Göteborgs politikblogg

Demokratin och västsvenska paketet

Det finns ett antal demokratiska problem i processen med västsvenska paketet. Det man brukar ta upp är det tydliga budskapet från politikerna innan valet 2006 där Alliansen sa kraftfullt Nej till trängselskatt och där socialdemokraterna i Göteborg lovade en folkomröstning om trängselskatt skulle bli aktuellt. Även viktiga näringslivsorganisationer debatterade mot trängselskatt.
Så vad hände? Jo, innan valet 2010 klubbades Västsvenska paketet inkl trängselskatt igenom i ett nästan enigt kommunfullmäktige i Göteborg.

Partier måste självklart få ändra ståndpunkt, men när det är så här stora skillnader borde man väntat med beslut om Västsvenska paketet, eller haft en folkomröstning redan 2010 innan kamerorna sattes upp. Både Alliansen och Socialdemokraterna gjorde fel här.

Men det finns ett annat, och mycket, mycket större problem med västsvenska paketet och det är dess form. Paketet är en överenskommelse mellan Göteborg, Västra Götaland, region Halland och staten. En oerhört krånglig konstruktion som innebär att det är omöjligt att göra ändringar i paketet med normal, demokratisk beslutsordning. Till exempel kan inte Göteborg självt bestämma var betalstationerna i Backa skall finnas. För att göra denna typ av mindre korrigering måste frågan upp på riksdagsnivå, eftersom det berör alla inblandade parter. Paketet är helt enkelt konstruerat så att det är mycket svårt att göra ändringar i det. Detta är ett stort demokratiskt problem.
Om jag blir inkryssad i fullmäktige kommer jag att motsätta mig varje form av paketlösningar där man låser in framtida väljare i avtal  där ansvar och befogenheter inte är tydliga. Eventuella avtal mellan Göteborg och andra parter skall ha tydliga principer för hur man går tillväga vid behov av ändringar.

Jag