Göteborgs politikblogg

Trodde Alliansen i Göteborg att Västlänken skulle ersätta hela Centralstationen?

Ja, mycket talar för det. Alliansföreträdare har vid ett flertal tillfällen uttryckt sig i de banorna och i denna gamla debattartikel från GP (2006) så skriver man:

”Därför måste Göteborgs omoderna ”säckstation” bytas mot en central med genomgående trafik. Västlänken med en tågtunnel möjliggör fler stationer/hållplatser under Göteborg”

Man formulerar sig alltså som om säckstationen skulle ersättas av Västlänken. Kan det vara så att politikerna år 2006 på fullt allvar trodde att Västlänken skulle ersätta Centralstationen?

I samma artikel sågar man också trängselskatten jäms med fotknölarna:

Alliansen är enig och tydlig. Vi vill inte ha trängselavgifter i Göteborg. Trängselavgifterna är tillväxtfientliga och bygger barriärer mellan stadsdelar och förortskommuner….Trängselskatten går hårdast ut över dem som behöver bilen mest; kvinnor med låg inkomst och med barn som måste ha bilen för att komma till sina arbeten. ”

Den ”tydlighet” som Alliansen visade ändrades ganska snabbt till ett ohämmat stöd för trängselskatt. Inte ens folkomröstningsresultatet, där Göteborgarna sade tydligt Nej till trängselskatt fick Alliansen att återgå till sin ursprungliga ståndpunkt.

Detta kan vara bra för väljarna att minnas när de röstar 9:e september.