Göteborgs politikblogg

Farlig taktik från förepråkarna av Västlänken!

Vi ser nu en klar tendens att MAKTEN i Göteborg vill sätta ner foten och markera att det är ”sluttjafsat” om Västsvenska paketet och att Göteborgarna måste ge upp motståndet.

Men det allt hårdare tonfallet från JA-sidan är inte i första hand riktat mot allmänheten utan riktat internt mot de kritiska medlemmar som finns i alla partier. För om 57% av Göteborgarna röstar Nej till Trängselskatt och Västlänk (kanske är ännu fler kritiska mot Västlänken) så är det rimligt att anta att motståndet är stort även inom de sju partier som vill driva igenom paketet. Genom att misskreditera motståndarna och klistra på felaktiga etiketter vill JA-sidan skapa sig en starkare ställning inom respektive parti. Men detta är en oerhört farlig väg att gå, som bara kommer att leda till ökat politikerförakt.

En del i detta är också att inte diskutera sakfrågorna kring Västsvenska paketet, utan endast prata i allmänna termer med ord som ”utveckling”, ”regionförstoring” ,”behövs” osv.  Genom att nöja sig med dessa argument skall partimedlemmar och allmänhet lockas att ansluta till JA-sidan, utan att behöva sätta sig in i krångliga utredningar.

För oss motståndare gäller det att vara medveten om denna taktik. Vi måste hålla kylan och fortsätta tjata och tjata om den fakta man inte vill bemöta. Hur hanteras en brand i tunneln? Varför ger inte Västlänken minskad biltrafik? Varför ökar biltrafiken trots trängselskatten? Osv.

Den som vinner en förhandling är oftast den som orkar längst. Därför måste alla motståndare till Västlänken vara inställda på att det här fortsätter till valet 2018. Minst.

Jag skulle verkligen önska att de politiker som bundit upp sig för Västsvenska paketet kunde släppa prestigen och börja diskutera och KOMPROMISSA med Göteborgarna. Att försöka övertala människor med ytterligare reklamkampanjer, eller ”informationstjänster” kommer inte att fungera. Reell kompromissvilja är enda sättet att överbrygga motsättningar som annars kan bli kvar i decennier. Läs mitt blogginlägg från november förra året och ”våga kompromissa om västsvenska paketet”.

2 kommentarer

  1. Även om Västlänken har sina poänger inom regionförstoringen och spridning av resandet inom staden, för det har den, så är problemet med eländet att det ger alldeles för lite till en alldeles för stor peng. Hade man inkluderat Hisingen i Västlänken för 5 miljarder mer så hade man ju fått mycket mer för pengarna, trots en större prislapp. Hade man fått resenärerna närmare sina destinationer genom att få till en station vid Sahlgrenska/Chalmers så hade detta också betytt mycket mer för pengarna. Dessutom så tränger man nu in kollektivtrafiken på två stycken extra hållplatser som ligger illa till för att kunna expanderas. Man har snålat in så mycket man bara kan för att hålla nere prislappen, vilket gör detta till ett historiskt olönsamt projekt med förvånansvärt liten nytta…

    Antingen så löser man de verkliga problemen, eller så satsar man pengarna annorlunda. Jag skulle föredra en satsning på planskild kollektivtrafik i centrum, då den skulle ge betydligt mycket mer samhällsnytta för pengarna. Den skulle dessutom gynna så oerhört många fler resenärer. Då räcker dessutom pengarna till att rusta upp kapaciteten på centralen också…

    Rörande trängselskatten, så hade den med tiden fått acceptans om den hade lagts runt centrum, men så länge den stänger av folks möjligheter att ta sig förbi staden, så kommer den inte att accepteras av folk. Det hade varit bättre med en högre trängselskatt som bara hade täckt centrum…

    Slutligen så kommer man aldrig att lösa trafikproblemen i kollektivtrafiken så länge som man inte tar hänsyn till ”Amdahl’s law”. Denna säger att kapaciteten i ett parallellt system aldrig blir bättre än vad kapaciteten i de gemensamma resurserna i systemet är. Precis detta är problemet i kollektivtrafiken i Göteborg, kapaciteten är begränsad av genomströmningen i centrum. Visst kan man öka på kapaciteten en aning genom att få fler tågresenärer att byta utanför centralen, men då tågresenärerna står för endast 7% av det totala antalet resor så blir denna påverkan minimal, särskilt i en växande stad. Det är ingen tillfällighet att en stor del av protesterna mot Västlänken verkar komma från ingenjörer, de förstår vad som krävs för att lösa denna typ av problem…

  2. MAKTEN framställer diskussionen som om det handlade om Västlänken eller ingenting och därmed motståndarna som utvecklingsfientliga. Varför GP ställer sig så okritiskt bakom projektet Västlänken är en gåta för mig. Jag tycker GP som största tidning i regionen borde ta ansvar och också vara kritiskt gentemot förespråkarna. Om MAKTEN inte har rätt gör sig GP medskyldig till största katastrofen staden har gått genom i decennier.

Stängt för kommentarer.