Göteborgs politikblogg

Västlänksvännerna ler i smyg när biltrafiken ökar!

 

Klicka för större bild
Klicka för större bild

 

Jag har nu i snart ett år tjatat om att Göteborgs kommun måste vara ärlig med trafikstatistiken och sluta prata om 2013 års siffror.Visst, biltrafiken minskade 2013 när Göteborg överrumplades av trängselskatten. Men efter de första månaderna så har trafiken steg för steg återgått till tidigare nivåer och tendensen är att den totala trafiken i Göteborg snart (eller kanske redan) är större än innan trängselskatten infördes. Se mitt diagram med siffror jag fått ifrån Transportstyrelsen (som är en statlig myndighet).

Men varför är det så tyst från till exempel Miljöpartiet och Vänstern som brukar skryta med sin miljövänlighet? Är det inte dags att reagera och vidta kraftfulla åtgärder för att stoppa trafikökningen?

Den hemska verkligheten är att biltrafiken inte får lov att minska i Göteborg. Den måste ligga kvar på en hög nivå i minst 20-25 år till för att trängselskatten skall räcka till Västsvenska paketet. Så vi har nu två starka krafter som stoppar en utveckling mot bättre miljö i Göteborg:

 1. Västlänken, som försenar och förhindrar utbyggnad och förbättring av spårvägssystemet i centrala Göteborg
 2. Finansieringen av Västlänken som kräver en fortsatt hög biltrafik.

De riktiga miljövännerna i Göteborg är de som förstått att människor använder bilen för att de behöver göra det. Först när man har den insikten kan man föreslå åtgärder som innebär att BEHOVET av att köra bil minskar.  Då kan man ta beslut som innebär att man förbättrar kollektivtrafiken (i närtid, inte om 20 år) så att fler åker, men inte kombinera detta med straff för de som bor utanför kollektivtrafikstråken, eller som har krångliga resvägar.

Genom att förstå att BEHOVEN styr resmönstren inser man också att vi successivt måste bygga Göteborg och Västsverige så att fler får nära till jobb och service. Det tog oss femtio år att bygga Västsverige så att de flesta blev bilberoende. Om vill ändra det tar det säkert också femtio år. Desto viktigare att börja nu.

 

1 kommentar

 1. Så är det ju. Räknar du dessutom in den kraftiga ökningen av trafiken på E45 så är det en trafikökning norrifrån till/från Göteborg redan under första halvan av 2014. Dvs några miljöeffekter gav inte Trängselskatten…

  Den enda trafikminskning som är relevant är den inne i centrum, men den beror ju till största delen på att det inte längre går att köra bil där. Behövde åka till Sahlgrenska häromdagen och det är en resa helt inom tullarna (kollektivtrafiken skulle ta 30 minuter med direktbuss, med bilen tog det 15 minuter). Det hade gått enklare att köra runt centrum, men då hade man ju fått betala trängselskatt och det undviker jag i största möjliga mån då jag inte vill betala pengar till Västlänken. Nu skedde denna resan då det i princip inte var någon trafik alls, men ändå så är det ett tråcklande utan dess like. Filerna byter från att vara för bilar till att vara för bussar till att vara för bilar igen, dåligt skyltat dessutom (med snö på vägen måste det vara omöjligt att göra rätt). Jag förstår att trafiken inne i centrum har minskat, det går ju i princip inte att köra bil där längre…

  Det är ju inte ofta jag söker mig in till centrala Göteborg för att handla längre, numera väljer jag Allum, trots att det är en aning längre dit än till centrum. Jag slipper trängselskatten och dessutom blir det miljövänligare med jämnare hastighet under resan. Jag är tydligen inte ensam om detta då handeln i centrum har minskat kraftigt under trängselskattetid. Detta kompenseras till viss del i Nordstan av mer handel på helgerna, men bara till viss del. Resten av centrum har dessutom inte denna helgkompensation. Notera också att under veckan har antalet besök i Nordstan ökat (kollektivtrafikresenärerna), men inköpen har minskat…

  En liten bi-notis också:
  Jag betalar i praktiken bara för ca hälften av mina passager förbi tullstationerna. Resten av tillfällena kommer jag förbi gratis då skyltarna inte syns för kamerorna vid långsamma köer, vilket det är där jag normalt passerar en trängeselbåge. En liten miss i planeringen kan man ju tycka. Frågan är hur mycket ”svinn” i kassan detta leder till? Enligt Transportstyrelsen är det inte alls många bilar som man missar, men med tanke på att jag och många andra ofta kommer undan debitering så tror jag inte att man är helt sanningsenliga här…

Stängt för kommentarer.