Göteborgs politikblogg

Trafikverkets ”fakta” sänker trovärdigheten för hela myndigheten!

Det börjar gå lite för långt nu. På sin hemsida skriver Trafikverket om ”Faktafel och myter kring Västlänken”.  Trafikverket räknar upp ett antal ”påståenden” om Västlänken (varav några över huvud taget aldrig använts i debatten) och försöker sen ”bemöta” dem. Men när Trafikverket bemöter rimliga påståenden med egna faktafel, eller svarar på helt andra frågor så blir det trovärdighetsproblem.Jag förstår om de tjänstemän på Trafikverket som ålagts att jobba med Västlänken, och säkerligen försöker göra det jobbet så bra som möjligt, blir irriterade på sin arbetsgivare, när den slutar vara myndighet och i stället blir Västlänkspolitiker.

Ni kan läsa själva och bedöma, men låt mig ge två exempel. Trafikverket skriver:

Kostnaden för Västlänken på 20 miljarder kronor i 2009 års prisnivå stämmer. För Västlänken fattades budgetbeslutet 2009 och därför sattes budgeten även i prisnivå 2009.

Men sanningen är ju att budgeten år 2009 var 16 miljarder och inte 20. Först 2011 höjdes budgeten till 20 mdr. Jag har gått igenom detta noggrant tidigare.  Men ni behöver inte läsa hela detta blogginlägg igen utan det räcker att scrolla ner till sidan 11  i  avtalet om Västsvenska paketet:

100401-huvudavtal_om_medfinansiering_av_transportslagsovergripande_infrastrukturatgarder_i_vastsverige

Först 2011 höjdes budgeten till de berömda 20 miljarderna vilket framgår av detta dokument:

vastsvenska_paketet_block_1_del_1

Alltså: Redan i det första bemötandet slår Trafikverket knut på sig själv.

Lika allvarligt är det när Trafikverket skriver följande ang att man sparat bort komplett räddningstunnel och ersatt den med schakt: ”Slutsatsen är att båda alternativen bedöms likvärdiga med avseende på resenärernas säkerhet” . Detta påstående är direkt falskt eftersom Räddningsverket i Storgöteborg i sin remiss tydligt angivit att det är stor risk att en räddningsinsats fördröjs med den lösning Trafikverket förespråkar.

Jag rekommenderar alla att läsa Trafikverkets ”bemötanden”.  Den ger en bra förståelse för hur snacket går bland förespråkare av Västlänken. Men snacket borde stannat där. Det är INTE Trafikverkets uppgift att bemöta ”myter” eller diskutera politik.

3 kommentarer

 1. Hej Joakim!
  Ja, pedagogiken haltar.
  Det hade varit mycket bättre om man helt ekelt listat de fakta man ville lyfta fram.
  Generellt saknar jag referenser till de påståenden som man kallar ”svar”.

  Några intressanta exempel:
  ” Någon ny station krävs inte för höghastighetstågen, dessa planeras gå in i nuvarande säckstation.”
  Detta innebär att VL ger cirka 7-8 minuter längre restid för höghastighetstågen än om man kan ha station vid Olskroken eller Gårda. Frågan är vad stressade norrmän tycker om att behöva åka in till säcken och vända.

  ”Resan söderut från centralstationen förlängs med cirka två minuter.”
  Detta stämmer väl med mina egna beräkningar. Lägg på de 250 meter som stationen ligger längre norrut ( också på den här sidan ) och man har 4-5 minuters längre total restid från t ex Mölndal till Drottningtorget/Nordstan.

  Den s k myten ”Trots att resandeprognoserna för Västlänken är mycket optimistiska, beräknas endast 0.7 % av pendlarna byta från bil till tåg när Västlänken är kvar.” stämmer faktiskt mycket väl med T-verkets egna siffror:
  http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastnytt/mindre-an-en-procent-av-bilisterna-valjer-vastlanken
  Detta besvaras av:
  ”Trafikverket stödjer sig på Västra Götalandsregionens målbild som visar helt andra siffror.”
  Hade det inte varit bättre att visa de siffrorna och hur de är verifierade?

 2. om regeringen vill tillåta insyn i allt de gör bör de bli smartare på alla nivåer.

  det står inte vem som skrivit sammanfattningen (pratikant kanske), men någon med ansvarskänsla har tillåtit den publiceras.

 3. Det jag fortfarande förfasas över är hur man kan blanda ihop fakta och säkra beräkningar mot en ”målbild”.
  Jag kan sätta upp en målbild om att jag ska vara miljonär om 5 år, men det har INGET med fakta elller säkra beräkningar att göra. Det är till syvende och sist en önskad utveckling eller som man också kan utrycka det, en dröm.

Stängt för kommentarer.