Göteborgs politikblogg

Trafikverkets egen utredning visar: Mer problem för spårvagnarna än för pendeltågen!

Ja, det är korrekt att järnvägstrafiken inte fungerar bra i Sverige. Fokus på mastodontprojekt som Hallandsåsen och Västlänken har dragit resurser, och framför allt fokus, från ”vardagsproblem” som beror på bristande underhåll.

Men visste ni att förseningarna är ännu fler i spårvägssystemet?

Jag har läst Trafikverkets senaste uppföljning av trafikutvecklingen i Göteborg. På sidan fyra illustreras hur många turer som är försenade per trafikslag. Pendeltågen går till 90-95 % i tid, medan spårvägen ligger på runt 80%. Då skall man också veta att spårvägen har ungefär 8-10 ggr fler resenärer än tågen.

Ni som åker spårvagn till jobbet vet att sittplats sällan är garanterad på vagnen. Titta på sidan fem i Trafikverkets uppföljning.  På pendeltågen har man i princip alltid sittplats!

Slutsatsen är enkel: Spårvägssystemet är i större behov av upprustning än pendeltågssystemet och kapaciteten i pendeltågssystemetär tillräcklig.

Det är i detta perspektiv man måste föra disussionen om Västlänken. Risken är ju dessutom uppenbar att den enorma kostnaden för Västlänken inte bara fördröjer viktiga investeringar i spårvägssystemet, utan också försenar de åtgärder som behövs på BEFINTLIGA tågsträckor, där dagens problem med förseningar uppstår.

Dessutom: Tågpendlarna som skall vidare i Göteborg behöver ett bra spårvägsnät (och bussnät)  för att komma till sina arbetsplatser på Hisingen,  i Majorna, på Sahlgrenska  osv.

6 kommentarer

 1. Spårvagnsnätet i Gbg är omodernt, trafikfarligt och spretigt. Det är också alltför beroende av katastrofala inköp av rostbenägna och kvalitetsundermåliga vagnar. Förutom mångåriga leveransförseningar visar det sig att ca 50% av vagnparken är okörbara.
  Restiderna från ytterområdena blir mycket långa pga alltför många stopp på vägen
  Alltför många olyckor med bilar, cyklar och fotgängare är resultatet av alltför koncentrerade hållplatser och rälstäta områden. Säkerheten kräver rälstrafik som är skild från övriga trafikslag.
  I den nära framtiden krävs moderna lösningar med en kombination av spårvagnar/bussar i den absoluta närtrafiken i city, med typ Skytrain/Maglev samt bussar mellan city och ytterområden, och med en, eller max två, knutpunkter där dessa trfikslag anknyter till regionaltåg , pendeltåg, fjärrtåg och inom tio år snabbtåg av typen magnetspår mellan gbg och de skandinaviska huvudstäderna.
  I stället för en Västlänk 35 meter under staden och med tidsödande bytestider mot nuvarande gbg C och avsaknad av framtida möjligheter till sabbtågslinjerna som redan befinner sig på utredningsstadiet i såväl Oslo, Köpenhamn som i Stockholm.
  Itgångskravet för Oslo-Göteborg-Köpenhamn, 8 miljonersstaden, är 2 1/2 timma för hela5resan med stopp i Gbg.
  Det verkar som om det enda genomförbara alternativet för en framtida lösning skulle vara den sk Gårdalänken med en helt ny Centralstation i Gårdaområdet, där alla trafikslagen anknyter till såväl varandra som till bltrafiken.
  Man måste redan nu göra klart för sig inom politiken hur man vill att det skall se ut om 10-15 år.
  Detta i en kombination med ny förbi-förbindelse öster om staden. Detta skulle innefatta en motorvägsled från Rollsbo-området norr om Kungälv, via Angeredsbron, Partille/Jonsered, Landvetter och Mölnlycke/Hällingsjö till Kålleredsområdet. Här skulle då all genomfartstrafik, tung och lätt, ledas förbi Tingstadstunneln, Olskroken, Liseberg och Mölndalsområdet. Skulle dessutom förbinda alla förortsområden i Öster samt anknyta till E6 norr, E45, R190, E20, R40 och Landvetter Airport.
  Alltså ge en mycket bättre trafikmlljö i närheten av Gbg City.

  Om allt detta genomföres så kommer mycket stora ytor att kunna frigöras för bebyggelse runt Gbg C, Gullbergsvass samt hela bangårdsområdet mellan Olskroken och Gbg C.

  1. Det räcker med kanske 2-3 korta, grunda spårvägstunnlar och någon form av spårvägsförbifart runt city för att höja nivån i spårvagnsnätet rejält. Det bejöver inte heller vara 200-300 meter mellan hållplatserna. De stora gångavstånden till hållplatser är ju i ”djupled” och inte i längsled. Spårvägssystemet måste förbättras snabbt annars har vi snart en total trafikinfarkt i Göteborg.

  2. Det räcker med en linje under Allén och upp till Slottsskogen från Angeredshållet, och ytterligare en linje som från Hisingen går planskild till Korsvägen/Lisebergsstationen, så har man kommit mycket mycket långt i att få en fungerande kollektivtrafik i stan. Angeredslinjen ansluter till pendeltåg vid Gamlestaden. Vid Linnéplatsen anslutning till expressbussar. Anslutning till pendeltåg på Hisingen vid Biltema genom Backalänken.

   Svårare är det inte…

  3. Att detta ska var så förbannat svårt för politikerna att begripa. Kollektivtrafiken har sedan jag var snoris 1960+ varit i stort behov av förändring och utveckling. Synd på Camps spårtaxi!

 2. Varför inte ta över hela detta problem, ? så slipper politikerna att våndas, samtidigt får ni visa hur bra ni är.

Stängt för kommentarer.