Göteborgs politikblogg

Regeringen tar trängselpengarna från Västsverige!

Den här bloggen har i snart två år offentliggjort Transportstyrelsens siffror över trängselskatten i Göteborg. Jag har konstaterat och dokumenterat fiaskot, månad efter månad. Trängselskatten har inte haft någon effekt alls på trängseln och miljö. Den har endast uppfyllt målet om att finansiera Västlänken.

Men inte ens detta gäller längre. Nu drar regeringen in pengarna från trängselskatten för att fylla upp hålen i statsbudgeten.

Och nu kan vi dra ett antal slutsatser:

  1. Trängselskatten uppfyller inte längre något av målen.
  2. Avtalet om Västsvenska paketet har brutits av regeringen.
  3. Västlänken saknar finansiering.
  4. Men Trafikverket fortsätter att ösa in pengar i Västlänksprojektet. Pengar som nu alltså måste lånas i  förhoppning om att statsbudgeten någon gång i framtiden skall mäkta med Västlänkens kostnader.

Att staten lägger beslag på trängselpengarna är inte jätteförvånande. Så brukar det bli med specialdestinerade skatter till slut. Men att det skulle ske bara några år efter det heliga avtalet om västsvenska paketet tecknades var mer än jag kunde drömma om.

Men det är bra att regeringen nu bekräftat att avtalet om Västsvenska paketet inte är hugget i sten. Allt går att ändra med ett penndrag från finansdepartementet. Man behöver inte ens prata med avtalsparterna.