Göteborgs politikblogg

Bemöter ”Jaträngselskatts” tresidiga generalangrepp på mig

Jag har i min blogg redovisat faktiska och offentliga utfallssiffror på antalet trängselpassager per dag, siffror jag fått från Transportstyrelsen.

Detta gillar inte ”Nätverket” Jaträngselskatt. Framför allt är man arg för att jag INTE skriver saker som Jaträngselskatt anser att jag borde skriva om.  Jag är också oärlig, bland annat för att jag skriver att pengarna för Västlänken kunde använts bättre.

Jag avstår från att bemöta den typen av argumentation.

Man är också väldigt irriterad över att jag är centerpartist, eftersom centern accepterat Västsvenska paketet. Låt mig där svara följande:

Jag gick med i centern redan 1976 på grund av miljö- och decentraliseringsfrågorna. Jag är stolt över att vara centerpartist och speciellt stolt är jag över att centern accepterar att ALLA centerpartister inte kan hålla med partiet i ALLA frågor och att vi bejakar väjarnas möjlighet att med kryss påverka vem de vill skall företräda dem.

Allra mest stolt är jag över att centern är det enda parti som slåss ordentligt för att hela Sverige skall leva, inte minst genom Eskil Erlandsson, att vi gör ett gediget miljöarbete med Lena Ek som minister och att vi, genom Annie Lööf slåss för att ge Sveriges näringsliv bästa möjliga förutsättningar att skapa jobb.

Jag hoppas och tror på ett bra val för centern i Göteborg och NEJ till trängselskatt i folkomröstningen så vi kan få en öppen diskussion om hur pengarna kan användas på bästa sätt för Göteborgs kollektivtrafik.

 

6 kommentarer

 1. Lite förvånad att du som centerpartist och decentraliseringsförespråkare är emot Västlänken. Grejen är ju att stat och region vill satsa dessa pengar, 20 miljarder, på att utveckla järnvägssystemet. Det finns ingen vilja från dem att skjuta till samma summa för något som mest bara gynnar staden Göteborg, t.ex tunnelbana. Ett nej till Västlänken skulle bara innebär att staten lägger pengarna i en annan region.

  1. Hej!
   Tack för att du läser min blogg!
   Det har framkommit många alternativ till Västlänken som till lägre kostnad kan skapa en betydligt bättre järnvägs- och kollektivtrafik i Göteborg. Att statens pengar står och faller med Västlänken stämmer inte. Hela kollektivtrafiken hänger ihop. Spårvägssystemet behövs för att tågpendlare skall komma vidare från Centralen till Hisingen, Majorna, Östra sjukhuset osv. Västlänken ger inte bättre trafik, den löser endast (temporärt) kapacitetsbristen i järnvägsnätet.

 2. Ja, glada amatörer har tagit fram en rad alternativa förslag. Alla har dock förkastats av professionella järnvägsplanerare. Framförallt brukar amatörerna vilja flytta hela centralen till Gårda. Det finns inga storstäder i världen som utlokaliserar sin centralstation till periferin. Däremot finns det en rad städer som bygger pendeltågstunnlar under centrum. I vår närhet Stockholm, Malmö, Oslo, Helsingfors. Jag rekommenderar dig att läsa järnvägsutredningen och bakgrundsrapporterna på Trafikverkets hemsida. Där står det utförligt vilka nyttor länken ger.

  När det gäller finansieringen; Staten satsar på VL eftersom den ska lösa kapacitetsproblem med regional och nationell omfattning. Det är det som är statens ansvar. Sannolikheten att staten plötsligt ger Gbg en stor penningpåse för att bygga t.ex tunnelbana är lika stor som innan, dvs minimal. Märk väl att statens bidrag till Stockholms nya satsningar på T-banan i den s.k Stockholmsförhandlingen bara är 20%. Resten är lokal medfinansiering, c:a 16 miljarder för en ny linje.

  1. ”Västlänken innebär ett stort behov av framtida åtgärder för att investeringen ska komma till sin rätt. Man uppnår tillgänglighetsmålet genom att enbart bygga Västlänken, men inte målet om utökad kapacitet.

   När järnvägsutredningen om Västlänkens utarbetades under åren 2004 –2006 fanns relativt kraftiga utbyggnader av både Västra stambanan och Boråsbanan med i den nationella åtgärdsplanen 2004 – 2015.

   Förutsättningarna för Västlänken har förändrats sedan järnvägsutredningen eftersom dessa investeringar inte ingår i den nuvarande åtgärdsplanen.” Detta från riksrevisionens rapport. VL löser alltså inte kapacitetsproblemen i sin nuvarande form.

  2. Jo det gör den. Kapaciteten i Göteborg ökas radikalt bara genom att Västlänken byggs. Däremot behövs det ytterligare åtgärder för att nå de ambitiösa resandemål man satte då den samhällsekonomiska nyttan beräknades. Citaten från riksrevisorn är ändå redan överspelade då regeringen nu beslutat bygga första etapperna av Götalandsbanan (mot Borås). Mer kommer oavsett färg på ny regering.

 3. Är det för sent att yttra sig?

  VL täcker ett ytterst litet behov i Göteborg. Kapaciteten må vara enorm men utan ett behov av den är byggnationen mest bortkastade medel.

Stängt för kommentarer.