Göteborgs politikblogg

Västlänken är ingen svår fråga!

Inom politiken finns det onekligen många svåra frågor. Frågor som inte har enkla svar, och där det finns en stor komplexitet. Hur organiserar vi sjukvården så effektivt som möjligt? Hur får vi bättre skolresultat? Hur löser vi klimatfrågan? Visst finns det politiker som yttrar sig tvärsäkert om dessa frågor, men de flesta förstår att svaren inte är enkla.

Men Västlänken är faktiskt ingen svår fråga.

Jo, det är krångligt att bedöma kapaciteten i Västsveriges järnvägsnät, eller hur många tåg som får plats på Centralstationen. Och, ja, det är inte lätt att räkna på passagerarflöden på olika hållplatser eller att veta hur mycket koldioxid betongproduktion ger upphov till. Det finns enormt mycket fakta i Västlänksdebatten som det tar enormt mycket tid att sätta sig in i.

Men behövs all denna fakta för att ta ställning? I stället för att läsa 15000 utredningssidor kan man, både som politiker och medborgare, börja med en rimlighetsanalys.

Exempel på rimlighetskontroller kan vara:

  1. Kapaciteten i Västsveriges järnvägsnät behöver ökas? Rimlighetskontrollen är då om Västlänken ökar kapaciteten mellan t ex Alingsås och Göteborg, eller på Kungsbackapendeln.
  2. Kapaciteten på Centralstation behöver ökas? Rimlighetskontrollen är då om Västlänken ökar kapaciteten, eller om kapaciteten kan ökas på andra sätt.
  3. Ger Västlänken snabbare resor? En enkel rimlighetskontroll visar att det blir längre restider för de som måste åka via Korsvägen och Haga innan de når Centralstationen, men troligen snabbare resor om man skall från t ex Lerum till Haga.
  4. Den allra enklaste formen av rimlighetskontroll är att fundera på vad Västlänken betyder för mina egna resor, mina kollegors resor, min familjs och mina vänners resor. Kommer vi att åka mer tåg med Västlänken?
  5. Om Västlänken ger vissa positiva effekter är den värd kostnaden och riskerna?

Västlänkens antagna kostnad på 20 miljarder i 2009 års priser är kanske det mest abstrakta att göra rimlighetskontroll på. Den fråga man kan ställa sig (som lekman och politiker) är vad 20 mdr kan räcka till. Ser man på övriga projekt i Västsvenska paketet så motsvarar Västlänkens kostnad ungefär:

  • 10 st Hisingsbroar, eller
  • 6 Marieholmstunnlar, eller
  • 15 linbanor, eller
  • mer än samtliga spårvägssatsningar som någonsin diskuterats (Allélänk, Operalänk, spårväg till Backa, Eriksberg, Åbro, tunnel till Lindholmen, osv).

Så låt dig inte skrämmas av alla siffror och fakta runt Västlänken. Gör din egen rimlighetsanalys. Den rimlighetsanalys som det politiska systemet borde gjort för länge sen.