Göteborgs politikblogg

Varför hade vi folkomröstning om trängselskatt?

Folkomröstningen startade med en namninsamling för att Göteborgarna skulle få rösta om trängselskatt. Det är detta som i lagtexten kallas för folkinitiativ. Genom att samla in namnunderskrifter motsvarande 10% av kommunens röstberättigade måste kommunfullmäktige ta upp förslaget om folkomröstning. Lagen anger också att minst 2/3 av fullmäktige sedan måste rösta emot folkomröstning för att stoppa folkomröstningen.

Orsaken till att namninsamlingen startade var att Göteborgs politiker hux flux hade ändrat sig om trängselskatt och i all hast beslutat om Västsvenska paketet. Alliansen hade i en tydlig debattartikel inför valet 2006 tydligt tagit ställning mot trängselskatt och den allmänna bilden var att (s) inte var beredda att införa trängselskatt utan att dessförinnan ha folkomröstat om saken.  (edit: så sent som 2008 krävde Hulthén och Anna Johansson folkomröstning)  Även delar av Göteborgs näringsliv agerade aktivt mot trängselskatt

När sju partier enades om västsvenska paketet efter valet 2006 lämnades inget utrymma för väljarna att rösta bort beslutet. Visst kunde väljarna teoretiskt valt att rösta bara på Vägvalet och Sverigedemokraterna i valet 2010, men i realiteten är det få väljare som låter en fråga avgöra hela valet.  Därför är en folkomröstning om trängselskatten, och i förlängningen Västsvenska paketet mycket rimlig.

Man kan också tillägga att den politiska enigheten kring västsvenska paketet lagt en död hand över debatten. Men tack vare folkomröstningen har debatten om både Västlänken och Hisingsbron kommit igång på allvar. Och det fina är att besluten fortfarande kan korrigeras!