Göteborgs politikblogg

Så försökte Rödgröna och M-FP-KD kuppa bort Vägvalet!

I kommunallagen finns en skyddsmekanism som hindrar en majoritet från att besätta alla platser i en nämnd eller styrelse i en kommun. Genom att begära s k proportionella val kan en minoritet tvinga fram att styrelseplatserna fördelas efter partiernas storlek.

Enkelt uttryckt kan man säga om ett parti har 20% av mandaten skall de också ha 20% av platserna i nämnderna. Vid fördelningen används den sk d’Hondts metod

En bra beskrivning av hur detta fungerar praktiskt finns här.

Metoden missgynnar små parter och gynnar stora partier. För att undvika en ”orättvis” fördelning kan därför små partier gå samman i valgrupperingar för att försäkra sig om platser i styrelser.

Om alla partier i Göteborgs kommunfullmäktige hade gått fram var för sig hade Vägvalet fått en plats  kommunstyrelsen av egen kraft, och KD hade inte fått någon plats i kommunstyrelsen. MP hade fått en plats

Genom att M-FP-KD-S-V-MP bildade kartell så kunde man knuffa bort Vägvalet och lägga ett förslag där KD fick en plats (skänkt av M) och MP fick en plats på Vägvalet bekostnad. Men tack vare att Wannholt och Vägvalet gick ihop korrigerades detta och MP:s plats gick i stället till Wannholt.

Fi hålls utanför kommunstyrelsen pga av att övriga Rödgröna inte ville dela med sig av platser så som M gjorde med KD.

Min slutsats är att både Rödgröna och M-FP-KD uppenbarligen tycker att det absolut viktigaste  för Göteborg är att minimera inflytandet och insynen för de som stödjer resultatet i folkomröstningen. Tack vare Wannholt misslyckades kuppen.

Här är tabellen för de olika resultaten vid proportionella val.

Tabell kommunstyrelseval

 

12 kommentarer

 1. Bra jobbat Vägvalet o Wannholt. Där blåste ni dom rakt av. Fick dom smaka sin egen medicin, den va besk. Ska dom bara ha.
  TACK TILL ER.

 2. Intressant ordval du använder. När du själv satt i fullmäktige räckte inte Centerns mandat till för att du skulle kunna få några nämndplater. Ändå fick du besätta styrelseposter.

  Var det också resultatet av en ”kupp”?

  1. Ja, nu var det ju inte jag som började använda ordet kupp. Syftet med mitt blogginlägg är att sprida kunskap och vidga perspektivet.
   Jo, jag lyckades bli suppleant i spårvägsstyrelsen och trafiknämnden genom borgerlig samverkan. På den tiden ville faktiskt de borgerliga ha makten i Göteborg. Nu styrs hela Göteborg utifrån att behålla ett tokigt infrastrukturpaket.

 3. När alla går ihop emot en, brukar det kallas mobbing.
  Att man här kallar det för kupp ser jag inga problem med. Det var helt klart en större och fulare kupp än den Wannholt och VV tog till i rent självförsvar, och dessutom sann demokratisk anda, med folkets stöd, och med lagen på sin sida!

 4. Kuppen bestod ju av att Wannholt gick bakom ryggen på sitt eget parti och samarbetade med Vägvalet. Hade moderaterna/alliansen sökt samarbete med Vägvalet före sammanträdet hade man kunnat få en kommunalrådspost till. Nu var det uppenbarligen inte den politik moderaterna i Göteborg sökte, varken moderaterna eller vägvalet hade knappast fått stöd från varandra för en kommunalrådsplats gratis.

  Frågan är vilken politik Wannholt och ”Samverkande göteborgare” kommer bedriva i kommunstyrelsen, han är ju inte invald på moderaternas mandat.

  1. ”Han är ju inte invald på moderaternas mandat” – nåja, till KF så är Wannholt obestridligen invald på just moderaternas mandat, – till KS däremot, så han ju de facto, som moderat korrekt invald kommunfullmäktigeledamot, invald på proportionella, helt lagliga skäl, eller?

 5. Att benämna de partiöverskridande överskommelser som görs vid varje val för ”kupper” är du nog först med. Framförallt på denna sida.

  Att du kunde besätta platser i nämnder och styrelser berodde just på att alla partier (utom Frank Baude, som inte fick vara med någostans) kom överens om att borgerliga får ett visst antal platser (att fördela inbördes) och de rödgröna ett visst antal.

  Så har ju också gjorts under den senaste mandatperioden när VV har fått vara med i tunga nämnder, men man har hållit SD utanför. Denna uppdragslista skulle inte varit möjlig om inte VV själva medverkat i ”kuppandet” vid förra valet.

  1. Skillnaden är att Vägvalet faktiskt har fem mandat (Kpmlr hade ett) vilket normalt sett räcker för en ordinarie plats i kommunstyrelsen, men övriga partier försökte manövrera bort dem för att få mindre insyn från NEJ-sidan i fullmäktige.
   På det sättet är årets agerande att likna vid en kupp mot folkomröstningsresultatet. T

 6. Det har sedan mitten av 1990talet förekommit PERSONVAL (Googla på ”personval”) och dessa har tidigare gjort att flera poster har tillsatts av namn som inte varit kända, vilket är väldigt bra, flera var dessutom kvinnor som annars inte hade fått mandat att komma in på politiska stolar pga övervägande antal män. Nu när folk kryssat i för Wannholt, då diskrimineras han vid tillsättandet av en plats i kommunstyrelsen, vilket jag tycker är märklig demokrati. Självklart ska han ha en plats i en demokratiskt styrd kommunalpolitisk styrelse och även kunna legera sig med annat parti, såsom socialdemokraterna och andra partier gjort i många år, ”röd-gröna”, ”alliansen” som några exempel.

  1. Jag saknar möjligheten att stryka namn på valsedeln. Det hade nog fått många att behöva stämpla…

 7. Helt rätt rätt. De borgerliga vill, trots 20 års rödgrön röra, inte regera stan. Och infrastrukturtokigheterna är det allt överskuggande. Vi varken har haft eller har någon opposition värd namnet i Göteborg. Märkligt. Problemen i Alliansen kräver stora förändringar. Gäller även centern. Vad händer där?

 8. Ransgård tyckte att Wannholts valtekniska samarbete med Vägvalet var ”illojalt”! Mot vem då, kan man undra? Mot Ransgård själv och hans egen maktposition? Mot den moderata valberedningen, som ville ha bort honom från kommunstyrelsen? Mot MP, som förlorade sitt mandat? Mot Hulthén och hennes rödgröna styre, som förlorade sin majoritet? Mot Moderaterna, som återfick en kommunalrådsplats? Jag har full förståelse för att Hulthén är upprörd. Men jag inte förstår är varför gruppledaren och oppositionsledaren Jonas Ransgård är så upprörd och till varje pris vill få bort Wannholt? Ditt blogginlägg kastar lite ljus över dessa frågor.

Stängt för kommentarer.