Göteborgs politikblogg

Gör hemläxan om Boråsbanan!

Debatten om Boråsbanan belyser tydligt Västsveriges politiska problem. Man pratar om denna bana som om det vore en självklarhet, men glömmer alla nackdelar. Ett antal orter blir av med tågtrafik, vilket självklart innebär minskat tågresande. Man vet fortfarande inte sträckningen, varken i Borås eller från Göteborg. Och man nonchalerar att projektet är extremt olönsamt. Till och med mer olönsamt än Västlänken. Se pdf:en nedan, det räcker att läsa andra sidan. Grundorsaken till den låga lönsamheten är den höga kostnaden i kombination med att det inte blir så mycket mer resande. Dessutom beräknas klimatnyttan vara negativ!

Samhällsekonomisk kalkyl Göteborg-Borås

I stället för mer presentationer och uppvaktningar borde man sätta sig ner och jobba igenom projektet ordentligt. Skall banan byggas för att minimera restiden Sthlm-Gbg eller skall den betjäna pendlare i Västsverige? Hur ser det realistiska resenärsunderlaget ut vid olika sträckningar? Hur kan banan byggas billigare så att vi har råd med den i närtid i stället för om femtio år? Vad händer med orterna som förlorar järnvägstrafik (t ex Sandared, Hindås, Rävlanda)? Varför är det så stort fokus på att leverera flygresenärer till Landvetter?

Så lägg energin på att arbeta igenom förslaget och se till att det ger maximal nytta för pendlare i Västsverige och rejält positiv klimatnytta. Först då blir investeringen försvarbar.