Göteborgs politikblogg

Trafikökningen utan kontroll!

Minns ni löftet att trängselskatten skulle minska trafiken och trängseln? Och hur blev det? Men det finns en bra sak med trängselskatten. Och det är att Transportstyrelsen varje månad redovisar antalet passager genom stationerna. På det sättet kan man månad för månad få en bra indikation på hur trafiksituationen i Göteborg utvecklas med helt objektiva, ofiltrerade siffror. Och nu ringer alarmklockan igen. Trots mängder med avspärrningar, omledningar, strypta parkeringsmöjligheter etc så ökar trafiken genom betalstationerna. Och vi vet av erfarenhet att om trafiken ökar vid stationerna så ökar den ännu mer på infartslederna. Och denna utveckling är helt logisk. Göteborg fortsätter bygga centrala kontor samtidigt som de smarta och välmående kranskommunerna envisas med att bygga bostäder som familjer vill bo i.

Resultat: Utflyttning från Göteborg, färre skattebetalare, ökad pendling och enorma trafikproblem. Allt applåderat av den politiska pakten runt Västlänken (M-C-L-KD-S-MP-V).

Trängselsskatt H1 2013-2018