Göteborgs politikblogg

Göteborg vill förvirra med linbanor

Man baxnar över Göteborgs trafikplanering. Nu börjar man på fullt allvar utreda LINBANOR .

Men vad det handlar om är att till varje pris INTE utreda alternativ till Västlänken och till varje pris INTE utreda och bygga snabbspårväg.

Låt mig säga så här. Linbanor används och kan fungera väl som transportmedel i branta stigningar. Det är ingen slump att de används som skidliftar.

Men som del i ordinarie kollektivtrafik uppstår minst två stora problem:

  1. Linbanan måste gå på en höjdnivå så den inte stoppar övrig trafik. Drar man linbana över Göta Älv så måste alltså höjden vara minst lika hög som Älvsborgsbron och Angeredsbron om inte sjöfarten skall hindras. En linbana kan ju inte öppnas.
  2. Trygghetskänslan för passagerare. Att kliva på en linbanevagn med okända människor kräver en trygghetsnivå som vi tyvärr inte har i Göteborg. Visst kan en spårvagn vara stökig en fredagskväll, men där finns ändå mer människor som ser vad som händer och det finns en nödbroms som gör att vagnen kan utrymmas snabbt. Jag tror också det blir svårt att skapa trygghetskänsla med en högt svävande linbana över älven. Många människor tycker höga höjder är obehagligt.

Göteborg måste fokusera på de grundläggande problemen i trafiken. Viktigast är att få fart på spårvägen genom centrum. Sen måste de seriösa alternativen till Västlänken utredas. När befintlig trafik fungerar kanske linbanor kan användas för kortare sträckor med stark kupering. Men glöm tanken på en linbana över älven.

2 kommentarer

  1. Den första punkten beror väl lite på hur det går med Hisingsbron? Om den byggs enligt nuvarande förslag så räcker det ju med att bygga lika högt som den, allt därunder blir ju bara av intresse för Frihamnen och Stenpiren, I övrigt begränsas man ju ändå av Hisingsbrons övre höjd, vilken till exempel skulle förhindra Ostindiefararen att passera in till sitt reparationsvarv med masterna monterade….

    Sedan saknar jag en tredje punkt som definitivt skulle förhindra mig att välja Linbanan – evakuering. Låt säga att det blir stopp pga strömavbrott när man hänger över älven. Hur lång tid kommer det att dröja innan man blir evakuerad?

    Och en fjärde punkt: Hur bra kommer linbanorna att fungera vid storm? Jag vet att de går att stabilisera upp, men att ha en så viktig del av kollektivtrafiken beroende av vinden, som ofta är kraftig i Göteborg känns inte som en genomtänkt lösning.

    För min del känns det snarare som om linbana från Haga till Wieselgrensplatsen känns som en lösning som man tar till för att kunna motivera Hagastationen på Västlänken. Jag tror inte att den är ett attraktivt alternativ för de som åker pendeltåg. Lindholmen missar den, då gångavståndet blir för långt vid dåligt väder. Alltså är det Volvo LV som finns kvar, men de stora delarna av LV missar man också, då den kommer att gå på fel sida om det området. Bussar och spårvagnar från centralstationen känns fortfarande som bättre alternativ för tågpendlaren…

Stängt för kommentarer.