Göteborgs politikblogg

Våga kompromissa om Västsvenska paketet!

Sju riksdagspartier stod på JA-sidan tillsammans med LO och Västsvenska Handelskammaren. Västsvenska paketet har i broschyrer, och med radio- och TV-reklam, presenterats som något oerhört positivt av olika myndigheter. Texten på valsedeln kunde knappast tolkas på annat sätt än att NEJ skulle stoppa Västsvenska paketet.

Att Göteborgarna ändå röstade NEJ kan bara tolkas som mycket stark kritik av Västsvenska paketet. Endast i de mest centrala delarna av Göteborg har JA-sidan en övervikt, men då ganska knapp. Stora områden i Göteborgs ytterområden ligger på över 60% Nej.

Vad gör vi nu?

Så vad gör vi nu? Skall vi säga ”jaha, då antecknar vi valresultatet och kör vidare som om ingenting hänt”.

Eller kan JA-sidan backa tillbaka några steg och konstatera att man inte har Göteborgarna med sig?

Och kan NEJ-sidan lyssna på de argument som gjort att 43% faktiskt röstade JA till trängselskatt? Absolut, om ni frågar mig!

En kompromiss är möjlig!

Göteborgs kommun borde, med grund i folkomröstningsresultatet, ta initiativ till öppna samtal mellan JA- och NEJ-sida, med  Göteborgare och Västsvenskar, trafikforskare, miljögrupper, företagare osv. Jag ser tre komponenter i denna diskussion.

1. Avveckla trängselskatten

Valresultatet kräver förstås att trängselskatten avvecklas. Men detta förhindrar inte satsningar. Som ett räkneexempel motsvarar trängselskatten en höjning av regionskatten med 20-25 öre.

2. Pausa vidare projektering av Västlänken och utred alternativen

Västlänken är ett oerhört kontroversiellt projekt. Ett projekt med enorm kostnadsmassa i kombination med stora ingrepp i stadsmiljön under mycket lång tid behöver ett brett folkligt stöd. Och det har inte gått att få.

Västsverige borde tillsätta en oberoende grupp, gärna spetsad med internationell expertis som förutsättningslöst väger samman de olika alternativ som presenterats för framtida kollektivtrafiklösningar. Där man tar hänsyn både till behovet av ökad tågkapacitet och det akuta behovet av snabbare kollektivtrafik genom centrala Göteborg. Gruppens arbete måste kunna debatteras i lugn och ro i ca 6-12 månader innan beslut fattas. Det måste få ta den tiden om de motsättningar som Västsvenska paketet skapat skall kunna minskas, eller överbryggas.

3. Hitta effektivare styrmedel för att minska biltrafiken i Göteborg

Oavsett om man gillar, eller ogillar trängselskatt, så är det ett faktum att den haft låg, eller ingen, långsiktig effekt på trafikvolymerna i Göteborg. Köerna växer igen. Och minskad biltrafik behövs om inte staden skall kollapsa även vid en ganska låg befolkningstillväxt. Här behövs också en fri debatt som kan handla om allt från samåkning till ökat distansarbete, men med det tydliga syftet att skapa lite andrum innan vi byggt ut kollektivtrafiken mer.

Om JA-sidan vunnit en knapp seger på säg 51-49 i folkomröstningen hade Västsvenska paketet körts igenom utan någon som helst hänsyn till den stora minoriteten. Frågan är nu om JA-partierna tänker köra igenom paketet utan hänsyn till den stora MAJORITET som röstade NEJ?

JA-partierna har makten över folkomröstningsresultatet, eftersom de har majoritet i alla berörda instanser. Därmed har JA-partierna också ansvaret för att Göteborg inte slits sönder av en förtroendekris som kan ta decennier att läka. Finns den politiska mognaden för att ta det ansvaret?

8 kommentarer

 1. Hela detta politiska clowneri sitter mycket mycket djupare än vad dom ”folkvalda” syftar på. Den bakom liggande faktorn är extremt allvarligare än vad tom politikerna själva begriper. Dessa stackare lyder bara order ovanifrån…kolla upp UN Agenda 21 lite närmare och läs noggrant mellan raderna..och nu hänvisar jag till att dyka på djupet. Den globala elitens geopolitiska agenda är inte helt frisk om man nu säger så….

 2. 1. TS ska bort i sin nuvarande form, dvs bompeng
  2. Det finns i dagsläget två starka kandidater till VL
  Gårdalänken och Pendeltågsslingan
  3. Bompeng, dvs. dagens system av TS är inte bra då det inte medger någon styrning av trafiken. Behöver man passera så gör man. Behåll TS endast inom Morten Krakow-Skånegatan-Eklanda-Linné-Masthugget. Ska man norrut från Stena så väljer man Hisingen eller Mölndal. Ska man till sjukhuset går det också bra.

  Uppgradera VSP till VSP 2.0

 3. Kompromissa bort alla extra stationer som drabbar de som inte ska in i stadskärnan!
  Då skulle det bli ett rungande JA till bevara skatten!
  Kom igen ,,,, Älvsborgsbron ???
  Hisings-backa?
  Är detta befogat någonstans?
  NEJ det är det inte.

  1. Ifrån 1 januari 2016 så kommer det att bli trängselskatt på Essingeleden i Stockholm och då kan man inte köra förbi längre utan att betala trängselskatt. Det kommer att bli som det är här i Göteborg på Älvsborgsbron och E6 genom Tingstadstunneln.

   Sträckningen och stationerna för Västlänken kan man tyvärr inte ändra på för dom är redan beslutade sen tidigare och det samrådet som var nu om stationerna Korsvägen och Haga är det som skall byggas ovanpå stationerna som lägenheter och affärer.

 4. VSP är en överenskommelse mellan partierna i Gbg, samt mellan Gbg, VGregion, Halland och staten.

  Om vi ska omförhandla Västlänken, då kan vi även omförhandla Marieholmstunneln.

  Det kan ju finnas alternativ som är bättre än Marieholmstunneln. Vad jag vet har det inte utretts.

  Det har pratats om att Västlänken är en miljöbov(vilket inte stämmer), Marieholmstunneln är utan tvekan en miljöbov, den ökar utsläpp under och efter bygget under lång tid framöver.

  Det är nog lika bra att stoppa allt byggande och utreda igen.

  1. Du har helt rätt. Marieholmstunneln är inte så bra som den skulle kunna vara. Det är dock inte särskilt många bilister som har nytta av den, utan den är nästintill enbart en tunnel för lastbilstransporter. Nu kommer det att köra bilar i den också, men det är mer beroende på att den kommer att finnas där och att den därmed kommer att användas. Men som sagt/skrivet var, den byggs för lastbilarna.

   Hade man byggt ytterligare en älvöverfart för bilisterna så hade en ren kapacitetshöjning på E6 varit att föredra. Med trängselskatten kvar så ger inte Marieholmstunnneln så särskilt mycket. Utan trängselskatt så skulle Marieholmstunneln ta över många fordon som kör E45 idag till E6, bara för att kapaciteten finns där.

   När det gäller miljönyttan med Västlänken så har du dock fel. Problemet när det gäller detta är att det är alldeles för få resenärer som detta berör. Hade man haft motsvarande en NNK för miljönyttan av investeringar så hade man sett att Västlänken är alldeles för dyr gentemot insatsen. Det finns många insatser man kan göra i Göteborg som skulle ge betydligt större återbäring på investeringen, exempelvis så skulle satsningar på planskild kollektivtrafik i centrala Göteborg och i stort sett planskild kollektivtrafik utanför centrum ge betydligt mycket större både ekonomiska och miljömässiga nyttor då det innebär betydligt mycket mer för restiden och därmed för viljan att åka kollektivt. Pendeltågen är en alldeles för liten del av trafiken för att de skall kunna bära så höga kostnader (både i pengar och i miljöbelastning).

 5. Västlänkens sträckning och stationer kan man faktiskt inte ändra på för dom är redan beslutade sedan tidigare.

  Samrådet som var de senaste veckorna var inte för sträckningen och stationerna, för det samrådet var för vad man skall bygga ovanpå dessa stationer

  Göteborgs politiker har inget inflytande över Trafikverkets beräkningar av kostnaden för Västlänken utöver den påverkan som framtida beslut om gränsdragning mellan Trafikverkets åtaganden och kommunens åtagande vid Västlänkens stationer får.

 6. Klart att bilköerna växer …, det är ju det man eftersträvat med alla ombyggen av vägar runt om i sta’n. Övre Husargatan byggdes om under nästan två års tid (!) med tillhörande buller och hälsofarligt stendamm från ändlösa månader av stensågning. Lägg därtill borttagande av buskar och stora träd som tidigare renade luften samt resultatet av ombyggnationen i form av dagliga kilometerlånga bilköerna så får man det som Göteborgs Stad så underhållande kallar Miljöupprustning … 🙂 Fast det är klart, man måste väl först skapa trängsel i vår lilla stad om man ska kunna införa trängselskatt.

Stängt för kommentarer.