Göteborgs politikblogg

”Vi förutsätter att vi kommer överens”

Göteborg 14/4-2015. Trafikverket har pressträff om Västlänken. Tillträde endast om du har pressleg. GP liverapporterar.

Med på presseminariet är förutom projektledaren Bo Larsson också Bo Lindgren från Trafikverket och Karin Holmström från Göteborgs stad. De har inte samma medievana som Bo Larsson och uttrycker sig…ja, lite friare. Och då blir det plötsligt intressant!

Ni som följ min blogg, eller Västlänksfrågan i allmänhet är förstås medvetna om den stenhårda kritik Länsstyrelsen levererat i sitt remissvar till Järnvägsplanen. Trafikverket har valt att strunta i de flesta remissinstanser, t ex Statens Fastighetsverk och Räddningstjänsten och – förstås – kritiken från alla privatpersoner. Men Länsstyrelsen kan man inte strunta i. Så nu handlar allt om att få Länsstyrelsen att ändra sig – och ändra sig snabbt. Bo Lindgren är rakt på sak på pressträffen :


Förutsätter att vi kommer överens

 

 

”Vi förutsätter att vi kommer överens”. Med andra ord: kritiken från Länsstyrelsen skall förhandlas bort. Och det skall gå snabbt. I juni skall Länsstyrelsen tillstyrka Västlänken har Trafikverket bestämt.

BL räknar med Länsstyrelsens tillstyrkande i juni.

 

Pressen på Länsstyrelsens tjänstemän är alltså stenhård.

”Vi förutsätter att vi kommer överens”.

Och kanske, kanske avslöjar Karin Holmström ofrivilligt hur Göteborgs kommun ser på invändningar mot Västlänken när hon kommenterar att arbetstunnlarnas mynningar skapar motstånd var de än placeras:


Dilemmat med demokrati

 

 

”dilemmat med demokrati”. Jag funderar på hur tjänstemännen på Länsstyrelsen agerar när de får direktiv från Trafikverket. Är trycket så hårt att man tillstyrker järnvägsplanen om Trafikverket gör enstaka förbättringar? Eller kommer man att agera som oberoende myndighet och granska i stället för att förhandla?

Min gissning är att Trafikverket valt följande taktik mot Länsstyrelsen. Man har satt ett ”körschema” som Länsstyrelsen,  informellt, accepterat. Detta körschema skapar en stress och gör det obekvämt för Länsstyrelsen att kräva mer detaljer. Det är juni som gäller. Sen är det semestrar och vips är det september. Länsstyrelsen måste ge vika innan dess. Trafikverket var tydliga på pressträffen:

”Vi förutsätter att vi kommer överens”.