Göteborgs politikblogg

Orimligt för Vägvalet att stödja m-fp-kd

I gårdagens omröstning i Göteorgs kommufullmäktige valde SD att rösta på budgetförslaget från m-fp-kd. Det är både märkligt och logiskt.Å ena sidan är det ju rimligt att man röstar på det förslag man tycker är minst dåligt om det egna budgetförslaget fallit. Uppenbarligen ä det så SD resonerat. Å andra sidan har ju alla partier i fullmäktige tydligt visat att man inte vill prata med SD. Så ur den aspekten hade det varit lika logiskt för SD att lägga ner sina röster.

När det gäller Vägvalet har de en liknande sits som SD, trots en tydlig demokratisk och antirasistisk linje. Men JA-partierna i fullmäktige verkar betrakta motstånd mot trängselskatt och Västlänken som så oförlåtligt att man hels inte vill prata med partiet.

Att Vägvalet i det läget skulle stödja budgetförslaget från m-fp-kd utan att dessförinnan ha kunnat påverka det är ju helt orimligt. Hade VV stött m-fp-kd hade det ju närmast vart att likna vid ett ”practical joke” eftersom m-fp-kd tydligt visat att man vill vara i opposition även kommande fyra år.

Det bästa hade varit om hela Alliansen hade förhandlat med Vägvalet i syfte att följa folkomröstningens resultat. Men innan det sker gör Vägvalet rätt i att inte stödja något block.