Göteborgs politikblogg

Fortsatt trafikökning – trots trängselskatten

I slutet av förra året såg det ut som om trafikökningen i Göteborg skulle stanna av och stabilisera sig på en mycket hög nivå. En inte helt oväntad utveckling då det finns en fysisk gräns för vad vägsystemet i Göteborg klarar av. Men de senaste siffrorna från Transportstyrelsen visar att trafikökningen tog fart igen första kvartalet. Målsättningarna och löftena i Västsvenska paketet att minska trängseln och förbättra miljön är långt borta.

Ännu värre är att detta bara är siffror från trängselstationerna. Den stora trafikökningen sker vid kommungränsen. Göteborgs välmående kranskommuner fortsätter växa genom att bygga bostäder som familjer vill bo i. Göteborg fokuserar på centrala kontorsfastigheter i stället för bostäder.

Skattekraften hamnar utanför Göteborg. Trafiken och trängseln i Göteborg.

Trängselskatt i Göteborg