Göteborgs politikblogg

Här är de obekväma siffrorna ingen vill prata om innan folkomröstningen!

Ni har säkert redan hört och läst det eller hur? Kommunens och regionens propagandaapparat har jobbat flitigt senaste året.

”Trängselskatten når målet”, ”biltrafiken har minskat” ,”luften bättre på grund av trängselskatten”.

Men inget av detta stämmer:

Trafikutveckling i Göteborg 2013-2014
Klicka för större bild
 1. Inga mätningar av luften visar att den blivit bättre. Vi vet helt enkelt inte det. Kanske har luften till och med blivit sämre….
 2. …för 2014 har trafiken ökat dramatiskt. Se diagrammet ovan. Hela trafikminskningen, som skedde precis efter skatten infördes, är nu borta.
 3. Och ändå kommer det in mindre pengar än beräknat, TROTS, att trafiken ökat. Hur i all sin dar räknade man innan trängselskatten infördes?

Målen med trängselskatten nås alltså inte.

Men intressant är att försöka förklara varför trafiken ökar trots att kostnaden för att köra bil ökat. Jag ser två förklaringar.

 1. Kollektivtrafiken är helt enkelt inte så bra att människor med lite mer komplexa resbehov i långa loppet härdar ut med kollektivtrafikens långa restider. Det har skett förbättringar av kollektivtrafiken men de räcker inte. Och nu blir det inga förbättringar pga av att Västlänken tar alla pengar de närmaste 20 åren.
 2. Jag tror också att det finns en psykologisk effekt av trängselskatten.  De senaste åren har det ansetts ”fult” och ”ohippt” att köra bil. Bilister har betraktats som skurkar. Men med trängselskatten är bilisten plötsligt hjälte. det är ju bilisten som betalar alla våra trafikinvesteringar! Plötsligt behöver bilisten inte smyga fram till bilen på parkeringen utanför dagis. Och därför kör man troligen lite mer än tidigare. Det är därför stödet för trängselskatt har ökat bland de bilister som har råd med skatten.

Not. Siffrorna har jag begärt ut från Transportstyrelsen.

1) Helt exakta jämförelser finns inte då mina siffror ovan baseras på exakta mätningar i alla betalstationer.  2012 fanns inte stationerna men de siffror jag kunnat hitta tyder på i stort sett samma trafiknivåer i juni 2014 som i juni 2012.

35 kommentarer

 1. Hej! Intressant information. Har du källan till stapeldiagrammet? Kunde vara intressant att kika på! Mvh, Ugglan

  1. Hej! Eftersom Transportstyrelsens siffror är baserat på exakta passager vid stationerna går det inte att få en helt objektiv jämförelse med 2012. De mätningar som gjorts under 2012 (som alltså inte är exakta) tyder på att det är mycket liten skillnad i trafik mellan juni 2012 och juni 2014. Augusti kommer att vara lite svår att jämföra med, pga hur semestrar faller ut. Siffrorna för september blir en mycket stark indikation på utvecklingen av trafiken. Jag befarar en fortsatt trafikökning.

  2. Skulle du kunna precisera vad som menas med ”mycket liten skillnad i trafik mellan juni 2012 och juni 2014”? Hur mycket trafik var det i juni under respektive år? Även om siffrorna från 2012 inte är exakta så är de ändå det närmaste vi kommer sanningen. De kan vara lägre men de kan också vara större.

  3. Hej!
   Mina exakta siffror är från 2013 och 2014. Men utifrån utvecklingen per månad så är det åtminstone ingen stor skillnad mellan trafiken i trängselsnitten mellan juni 2012 och 2014. Eftersom vi vet att trafiken ökat på andra vägar och också spridits ut under fler timmar (även dessa effekter har troligen börjat klinga av) så är en rimlig bedömning att den totala trafiken nu är i nivå med 2012.
   Frågan är då om vi skall försöka hitta bättre lösningar än trängselskatt för att minska trafiken eller fokusera på att hitta statistikfel.

  4. Enligt vad jag kan se i statistiken fram t.o.m. mars 2014 så ligger det ganska stabilt omkring 10% minskning bortsett från juli månad som är skattefri.
   http://www.trafikverket.se/PageFiles/96362/bildspel_vagtrafikeffekter_%20kvartal_%201_2014.pdf

   När jag jämför dina siffror för april, maj och juni 2014 med samma månader 2012, från rapporten jag precis länkade till, så ser även det ut som ungefär 10% minskning. Jag har tyvärr inte tillgång till samma uppgifter som du och det är just därför jag önskar att du kan precisera skillnaden mellan juni 2012 och juni 2014 som du påstår är mycket liten. Hur liten är ”mycket liten”? Om du med ”mycket liten” menar ca 10% så är jag beredd att hålla med dig. Om du menar betydligt mindre än 10% så önskar jag att du lyfter fram de uppgifter som du baserar din slutsats på.

  1. Observera att mina siffror går till juni. Trafikverket med flera vill helst bara prata om 2013, men jag tycker det är viktigt att fakta kommer fram. Se gärna mina svar på tidigare kommentarer.

  2. Hej Samuel! Jag har sett det materialet du länkar till. Dina siffror slutar i mars och mina i juni. Men även i dina siffror är det fram till mars bara svaga trafikminskningar. Se t ex Tingstadstunneln, det viktigaste snittet i Göteborg.

  3. Ja. ”Mina” siffror (trafikverkets) är för första kvartalet.
   Vad de visar är att din slutsats (att hela minskningen är borta) är felaktig. Största delen av minskningen är kvar för dessa månader. (Sen är ju 1a kvartalet just de månader då trafikminskningen var störst 2013 p.g.a. trängselskattens nyhet – sedan ökade trafiken något varefter den stabiliserades. Att då jämföra med bara kvartal 1 föga utrymme för slutsatser.)

   För andra kvartalet visar dina siffror helt korrekt på ökning 2014 men endast marginell. Betydligt mindre ökning än under kvartal 1 och i maj månad en minskning av trafiken mot 2013.
   Även för andra kvartalet verkar alltså din slutsats (att hela minskningen är borta) återigen vara felaktig.

  4. Minskningen *förbi* betalstationerna är kvar. Ökningen på andra ställen är också kvar. När man premierar långa resor med en marginell ökning i kostnad och en kraftig minskning i tid, samt belönar omvägar, skall man inte bli överraskad om den totala trafiken ÖKAR. Västlänken är INTE ett miljöprojekt – det är bara något man säger för att göra det man vill av andra skäl.

 2. @Samuel: Trängselskatten infördes i Januari 2013. Hur vet man att datat för 2012 är insamlat på exakt samma platser och under samma tider? Stationerna för trängselskatt var väl inte ens på plats då?

 3. Samuel, de siffror du hänvisar till i dokumentet visar siffrorna för 06:00 – 18:30. I och med att många har anpassat sina arbetstider p.g.a. trängselskatten, så är siffrorna för 2012 inte direkt jämförbara med siffrorna för 2013 och 2014. Vi vet inte heller hur de fått fram siffrorna för 2012. Jag har frågat Trafikverket vid tre tillfällen, men ännu inte fått något svar (jag fick ett svar, men det svaret var att trängselskatten inte fanns 2012, ett riktigt ”goddag yxskaft”-svar).

  Inte heller finns några felmarginaler med i Trafikverkets siffror, vilket gör jämförelser svåra (felmarginalerna beror framförallt på utomstående faktor såsom konjunktur, effekter som kan vara svåra att precisera, men som likväl påverkar resultaten, och som därmed måste tas med för att en bedömning av siffrorna skall kunna göras).

  Att göra statistik på två till tre mätpunkter är också i princip omöjligt, det som behövs är trender över åtminstone, i detta fall, fem mätvärden (d.v.s. fem år), och då även rensat från konjunkturpåverkan.

  Till sist, resultaten är långt ifrån målen, man beräknade en mycket större nedgång i trafiken., och intressant nog beräknade man även större intäkter från trängselskatten än vad som blivit. Man har alltså kapitalt misslyckats med två av de viktigaste bitarna av trängselskatten, d.v.s. att ta in pengar, och minska trafiken.

  1. ”Att göra statistik på två till tre mätpunkter är också i princip omöjligt, det som behövs är trender över åtminstone, i detta fall, fem mätvärden (d.v.s. fem år), och då även rensat från konjunkturpåverkan.”

   Vilken tur att det finns 365 dagar per år. Det ger bra mycket mer än fem mätvärden. Om man tittar på den statistiken så ser man en trend i form av att det var en kraftig minskning i trafiken de första tre månaderna 2013, med omkring 20% minskning i januari och 15% i februari och mars. Därefter så stabiliserade det sig på omkring 10% minskning och där har det legat kvar sedan dess, förutom under semestertider och i slutet av december.

  2. Nej. Som du tydligt ser så är det endast en enda månad under 2014 som trafiken inte ökat. Ta siffrorna på allvar stället för att bara försöka hitta statistikfel!

  3. Hej!
   Det är normala säsongsvariationer. Trafiken ökar ”alltid” jan-jun för att sjunka kraftigt under semestrarna i juli. Sportlov, påsklov och höstlov har också betydelse. Jämförelsen aug/aug kan vara svår då det beror på hur semesterperioderna fallit ut. I år verkar det som väldigt många började jobba först 11/8 så det kan leda till en tillfällig trafikminskning i aug.

  4. Variation över ett år är normalt (månad från månad), det är inte det som är det intressanta. Det intressanta är vad som händer år från år för samma månad. Alltså att jämföra t.ex. augusti för år 2010, 2011, 2012, 2013, och i år. Speciellt nu när trängselskatten infördes 2013.

 4. Ja Lars. Statistikern i mig är benägen att håla med dig. Det underlag som ligger till för detta blogginlägg är alldeles för tunt. Den data Rosdahl presenterar räcker inte på långa vägar till för de slutsatser han drar (befintlig data pekar snarare i motsatt riktning)

  1. Trafiken har ökat månad för månad utom i maj då den var oförändrad. Det finns inget statistiskt fel i detta. Det är skarpa siffror direkt från databasen som är kopplad till kamerorna. Är ni osäkra så dubbelkolla med Transportstyrelsen.

 5. Jag har tidigare räknat en hel del på trängselskattens effekter, men det är svårt att få tag i siffrorna på de enskilda vägarna, fick du tag i information om detta också? Jag får försöka begära ut dessa siffror jag också…

  Enligt mina siffror (baserat på Trafikverkets och kommunens siffror) så har trafiken på infartslederna till Göteborg ökat, precis tvärtom mot vad man påstår i sitt offentliga material. Det offentliga materialet innehåller nämligen inte E45 och efter att denna var färdigrenoverad i november 2012 så ökade trafiken kraftigt på denna (av mig jämkat till 25% baserat på de olika mätpunkter som finns med i de siffror som Trafikverket redovisar på VSPs hemsidor). Trafiken på E45 har ökat mer än trafiken på E6N har miskat. Detta stämmer dessutom väldigt bra med den trafiköverföring som man också kan se ske via Jordfallsbron (i samma siffror). Denna överföring pga att E45 inte längre byggs om är den enskilt största orsaken till de ”minskade köerna” vid Tingstadstunneln norrifrån.

  Att jag ovan satte ”minskade köer” inom citattecken beror på att min högst personliga uppfattning är att köerna på infartslederna nu är lika illa (om inte värre) än innan trängselskatten infördes.

  De effekter som man dock (högst subjektivt) kan se är att folk kommer senare till arbetet nuförtiden vilket också avspeglas i trafiken då trafikpuckeln på morgonen ligger lite senare numera. Dock verkar det som om folk lämnar arbetet vid ungefär samma tid som innan trängselskatten ändå…

  En annan subjektiv slutsats jag har dragit är att trafiken inne i centrum har minskat i huvudsak pga att det inte går att köra bil i centrum längre. Min arbetsplats ligger en bit utanför centrum men innanför tullarna och folk där har slutat att använda bilen till centrum under arbetsdagen ”för att det inte går att kör bil där längre”. Flera arbetskamrater som bor innanför tullarna har också slutat ta bilen till arbetet pga ”den långsamma trafiken genom centrum”.

  Men, för att återgå till det jag ville belysa:
  – Den totala tillfartstrafiken till Göteborg har ökat trots trängselskatten, dock tar en större del av denna trafiken E45 än E6N pga att E45 var färdigrenoverad lagom till dess att trängselskatten infördes.

  Trafikverket älskar att belysa att köerna på E6N minskat sedan trängselskatten infördes, men det beror (baserat på det material som finns) med största sannolikhet inte på trängselskatten utan på att E45 var färdigrenoverad lagom till att trängselskatten infördes. Några relevanta trafikminskningar finns inte på någon annan infartsled till Göteborg än på E6N.

 6. Helt bortsett från att statistiken känns lite hemmasnickrad, så säger ju skribenten själv ”De mätningar som gjorts under 2012 (som alltså inte är exakta) tyder på att det är mycket liten skillnad i trafik mellan juni 2012 och juni 2014. ” Om vi alltså lyckats hålla göteborgstrafiken på konstant nivå, i en pågående generellt trend av ökande bilism, så måste ju det vara ett framsteg.

  Men som sagt, jag ger inte mycket för analysen rent statistiskt.

  1. Den generella trenden är att biltrafiken minskar. Siffrorna har jag erhållit av Transportstyrelsen. Jag har också diskuterat de med Transportstyrelsen för att vara säker på att de inte gjort fel. Så det är dubbelkollat och helt korrekta siffror.

 7. Ska jag tolka alla dina undvikande svar som att du vägrar definiera hur stor skillnad det är i trafikflöde 2014 jämfört med 2012, eller?

  1. Hej!
   Jag förstår inte hur ni i Ekologistas kan stödja en så uppenbart oseriös gruppering som Jaträngselskatt. Vad gäller mina siffror så vet jag inte hur många gånger jag skall behöva förklara att motsvarande siffror inte finns för 2012. Det är ingenting jag kan göra något åt hur mycket Ekologistas och Jaträngselskatt än tjatar på mig.

  2. Men någon form av siffror för 2012 måste du väl ha? Annars kan du väl inte säga ”2012 fanns inte stationerna men de siffror jag kunnat hitta tyder på i stort sett samma trafiknivåer i juni 2014 som i juni 2012.” eller? Jag undrar alltså vilka siffror det är du syftar på. Vilka siffror är det du har hittat?

  3. Jag har ju sett det otydliga diagrammet, som du och Jaträngselskatt refererar till. Jämför juni 2014 mot juni 2012 så ser du att skillnaden är borta, eller liten. Trafikverket pratar om att det var ca 10% minskning kvar i första kvartalet i år och efter det har ju trafiken fortsatt att öka. Om man då dessutom väger in alla ANDRA vägar, t ex Landvettervägen som fått mycket s k smittrafik så är en rimlig slutsats att totala trafiken ökar. Ekologistas fem medlemar är ju extremt välutildade, ändå klarar ni inte att slå hå på mina siffror. Därför att de är korrekta. Jag tycker Ekologistas skall lämna Jaträngselskatt och stödja mig i kampen för bättre kollektivtrafik, med snabbt utbyggd spårväg och billigare pendeltågslösning. För miljöns skull. Och för er egen trovärdighet. Västsvenska paketet krossar Göteborgs chanser att på allvar bil en miljöstad!

  4. Tack! Då vet jag. Jag ska se om jag kan sätta ihop en tydligare graf, som faktiskt visar hur mycket det har (eller inte har) minskat. Jag återkommer.

  5. Försök att få fram siffror om den TOTALA trafiken också. För miljö och utsläpp spelar det ju inte så stor roll om ett fordon kör genom en betalstation, eller någon annanstans.

  6. Exempelvis har trafiken på E45 ökat med runt 25% sedan trängselskatten infördes. Men den ingår inte i de officiella siffrorna då den inte har någon tullstation på sig. Att bara titta på tullstationerna säger mycket lite. Och när det gäller just E45 vs E6N så är det rent skrattretande att se hur trafikverket försöker få det till att det är trängselskatten som har gjort att trafiken minskat på E6N, med tanke på att E45 byggdes om året innan.

 8. Oavsett om statistiken stämmer eller ej:

  1) Finns det någon diskussion om att priserna på betalstationerna är för låga för att uppnå de resultat (t.ex. monetära, miljömässiga etc.) man väntat sig?

  2) Hur såg motsvarande utveckling ut i Sthlm när de införde betalstationer? (Vad skilde sig mellan Gbg och Sthlm?)

  1. Priset höjs med upp till 22% vid årsskiftet och enligt avtalet skall taxan sen öka i takt med inflationen (som fn är noll).
   I Stockholm stannade trafikminskningen av vid ca 10% vid betalstationerna (reserverar mig något för siffran). I Göteborg har vi nu en trafikökning totalt och möjligen kan det finnas en mindre minskning kvar vid själva stationerna

Stängt för kommentarer.