Göteborgs politikblogg

Här är beviset för att Västlänken inte är ordentligt utredd:

Mikael Bigert skriver i en debattartikel i GP 18/1-2015 att Västlänken måste kompletteras med reservat för framtida snabbspårväg. Detta är ju fullständigt självklart så det måste väl rimligen vara gjort? Västlänksprojektet har ju flera gånger gett lugnande besked på den punkten och hävdat att Västlänken inte försvårar någonting. Men som vanligt i Västlänksprojektet finns det mer under ytan. Ja, det är möjligt att gräva en spårvägstunnel Lilla Bommen-Frihamnen trots Västlänken. Det är bara det lilla problemet att man får gräva så djupt att det blir ekonomiskt vansinne.

Men ännu värre är att det inte ens finns en seriös plan för framtida snabbspårväg i Göteborg. Så här skriver  Tomas Zeljko, kommunikationsansvarig, kollektivtrafiksekretariatet, Västra Götalandsregionen i et svar till Bigert i GP 23/1 2015 :

”Sedan drygt ett år tillbaka pågår därför ett målbildsarbete för stadstrafikens stomnät år 2035. Arbetet utgår bland annat från K2020 – den framtidsbild för kollektivtrafiken som kommunalförbundet GR beslutade om för sex år sedan.

Det nu pågående målbildsarbetet drivs och ägs gemensamt av Göteborgs stad, Mölndals stad, Partille kommun och Västra Götalandsregionen. Att belysa eventuella framtida behov av spårtunnlar och deras placeringar, ingår som en naturlig del i målbildsarbetet. Detta kommer att presenteras under våren 2015.”

Alltså: Det finns ingen plan för satsningar efter Västlänken. Trots åratal av utredningar kring Västlänken har man inte gjort den viktigaste analysen. Hur skall Göteborgs framtida kollektivtrafik konkret se ut?

Mikael Bigert är med rätta känd som en av de kunnigaste i debatten kring Västlänken. I sin iver att beslå honom med fel avslöjar Västra Götalandsregionen hur man slarvat med Västlänksprojektet. Och Bigert får återigen rätt.

För varje sten som lyfts i materialet kring Västlänken avslöjas nya problem och brister.