Göteborgs politikblogg

De 10 ”bästa” argumenten FÖR Västlänken

Jag har följt i princip all debatt om Västlänken under valåret 2014. Som en nyårshälsning till både vänner och fiender inom politiken sammanfattar jag, med en gnutta ironi, JA-sidans ”bästa” argument för Västlänken.

 1. ”Beslutet är taget”
 2. ”Vi har diskuterat detta i 20 år”
 3. ”Malmö och Stockholm har ju byggt järnvägstunnlar”
 4. ”Utan Västlänken hotas hela Göteborgs och Västsveriges framtid”
 5. ”Götatunneln är byggd i lera”
 6. ”Områdena runt Hagakyrkan och Korsvägen skall exploateras”
 7. ”Regionen är för liten”
 8. ”Västlänken håller budgeten”. Från 12-20 miljarder visar att vi utrett noga.
 9. ”Alternativen till Västlänken är utredda”. Ja, förutom de alternativ som vi på JA-sidan inte hittat på själva.
 10. Västlänkens 20 miljarders kostnad tvingar fram trängselskatt.

Ja, det är tunga argument JA-sidan för fram. Vi som vägrar ge upp kampen för bra miljö och bra kollektivtrafik i Göteborg får verkligen läsa på för att kunna matcha detta!

Gott Nytt År till alla miljö- och demokrativänner i Göteborg och Västsverige! 2015 flyttar vi fram positionerna REJÄLT! Västlänken skall stoppas!

(Prenumerera gärna på bloggen via menyn eller här)

 

6 kommentarer

 1. #1 beslut gällande VSP är inte i sin helhet tagna och man fortsätter att ta bort projekt som ingick från början i VSP
  #2 Om man diskuterat detta i 20 år borde man insett att frågeställningen är felaktig och förutsättningarna är ohållbara.
  #3 Vad i hela friden har Malmö och Stockholm med Göteborg att göra???
  #4 Nej Västsverige skulle kunna frodas även utan VL och det finns inga belägg för att en VL skulle öka på varken sysselsättning eller befolkningsökning
  #5 Götatunneln må vara byggd i lera och nu rasar hamnkanalen flera hus har fått sättningsskador och vibrationerna i husen under byggtiden orsakade skador som inte går att reparera utan omfattande ingrepp…
  #6 Om vi exploaterar alla grönytor vi har så kommer luftkvaliteten att försämras så till den grad att områden anses ohälsosamma och det gröna rum vi människor behöver för att finna ro kommer att decimeras så vår hälsa är i riskzonen varje dag.
  #7 Regionens storlek kommer inte att bli större med en ev VL inga tidsvinster finns med VL inte heller kommer befolkningen att öka med en ev VL så vida man inte trafikerar den med extremt promiskuösa personer…
  #8 Om man anser att en ökning från 2-20 miljarder är att hålla budget så visst… Vilka fler projekt kommer man att lyfta ut för att hålla budget?? Vilka ytterligare kostnader kommer skattebetalarna i Gbg få stå för när en trafikfarlig och ineffektiv pendeltunnel ska uppgraderas till att bli effektiv?? Och måste man för att nå effektivitet hindra alla andra trafikslags framfart??
  #9 Alternativen är utredda… Ja alla alternativ som följer de riktlinjer som politikerna satt upp… Nämligen det ska innefatta en tunnel under Göteborgs centrala delar….. Alla andra alternativ har förkastats förlöjligats eller inte ansetts följa riktlinjerna….
  #10 VL 20 miljarder tvingar fram TS.. Inte om man hade ansett att detta är ett internationellt infrastrukturprojekt som ska bekostas av staten.. Men Gbg ville ha förtur i kön och inskaffade TS för att gå före andra som snällt stått och väntat på sin tur och inte har befolkningsunderlag att införa TS…. Solidariskt som det förslår en sossestyrd region….

  1. Håller med Anders! Jag skrev ju detta inlägg som en form av ironi mot JA-sidan, men det är svårt att vara ironisk när man JA-sidan faktiskt på fullt allvar för fram argument av den här typen.

 2. Ja allt det där vet vi .Men något som inte så många tänker på är detta med Vänersjöfarten. Här diskuteras en brohöjd som inte är av 2000 talets tankegångar över huvudtaget.ner i leran ska man men upp i höjden är inte bra för då får cyklisterna trampa mer. Här har redare och DY. gått samman och byggt båtar med anpassning till dom regler som var 2011. Fällbara Master Höj och sänkbart bryggdäck maskiner som drivs av gas.Ingen säger någonting.Men det är ett jäkla tjöt om västlänken. Jag är fortfarande aktiv inom sjönäringen(på sluttampen) Men jag tycker att man skall skölja sanden mellan meningarna. Ha ett Gott Nytt År.

  1. Håller med om att nya Hisingsbron måste diskuteras hårdare. Men det är lite grann samma sak där som med Västlänken. Vissa poltiker har bestämt sig för att köra sitt eget race, mot sjöfart och i strid med ett antal kommuer runt Vänern. Och skall man hålla på och öppna bron engång i timmen så kommer kollektivtrafiken till och från Hisingen att kollapsa.

 3. Glöm inte:
  Stoppas Västlänken hotas Göteborgsandan…
  och det vore ju riktigt obehagligt 🙂
  God forts på 2015,Joakim!
  / Mikael

 4. Rörande budgeten så är det fantastiskt att man har sparat in 1.2 – 1.3 miljarder (källa: http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2571554-vastlanken-billigare-an-beraknat) på att göra intrång i Liseberg samt att ändra räddningslösningen.

  Räddningslösningen är inte räddningstjänsten överens om, tvärtemot vad som står i artikeln som refereras till ovan. Liseberg har uppskattat sina intrångsersättningar till att vara minst 400 miljoner kronor.

  Här har man alltså lyft ut kostnader för minst en halv, kanske till och med en hel miljard kronor ur budgeten och sedan tillgodoräknar man sig vinsterna som dessa skall kvittas emot. Det är mygel på hög nivå. Bara kostnaderna för intrånget som Liseberg uppskattas få spräcker ju budgeten…
  …men i praktiken så kommer troligen Liseberg att drabbas mycket hårdare än så då det kommer att bli svårare att ta sig dit med både kollektivtrafik och bil under byggnationen, samt att påverkan på parken nog kommer att upplevas som mycket mer störande för besökarna än vad man räknat med. Sedan kommer denna påverkan också att sitta i under ytterligare säsonger efteråt också…

Stängt för kommentarer.