Göteborgs politikblogg

Dag: 12 oktober, 2014

Nya siffror bekräftar – trängselskatten ger inte effekt på trafiken.

(Nu finns möjlighet att prenumerera på bloggen via menyn eller här) Transportstyrelsens statistik över passager vid betalstationerna bekräftar återigen att den effekt som trängselskatten hade på trafiken de första månaderna under 2013 nu är helt borta. Det innebär i praktiken att ett slopande av trängselskatten inte kommer att öka trafiken. Trafiken växlar en hel del mellan olika månader vilket framgår av diagrammet nedan. Trafikökningen var störst i början av året, eftersom trafiken