Göteborgs politikblogg

10 Viktiga argument mot Västlänken – kortversion

 

  1. Kostnaden på 20 mdr stoppar viktigare kollektivtrafikprojekt. Spårvägssystemet med åtta gånger fler resenärer kollapsar utan snabba åtgärder.
  2. Alternativa lösningar är inte utredda, till exempel den spännande idén med centralstation i Gårdaberget – kombinerad med mer finmaskig snabbspårväg.
  3. Byggtiden på 10-12 år bromsar hela Göteborgs utveckling.
  4. Gigantiska CO2-utsläpp under byggtiden. Negativt klimatnetto även om biltrafiken minskar.
  5. Sämre stationsläge för underjordiska ”centralen” bakom Nordstan, långt från viktiga bytespunkter.
  6. Säckstationen kvar för icke-pendeltåg.
  7. Stationerna Haga och Korsvägen har för lågt befolknings- och arbetsplatsunderlag.
  8. Bortse inte för risken för byggproblem! Enorma schakt i centrala Göteborg under hela byggtiden.
  9. Snabbspårväg Centralen-Järntorget kan inte byggas förrän Västlänken är klar.
  10. Längre restider pga omväg via Haga och tiden i rulltrappa upp från underjorden.

Men för balansens skull:

Västlänken ökar kapaciteten för tåg till och från Göteborg. Det är bra, men inte värt 20 miljarder.