Göteborgs politikblogg

Stoppa Västlänken – för klimatets skull!

Passager sep-nov 2013-2015Ni som följer bloggen vet att jag publicerar siffror månad för månad över trafikutvecklingen i Göteborg. Siffror som kommunledningen och Trafikverket helst inte vill låtsas om eftersom de visar att trängselskatten inte haft någon som helst effekt på miljön och trängseln.

Så vad hände i höst? Ja trafiken fortsätter att öka, månad efter månad, med runt 1,5%.  Det innebär att om Västlänken står klar runt 2028 så har trafiken innan dess hunnit öka med 20%. I antalet bilar motsvarar det ungefär 120.000 passager, vilket motsvarar hela Tingstadstunneln plus ett par filer på Älvsborgsbron. Västlänken kommer att få en marginell påverkan på biltrafiken, kanske någon procent. men då har alltså trafiken dessförinnan hunnit öka med 20%!

Alltså: Samma år som det äntligen tecknats ett något så när bindande klimatavtal så driver Västsverige en politik som kommer att öka biltrafiken, och koldioxidutsläppen, kraftigt. Till detta kommer en jättelik koldioxidpåverkan av betongtillverkningen för Västlänksbygget.

Vad som i stället behövs är ett omedelbart stopp för Västlänksprojektet och en kraftsamling för åtgärder som SNABBT kan minska trafiken. Det handlar då om buss och spårvagn. Saker vi kan göra NU.  I närtid. Spektakulära projekt och framtidsvisioner får vänta några år. För klimatet väntar inte.

Fotnot: De siffror jag redovisar är passagerna genom trängselstationerna. Genom annan statistik vet vi att trafiken ökat ÄNNU mer utanför betalstationerna.

Vill du ha ett mail när nya inlägg publiceras så klicka här.