Göteborgs politikblogg

Respekt för folkinitiativ!

I Sverige finns en lagstadgad rättighet att begära ett s k folkinitiativ. Det innebär att om man kan samla in namnunderskrifter motsvarande minst 10% av väljarantalet i en kommun så måste kommunfullmäktige ta upp förslaget till beslut.  Folkomröstningen måste genomföras om inte minst två tredjedelar av kommunfullmäktige röstar emot detta.
I Göteborg samlades det in ca 90.000 namnunderskrifter som krävde folkomröstning om trängselskatt. Av dessa var mer än 49000 från bosatta i Göteborg.  Detta var betydligt mer än 10% och därför tvingades kommunfullmäktige i Göteborg att ta ställning till frågan. S, v, mp, fp, kd och delar av (m) försökte stoppa folkomröstningen men nådde inte de 2/3-dels majoritet som krävdes. Därmed står vi nu inför en folkomröstning.
Min ståndpunkt och löfte är att aldrig försöka stoppa en folkomröstning som begärts via folkinitiativ. Detta även om omröstningen kan leda till ett resultat som jag inte gillar eller som går emot centerns politik.