Göteborgs politikblogg

Nya siffror bekräftar – trängselskatten ger inte effekt på trafiken.

(Nu finns möjlighet att prenumerera på bloggen via menyn eller här)

Transportstyrelsens statistik över passager vid betalstationerna bekräftar återigen att den effekt som trängselskatten hade på trafiken de första månaderna under 2013 nu är helt borta.

Det innebär i praktiken att ett slopande av trängselskatten inte kommer att öka trafiken.

Trafikökning procent jan-sep 2014

Trafiken växlar en hel del mellan olika månader vilket framgår av diagrammet nedan. Trafikökningen var störst i början av året, eftersom trafiken minskade drastiskt de första månaderna med trängselskatt, innan folk hade vant sig.

Trafikutveckling i Göteborg 2013-sep 2014

Siffrorna är alarmerande. Men det positiva nu är att det tydliga NEJ-et till trängselskatt måste leda till att Västlänken ifrågasätts. Därmed skapas möjligheter för betydligt bättre och snabbare insatser för att förbättra kollektivtrafiken  Göteborg. Som framgått av debatten kring Västlänken så hade den endast gett liten effekt på biltrafiken.

1 kommentar

  1. Om jag minns rätt så var mycket myglande innan makten Gbg kunde bestämma formuleringen av valfrågan. Då vågade man inte inkludera VL i frågeställningen. ?

Stängt för kommentarer.