Göteborgs politikblogg

Hur länge skall Västlänkspolitikerna tiga om trängselfiaskot?

Jag har blivit hårt kritiserad, inte minst under valrörelsen 2014 för att jag publicerat fakta som visar att trängselskatten totalt misslyckats i Göteborg.  Men jag slutar inte. Jag (och de flesta miljövänner och Göteborgare) kan inte acceptera hur en allians av M-FP-KD-MP-S-V-Fi i Göteborg passivt tittar på när trafiken ökar och trängseln slår rekord månad för månad i Göteborg. Se bara på detta diagram som visar trafikutvecklingen i betalstationerna.

Trängselskatt rull12 juni-2016

Köerna växer i Göteborg månad för månad. Trängselskatten, som skulle rädda trafiksituationen i Göteborg har helt enkelt inte haft någon effekt. Rättare sagt, den har haft effekt för individer men inte totalt. De allra svagaste grupperna har förstås inte klarat trängselskattens extra belastning. Extra hårt har den slagit mot lågbetalda arbetare i industriområden med dålig kollektivtrafik. Trots detta ökar alltså trafiken, dvs de som har råd kör ännu mer bil än tidigare. Och befolkningstillväxten ökar obönhörligen biltrafiken.

Man kommer hela tiden tillbaka till att utan en bra kollektivtrafik så går det inte att minska bilismen med straffskatter. Människor värderar sin tid oerhört högt. Kombinationen av trängselskatt och ensidig fokusering på en meningslös järnvägstunnel genom Göteborgsleran kväver Göteborg i köer och avgaser. Västlänken stoppar effektivt alla möjligheter att förbättra spårvägen som för överskådlig tid kommer att vara stommen i Göteborgs kollektivtrafik. Det är därför Västlänkspolitikerna är tysta. Med Västlänken som ryggsäck är Göteborgs trafiksituation omöjlig att lösa.