Göteborgs politikblogg

Trängselskatten miljömässigt fiasko för Göteborg


Läser statistik på Transportstyrelsens hemsida:

Trängselskatten syftar till att minska trängseln, förbättra miljön och bidra till att finansiera infrastruktursatsningar”.

Så bra då att Transportstyrelsen redovisar statistik över trängselskatten så vi kan se vad som hänt. Blev det mindre trafik och mindre utsläpp? Och försvann trängseln?

Trängselskatt i Göteborg tom maj 2016

Jag har följt utvecklingen noga och tyvärr visar det sig att trängselskatten snarare har stimulerat till ökat bilåkande. Och det är inte helt ologiskt. Genom övertro på trängselskatt och en manisk fixering vid prestigeprojektet Västlänken har Göteborg lagt en död hand över utvecklingen av kollektivtrafiken.

Resultat: Ökad biltrafik, ökad trängsel och mer utsläpp.

De politiker som fortfarande tror att folkomröstningen om trängselskatt kommer att vara glömd till valet 2018  gör klokt i att läsa min statistik. Fast egentligen behövs inte det. Det räcker att åka spårvagn genom city på morgonen eller ta bilen från Hisingen  på eftermiddagen. Och sen fundera på om Göteborg blivit bättre med trängselskatt.

—————————————————————————

Vill du ha ett mail när nya blogginlägg publiceras så klicka här.

Kommentar till diagrammet: Eftersom trafiken varierar väldigt mycket mellan olika månader har jag använt ett sk rullande medelvärde. Varje månad i diagrammet visar antalet passager det senaste året. Punkten för t ex mars 2016 visar antalet trängselpassager april 2015 – mars 2016.