen faller regeringsförslagen. Med andra ord kan Sd spärra alla regeringsförslag om de röstar som Alliansen.

21:56 Första prognosen: Samtliga allianspartier minskar. SD ökar mer än vad som indikerades i vallokalsundersökningarna. Centern nu större än FP och KD.

21:16 Första distrikten i Gbg räknade. Tendens; Alla partier utom V, FI och SD tappar. Alltså; Endast extrema ytterkantspartier ökar. Men bara 15 av 297 distrikt klara.

21:02 Intressant analys i SVT. Partier som med säkerhet INTE kommer att ingå i någon regering går bäst. 15-20 av väljarna röstar på partier som aldrig kommer att ingå i en regering.

20:54 Kommer (s) att göra misstaget att låta mp och v (och fi om de kommer in) fortsätta vara oppositionspartier?

20:43 Fortfarande samma meningslösa analyser om SD:s framgångar. Dags att börja behandla SD som ett ”vanligt” parti och tvinga de att bekänna färg i alla frågor och också ta konsekvenserna av sin egen invandringspolitik.  Ni låter man SD glida fram i en gräddfil där granskning ersätts av ilska.

20:28 De först distrikten räknade se Valnattsresultat. Inga distrikt i Göteborg klara.

20:14 Snitt av vallokalsundersökningar ger centern 6,9%, Bra, men vi vill över 7%!

Fi snittar på 4%…men överskattades kraftigt i vallokalsundersökningarna i EU-valet. Samma nu?

Mp verkar öka svagt, men ej helt säkert.