Göteborgs politikblogg

Stenhård kritik mot Västlänken från Länsstyrelsen i Västra Götaland

Efter Räddningstjänstens oerhört allvarliga kritik mot Västlänkens säkerhetslösning kommer nu även Länsstyrelsen med ett, milt uttryckt, kritiskt yttrande.  Man kräver omfattande ( i praktiken fördyrande) kompletteringar innan man vill tillstyrka planen. I praktiken avslår alltså Länsstyrelsen nuvarande plan.Totalt räknar Länsstyrelsen upp 24 (!) punkter där man underkänner Järnvägsplanen för Västlänken. Se sidan 2-3 i Länsstyrelsen yttrande Järnvägsplan 20150220.

Yttrandet är en enorm missräkning för Västlänksprojektet på flera plan. Nu har två viktiga myndigheter, Räddningstjänsten och Länsstyrelsen med professionalism och integritet granskat fakta utan att skyla över bristerna. Detta ger hopp inför den fortsatta processen.

Vad som också är viktigt är att Länsstyrelsens anmärkningar kräver dyra förändringar i Järnvägsplanen. Man kan inte gång på gång vifta bort kritik och köra vidare som om inget hänt.

”…måste klarlägga risk för allmänhet vid brand…”

Även Länsstyrelsen ger hård kritik för säkerheten på allt ifrån översvämningar till brister i brandgasschakt och krisledning.

 …väsentliga delar från MKB (miljökonsekvensbeskrivningen) saknas i planbeskrivningen för att ge en rättvisande bild av Västlänkens konsekvenser…

Vidare ger man kritik på punkt efter punkt i miljöfrågor. Kritiken gäller vatten, natur, buller, masshantering, träd, mm, mm.

”…påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljön, Göteborgs innerstad”

Mycket skarp kritik riktas också mot Västlänkens effekter av kulturmiljöer i centrala Göteborg. Miljöer som är klassade som riksintressen.

”…helhetsbild av projektets påverkan är svår att få…”

Allvarlig är också kritiken mot strukturen i Järnvägsplanen. Vissa delar är detaljerat beskrivet, andra översiktligt, vilket gör det svårt att få en helhetsbild av projektet.

Jag rekommenderar verkligen läsning av Länsstyrelsen yttrande Järnvägsplan 20150220. Det är femton sidor späckade med saklig och underbyggd kritik mot Västlänken.  Dessutom mycket välformulerat.

(Prenumerera gärna på bloggen via menyn eller här)

2 kommentarer

  1. Litet sakfel har smugit sig in..
    Du nämner först Räddningstjänsten vilket är korrekt. Därefter skriver Du att en av de två myndigheterna som har invändningar är Räddningsverket.

    Det är fel…det finns inget Räddningsverk. Sedan flera år ingår den samhällsfunktionen tillsammans med oxå nedlagda KBM i Myndigheten för samhällsskikt och Beredskap, MSB.

    Menar Du MSB eller vill Du upplyfta Gbgs Räddningstjänst till myndighet?

    Med vänlig hälsning

Stängt för kommentarer.