Göteborgs politikblogg

Vad hände när trängselskatten höjdes?

Första januari i år höjdes trängselskatten kraftigt i Göteborg, alltså precis tvärt emot vad folket valt i folkomröstningen i september. Höjningen var en tydlig markering från pakten kring västsvenska paketet att några avvikande åsikter inte accepteras. Västlänken skall byggas till varje pris.

Men kan det komma något positivt ur höjningen trots allt? Syftet med trängselskatten skulle ju vara tre:

Minska trängseln, förbättra miljön och finansiera Västsvenska paketet.

Hittills har ju trafiken i Göteborg ökat, trots trängselskatten. På två av tre punkter har trängselskatten varit fiasko. Men fiaskot kanske berodde på för låg trängselskatt? Om vi klämmer åt bilisterna lite hårdare så kanske de slutar att arbeta på ställen med dålig kollektivtrafik och börjar pendla till city i stället, dit Västlänken skall gå?

Så vad hände?

Trängselpassager Gbg Jan- Mar 2013-2015

Jo, trafiken har faktiskt minskat. Med lite drygt en (1) procent (genom betalstationerna) sedan höjningen. Dvs trängselfiaskot fortsätter (men det strömmar in mycket skatt till Västlänken).

”Människor behöver bilen”

Grundproblemet är att många människor saknar alternativ till bilen. Hade det varit lätt att byta från bil till annat transportsätt så hade förstås trängselskatten haft en annan effekt. Men så ser inte Göteborg och så är inte Göteborg planerat. Därför kan vi inte straffa människor som gör på precis det sätt politikerna planerat i decennier.

”Bättre kollektivtrafik behövs NU!”

Vad som nu måste ske är en rejäl satsning på förbättrad kollektivtrafik, men den kan inte finansieras av de som inta kan utnyttja kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken måste, precis som tidigare, finansieras med biljettavgifter och skatt. Vi som kan cykla, eller åka hyfsat snabbt med spårvagn/buss till jobbet kan inte begära att pendlarna till alla våra industriområden utanför kollektivtrafikstråken skall betala våra resor via trängselskatt!

Arbetet för bättre miljö och ett bättre Göteborg måste finansieras solidariskt och inte baserat på hur människor råkar bo och jobba just idag.