Göteborgs politikblogg

Färska siffror visar trängselskattens totala fiasko!

Jag fortsätter envist att publicera de siffror som Göteborgs kommun och den politiska pakten runt JA-sidan i folkomröstningen helst av allt inte vill tala om. Men tack och lov är siffrorna från Transportstyrelsen offentliga och jag kan idag redovisa att biltrafiken i Göteborg återigen ökar efter den lilla dämpning som skedde direkt efte skattehöjningen i januari. I april ökade trafiken genom trängselpassagerna med drygt 2 %.

Trängselskatt i Göteborg apr 2015

Därmed kan vi konstatera att trängselskatten INTE minskar trängseln och INTE förbättrar miljön. Däremot lyckas den uppfylla det tredje målet, nämligen att dra in miljardbelopp till Västlänken.

Jag har förståelse för de miljövänner som hoppades att trängselskatten skulle minska biltrafiken. Men när det nu visar sig att skatten inte fungerar borde miljörörelsen ställa sig bakom folkomröstningen och kräva nej till trängselskatt och i stället fokusera på positiva åtgärder, till exempel förbättrad spårväg i stället för en verkningslös västlänk. Helst av allt borde något parti i den politiska pakten kring Västsvenska paketet ta mina siffror på allvar och ifrågasätta Västsvenska paketets innehåll och finansiering.

För det kan väl inte vara så att man i smyg gläds åt trafikökningen? Ju mer trafik, ju mer pengar till paketet och desto lättare att hantera framtida kostnadsökningar….

———————————————————————————

Vill du ha ett mail när nya inlägg publiceras så klicka här.