Göteborgs politikblogg

Dokumenten som visar haveriet i Västlänkens budget…

och att hela Västsvenska paketet beslutats på felaktig grund!

Jag har granskat beslutsunderlagen för västsvenska paketet för att försöka få grepp om budgeten för Västlänken. Men i sökandet hittade jag annat som visar spelet bakom kostnaderna för Västlänken.

Jag försöker att fatta mig så kort som möjligt.

I Järnvägsutedningen från 2005 beräknades kostnaderna för Västlänken till 11,6 mdr. Jarnvagsutredning_inkl_MKB_kap1-4

I beslutshandlingen för järnvägsutredningen från 2007 hade kostnaden skrivits upp till 14 mdr. Se punkt 5.5 iVastlanken_beslutshandling 2007

I november 2009 undertecknades avtalet om Västsvenska paketet. Nu hade kostnaden räknats upp till 16 Mdr. 100401-huvudavtal_om_medfinansiering_av_transportslagsovergripande_infrastrukturatgarder_i_vastsverige

Detta är alltså första beslutet om Västlänken. Budget 16 Mdr. Kom ihåg siffran!

Men parallellt med detta hade Banverket (nuvarande Trafikverket) fått rejält kalla fötter. Man insåg att man hade nollkoll på kostnaderna. Därför tillsatte man en ”mycket kompetent grupp” som fick till uppgift att gå igenom siffrorna en gång till med s k successivanalys. Dokumentet finns här:

Osäkerhetsanalys – en kostnadsanalys med successivprincip Västlänkenprojektet_2009

Redan i oktober 2009 hade denna grupp kommit fram till att kostnaden blir minst 20 Mdr!!!

Men vänta nu. I oktober 2009 visste alltså Trafikverket (Banverket) att kostnaden skulle bli 20 mdr. Samtidigt skrevs Västsvenska paketet på i november 2009. Göteborgs kommun godkände paketet 2009-11-05.

Västsvenska paketet beslutades alltså på felaktig grund!!!

Till slut tvingades man ju konstatera att kostnaden gått från 11,6 till ca 20 mdr. Därför ändrades beslutet om Västsvenska paketet 2011 och kostnaden höjdes till 20 mdr.   vastsvenska_paketet_block_1_del_1

Jag konstaterar alltså följande fakta:

  1. Trafikverket (Banverket) visste om att kostnaden skulle uppgå till 20 mdr. Trots detta lät man parterna skriva på ett avtal som sa 16 mdr.
  2. Budgeten för Västlänken är redan idag spräckt med 4 mdr (25%)