Göteborgs politikblogg

Dags att släppa politikerna fria!

Jag har sagt det länge nu. Göteborg behöver mer politisk debatt. Jag brukar jämföra med Stockholm där det förs en intensiv debatt i alla politiska frågor. Den högljudda och öppna debatten i Stockholm gör att frågor blir mycket mer grundligt belysta än  Göteborg, brister i förslag identifieras och korrigeras och resultaten blir oftast bättre.

Men Göteborg borde ta ett steg till och springa förbi Stockholm demokratimässigt. Det gör vi genom att släppa politikerna fria.

Vi måste inse att ett partis politik är någon form av kompromiss mellan medlemmarnas åsikter. De 8-10 partier vi har i Sverige kan inte täcka upp åsikterna hos 9 miljoner svenskar. Därför måste vi bejaka åsiktsskillnader inom partierna, inte bara bland ”gräsrötter” utan även hos medlemmar som kandiderar i val eller redan har förtroendeuppdrag.  Annars bygger vi en mur runt partierna och stänger ute nya medlemmar som inte har lust att ändra åsikt i  massa frågor.

Så vad gör vi i stället?

  1. Avslöja myten om att enighet är bra. Tvärtom, oenighet är en förutsättning för dynamik och utveckling.
  2. Kräv inte lojalitet från partirepresentanter. Gör tvärtom  stället, uppmuntra debatten. Tillåt en öppen diskussion i alla frågor. Även de som är beslutade.
  3. Låt personvalen bli riktiga personval, där kandidaterna tydligt redovisar vad de tycker i olika frågor. På det sättet ger man väljarna en större möjlighet att påverka framtida politik.
  4. Och när punkt fyra är genomförd finns det ingen anledning att använda den s k ”partipiskan” vid omröstningar i fullmäktige och riksdag. Man väljs ju faktiskt inte som ett parti utan som en person.

1 kommentar

  1. Helt rätt! Jag brukar med en dåres envishet på mitt jobb påpeka att konflikter är bra för att få fram bättre tekniska lösningar. En organisation som är strukturerad för samförstånd kan aldrig få fram nya kreativa lösningar.

Stängt för kommentarer.