Göteborgs politikblogg

Enkelt att tolka folkomröstningen om trängselskatt!

Resultatet av folkomröstningen av trängselskatt går inte att bortförklara. Allting talade ju för att det skulle bli ett massivt JA till trängselskatt:

 • En jätteallians bestående av M, FP, C, KD, MP, S, V, LO och Handelskammaren stod bakom trängselskatt och Västsvenska paketet.
 • Myndigheterna har i flera år propagerat för paketet via massutskick, radio- och TV-reklam.
 • Valsedelns text styrde tydligt mot JA där trängselskatten motiverades med miljöskäl, trafikskäl och som en finansieringskälla för Västsvenska paketet.
Så hur kunde NEJ-sidan vinna?

Trängselskatten gav stor effekt i början, men nu har trafiken återgått till nivån innan skatten infördes. Därmed är den trafikstyrande och miljöförbättrande effekten av skatten borta och det syfte som återstår är att finansiera västsvenska paketet. Ett paket som till mer än hälften består av den hårt kritiserade Västlänken.

Politikernas besked före folkomröstningen var tydligt. Blir det JA byggs Västsvenska paketet klart enligt plan. Väljarnas sista halmstrå för att kunna stoppa, eller förändra, Västlänken var därför att rösta nej till trängselskatt. Och väljarna grep det halmstrået.

Det finns också andra svagheter i västsvenska paketet. Nya Hisingsbron konsekvenser för kollektivtrafiken och sjöfarten oroar och i paketet saknas helt satsningar för att lösa spårvägskaoset i centrala Göteborg.

Den enkla förklaringen är att Nej-sidan vann på grund av att väljarna i Göteborg ansåg att Västsvenska paketet var för dåligt. Så dåligt att det inte kunde motivera trängselskatten.

Och därmed har vi svaret på frågan hur folkomröstningsresultatet skall hanteras:

 1. Trängselskatten måste tas bort. Det betyder inte nej till medfinansiering. Men medfinansieringen måste ske via ordinarie skattesystem. Det är ingen dramatik i detta. Slår man ut finansieringstiden på 25 år kan stora projekt hanteras med mycket begränsade skattehöjningar, som självfallet skall delas mellan de kommuner och landsting som har nytta av projekten.
 2. Västlänken måste stoppas. Projektet är totalt sönderskjutet av kritik och vi måste nu hitta andra, billigare och helst snabbare lösningar för att lösa kapacitetsproblemen i tågsystemet. Samtidigt måste vi också lösa spårvagnarnas problem i centrala Göteborg, för att få effekter för den stora massan av kollektivtrafikanter, och skapa möjligheter för tågpendlare att komma vidare inom Göteborg.

Det finns en förtroendeklyfta mellan väljare och valda i Göteborg. Om vi inte nu omprövar innehållet i det västsvenska paketet kan den klyftan ta decennier att överbrygga.

4 kommentarer

 1. Göteborgs spårvagnar är en kommunal fråga, för det är ingen fråga för regionen eller staten, så det är därför spårvagnarna i Göteborg inte är med i det Västsvenska paketet.

  Nu skall ju Göteborgs kommun utreda alternativ för trängselskatten som statskansliet skall göra och om det inte finns något annat alternativ för finansiering av trängselskatten så kommer nog den skatten att finnas kvar i Göteborg.

  Nästan alla partier i Göteborg, VG-regionen och Region Halland har ju redan sagt att det Västsvenska paketet står fast. Detta har också Stefan Löfven också sagt att det Västsvenska paketet skall byggas där Västlänken ingår i, så det verkar som staten inte kommer att skjuta till mer pengar för det Västsvenska paketet.

  1. Ja, förvirringen är stor på JA-sidan. Det kommer nog att krävas ytterligare debatt innan det sjunker in att medborgarna faktiskt underkänt det västsvenska paketet. Vad tycker du själv Ann? Är det rätt att negligera folkomröstningen?

  2. Folkomröstningen var ju bara rådgivande och den kan politikerna på kommunal- och regeringsnivå gå emot om man vill att trängselskatten skall finnas kvar om det inte finns någon ny finansiering av det Västsvenska paketet.

   Om Göteborgs kommun inte kan få någon ny finansiering för det Västsvenska paketet så behöver inte kommunen begära hos regeringen att de skall ta något beslut för trängselskatten i Göteborg och då fortsätter den som vanligt. Det är detta som de som har röstat nej inte har förstått att så kan det bli.

  3. Ja, du har rätt Ann. Politikerna kan, om de vill, strunta i folkomröstningen. Det skulle vara förödande för det politiska klimatet i Göteborg under många, många år.

Stängt för kommentarer.