Göteborgs politikblogg

Politik är att kompromissa! – ÄVEN med majoriteten

Jag tillhör de som gillar och accepterar kompromisser i politiken. Av en ganska enkel anledning. Det är rimligt att ta hänsyn till ALLA medborgare, inte bara de 51-54% som råkar ha fått makten i senaste valet. Men i Sverige och Göteborg gör man precis tvärtom.  Där låter man MINORITETEN bestämma över majoriteten. På riksplan så innebär den s k Decemberöverenskommelsen att en minoritetsregering som har ca 1/3 av väljarna bakom sig, med passivt stöd av majoriteten skall kunna trumfa igenom sin budget utan några förhandlingar, eller kompromisser. Riksdagen sätts på åskådarplats och därmed också demokratin.

I Göteborg så hade vi en folkomröstning, med högt valdeltagande, där 57% röstade Nej till trängselskatt och därmed också till Västsvenska paketet i dess nuvarande form (i praktiken Västlänken). Inga politiker från Alliansen eller socialdemokraterna meddelade FÖRE valet att de skulle strunta i folkomröstningen. Men EFTER valet anser sig nu de partier som ingår i pakten bakom Västsvenska paketet vara helt fria att TOTALT strunta i folkomröstningen. Man skall inte ens kompromissa med folkmajoriteten utan förlorarna skall bestämma ALLT.

Som medlem i centerpartiet är jag mest besviken över hur Alliansen i Göteborg agerat i denna fråga. Motiveringarna på Alliansens hemsida består av de vanliga flosklerna och ingen i Alliansen vågade ju innan valet säga att man tänkte strunta i folkomröstningen. I stället för att utmana den rödgröna ledningen i Göteborg väljer Alliansen att utmana Göteborgarna.

Ett maktskifte i Göteborg ter sig med nuvarande Allianspolitik mycket, mycket avlägset. Jag tvivlar på att gräsrötterna  i Allianspartierna i Göteborg är nöjda med detta.

(Prenumerera gärna på bloggen via menyn eller här)