Göteborgs politikblogg

Kostnadsutvecklingen för Västlänken – från 12 till 30 Mdr

Så här i valrörelsens elfte timme vill jag påminna om kostnadsutvecklingen för Västlänken. De första utredningarna bedömde kostnaden till 11,6 Mdr. Redan den kostnadsnivån borde diskvalificerat projektet i jämförelse med andra viktigare projekt.

Kostnadsutv Västlänken

Men för varje ny utredning steg kostnaden. När västsvenska paketet skrevs under var den officiella siffran 16 Mdr, men redan då visste man att det inte skulle räcka. Mycket riktigt tog man ett nytt avtal (ni vet det där avtalet som inte kan ändras) och la på 4 mdr till.

Och den slutliga budgeten på 20 Mdr är alltså i 2009 års penningvärde. När vi nu skriver 2018 har bygg- och anläggningskostnaderna ökat med några procent varje år och dessa 20 motsvarar ungefär 28 Mdr. Denna siffra är uppskattad då jag inte har tillgång till exakta byggindex. Någonstans mellan 26-30 Mdr torde kostnaden vara nu. Och med 10 års byggtid så står det klart att den faktiska summan sannolikt blir över 30 Mdr.

Den som vill ha detaljerad information kan hitta den i ett tidigare blogginlägg.