Göteborgs politikblogg

Här är nya siffror vi måste prata om!

Förlåt att vi sabbar Västlänksfesten!

Först avslöjar Wannholt att kostnaderna skenar långt över budget.

Sen avslöjar GT att miljöeffekten av Västlänken är negativ.  Rättare sagt, man avslöjar att detta var känt i beslutsunderlagen, men att ingen brytt sig.

Och nu visar jag att pendeltågen inte är problemet i kollektivtrafiken. Tvärtom, som diagrammet nedanför visar så erbjuder pendeltågen den absolut snabbaste kollektivtrafiken i hela Västsverige.

Klicka för större bild

Som hyfsad tvåa kommer expressbussarna.

Sist i snabbhetsligan hittar vi stadsbussarna och spårvagnarna. Med ett lysande undantag. Snabbspårvägen till Angered som når tunnelbanenivå på hastigheten.

De allra flesta resor i Göteborg sker med spårvagn. Därför måste vi  se till att spårvägsnätet blir lika snabbt som Angeredsbanan. Då behövs snabblinjer som tar sig runt city, i stället för att fastna i Brunnsparken. Det behövs också några mindre tunnlar för att hitta genvägar. Jo, man kan bygga spårväg i tunnel. Se på sträckan Chalmers-Korsvägen vilken effekt en kort, billig bergtunnel kan ge. Eftersom spårvagnen kan göra mycket skarpare svängar än tåg, och är kortare, så kan man hitta tunnelvägar som inte innebär att hela Göteborg måste grävas upp.

Framför allt kan en spårvägssatsning göras successivt. Om vi börjar med snabblinjen mellan Centralen och Järntorget så skapar vi direkt en helt annan kapacitet i Brunnsparken. Kanske fortsätter man med en tunnel under Masthugget från Linneplatsen till Majorna. O s v,

Jag skall inte gå in på mer sätt att bygga ut spårvägen. Det finns redan ganska mycket material om detta. Problemet är att Västlänken stoppar dessa planer i  kanske 20-30 år pga av att pengarna inte räcker. Och själva Västlänksbygget stoppar rent fysiskt spårvägssatsningar.

Slutsats: Gör en billigare lösning för pendeltågen. Använd mellanskillnaden för att skapa snabbspårväg.

2 kommentarer

  1. Lösningen på spårvagnarnas hastighetsproblem är enkelt, lägg dem planskilt. Jag såg ett förslag som jag verkligen gillade och det var att se till att koppla spårvagnarna från Hisingen planskilt till evenemangsstråket och Mölndal (som, sedan kan planskiljas vidare genom att grävas ned) och koppla spårvagnarna från Angered/Bergsjön planskilt till Tynnered genom den så kallade Allélänken.

    Med dessa förändringar så får man en kraftigt förkortad restid med kollektivtrafiken genom centrum, samtidigt som man frigör markutrymme för gående, cyklister och bussar.

    Med en framtida spårväg till Backa så kan man också få byten mellan Pendeltåg och spårvagn vid Biltema. Söderut så får man byten mellan spårvagn och pendeltåg i Mölndal och vid Lisebergs station (om denna bytesmöjlighet optimeras, ingen vill byta där idag då man både skall korsa vägar i regn och trafikeringen av bytestrafik är liten då inte ens expressbussarna tillåts stanna där när de passerar). Österut/Norrut så finns bytesmöjliheter vid Gamlestaden och potentiellt vid Olskroken också. Detta ger betydligt bättre ”kundnytta” än två nya stationer under mark för pendeltågen, då dessa inte ens erbjuder särskilt bra bytesmöjligheter till det befintliga spårvagnsnätet.

Stängt för kommentarer.