Göteborgs politikblogg

Låt budkavlen gå – RÄDDA GÖTEBORG

Sprid detta till alla dina vänner, IRL, på Facebook, Instagram, Twitter. Det är NU chansen finns. Om en vecka är det försent.

De flesta kanske nu hört talas om Västlänken och förstår vilka enorma skador den kommer att orsaka för Göteborg  form av kostnader, miljöförstöring och en effektiv broms av Göteborgs utveckling de kommande femton åren.

Men nu räcker det inte att förstå! Nu måste ALLA hjälpa till att stoppa tunneln. ALLA,

Eftersom politikerna är bundna av personliga löften om Västsvenska paketet så måste vi Göteborgare nu resa oss och rösta NEJ till trängselskatten. Ett NEJ till trängselskatten innebär att politikerna tvingas att gå genom västsvenska paketet och hitta bättre  lösningar för pendeltågen. Och då slipper vi Västlänken. Bättre alternativ finns!

Sprid detta till alla dina vänner, IRL, på Facebook, Instagram, Twitter. Det är NU chansen finns. Om en vecka är det försent.

1 kommentar

 1. Hej Joakim!
  Kan detta var något att lägga upp?
  hälsn
  Mikael

  ”A tale of two cities”

  Kassel är en stad i Hessen mitt i Tyskland. Knappt en halv miljon invånare inklusive förorter. En ny stor station för genomgående tåg började planeras omkring 1971. Man studerade fyra olika tunnel-koncept, varav två hade underjordiska stationer under Kassels Centralstation. Politikerna i staden förordade starkt en sådan station.
  Men tyska SJ ( Deutsche Bundesbahn, DB ) ansåg att tunnellösningen var alltför komplex och dyr. Istället föreslog man att anägga en ny station över jord för genomgående tåg i Wilhelmshöhe, intill en äldre station. Platser ligger en dryg kilometer väster om Centralen fågelvägen.
  Efter flera jämförande studier togs beslut 1980 att välja den enklare, utlokaliserade, lösningen. Invigningen av stationen skedde 1991, med en total kostnad på cirka 1.5 miljarder SEK.

  Stuttgart ligger i Baden i sydvästra Tyskland. I staden bor en dryg halvmiljon, i regionen 5 miljoner. I mitten av 80-talet föreslogs att ersätta säckstationen med en 8-spårs underjordisk station för genomgående tåg. Kostnaden var dock hög, 1995 beräknade man 23 miljarder. Det blev segslitna förhandlingar mellan DB, BRD, Delstaten och Staden om hur den höga kostnaden skulle delas. Man kom 2007 till slut överens om hur budgeten, som då nått 40 miljarder SEK, skulle delas upp.
  Men den politiska oppossitionen ansåg att borgmästaren Schuster hade svikit vallöften om folkomröstning vid budgetökningar. En koalition, ledd av De Gröna, startade demonstrationer och namnlistor. Man ansåg att den underjordiska stationen, förutom att vara alldeles för dyr, även hade negativ inverkan på natur- och kulturmiljö. Istället föreslåg man en utbyggnad av den existerande Centralstationen. De Gröna fick ett mycket stort stöd av väljarna i valet 2009, och blev det största partiet i staden.
  En av arkitekterna bakom projektet, Frei Otto, föreslog 2010 att projektet borde stoppas eftersom det blivit alldeles för dyrt.
  I November 2011 hölls en folkomröstning i delstaten Baden-Würtemberg om huruvida man skulle kapa finansieringen från delstaten. Cirka 60 % gav fortsatt stöd till finansiering.
  Den senaste beräkningen av kostnader närmar sig 60 miljarder SEK. Invigningen har skjutits upp tre år, till 2022. Protesterna fortsätter.

Stängt för kommentarer.